Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Pracovný postup: Anhydritový poter na podlahové kúrenie

Liaty anhydritový poter je stabilný a ekologický materiál mimoriadne vhodný na použitie v obytných miestnostiach s podlahovým kúrením. Sedem krokov na dosiahnutie ideálne rovného povrchu a dlhej životnosti celej podlahy.

Krok 4: Liatie poteru

Anhydritový poter sa začína liať na mieste najvzdialenejšom od vchodových dverí do miestnosti a pokračuje sa smerom k dverám. Nivelita poteru sa vopred určí nivelačným prístrojom a priebežne sa kontroluje pomocou nivelačných značiek.

04 | Liatie poteru
04 | Liatie poteru