Oceľová konštrukcia 2
Galéria(6)

Rozsiahla stavba na Dunaji

Tím Ing. Radka Lišku, Ph.D., z divízie 8 spustil koncom februára 2019 na Slovensku nový rozsiahly projekt. Za 1 065 dní od účinnosti zmluvy – teda bez mesiaca tri roky – musia inovovať a modernizovať plavebné komory na vodnom diele Gabčíkovo (VDG) tak, aby sa pri prejazde ním zvýšila bezpečnosť aj intenzita lodnej dopravy.

„Predposledný februárový deň minulého roka sme prevzali priestor na zriadenie staveniska aj pravú plavebnú komoru a oficiálne sme začali prípravné práce,“ konštatuje vedúci projektu. „Mali sme pred sebou tri dôležité míľniky. Od 26. februára sme museli do 140 dní odovzdať a odsúhlasiť realizačnú dokumentáciu. Potom sme mali 510 dní na dokončenie a odovzdanie pravej plavebnej komory a vzápätí odštartovalo ďalších len 415 dní na dokončenie a odovzdanie ľavej,“ dopĺňa.

Oceľová konštrukcia 5
Oceľová konštrukcia 4
Oceľová konštrukcia 3
Oceľová konštrukcia 2
Oceľová konštrukcia 1

Každá z komôr má pôdorysné rozmery 34 × 275 m a s minimálnou hĺbkou vody 4,5 m umožňuje lodiam prekonať výškový rozdiel 16 – 23,3 m, vďaka čomu patrí k najväčším vzdúvadlám v Európe. Projekt zahŕňa postupnú kompletnú modernizáciu technologických častí oboch plavebných komôr – výmenu horných a dolných vrát, plniacich a vyprázdňovacích systémov, dynamickej ochrany horných a dolných záhlaví PK, hydraulických systémov ovládania a riadiaceho systému. Betónové časti diela prejdú sanáciou.

Obrovské dielo s vysokými nárokmi na samotnú prácu mohli stavbári vedení tímom Metrostavu začať v Gabčíkove budovať až po získaní stavebného povolenia, preto teraz mali najskôr najviac práce projektanti, ktorí súbežne pripravovali aj realizačnú dokumentáciu.

Investor zadal projekt podľa žltej knihy FIDIC (vyprojektuj – postav) a to kladie značné nároky na kvalitu práce aj na zodpovednosť zhotoviteľa. Kolegovia preto spolupracujú aj so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, kde sa spracúvajú hydrodynamické modely diela, z ktorých vyplynú vstupné parametre pre hlavné oceľové konštrukcie, t. j. horné a dolné zhlavie. Vzhľadom na časovú náročnosť prebiehajú súčasne rokovania s možnými subdodávateľmi, medzi ktorých by mohli patriť napríklad oceliari divízie 3 alebo firma Zakládání staveb.

Oceľová konštrukcia 4

„Dielo je samo osebe unikátne, a to vďaka svojmu celoeurópskemu významu aj veľkosti. A práve z jeho rozmerov vyplývajú najväčšie ťažkosti. Napríklad len jedno krídlo spodných vrát s hrúbkou 2 m meria 22 × 18 m a váži asi 500 t. Príprava na výrobu týchto vrát sa začala začiatkom minulého roka. Prvé dodávky na stavbu do Gabčíkova sme realizovali už od marca. Tu sa jednotlivé diely spojili do konečného tvaru. Vráta druhej plavebnej komory budeme dodávať na stavbu s odstupom jedného roka. Skladajú sa z ôsmich dielov a celé merajú 22 × 18 m pri hrúbke 2 m. Najťažší diel, ktorý budeme prevážať na stavbu, váži 107 t. Vzhľadom na obrovské rozmery jednotlivých dielov sa preprava na stavbu bude od marca uskutočňovať pomocou špeciálnych podvozkov v prítomnosti sprievodných vozidiel.“

Oceľová konštrukcia 1

Veľmi náročné budú aj práce pod plavebnou komorou v kanáloch slúžiacich na jej napúšťanie a vypúšťanie. Majú totiž profil len 4 × 4 m a prístup do nich vedie cez 2 m hrubý strop šachtou s priemerom iba 800 mm. Úroveň dna kanálov je navyše asi 34 m pod hladinou v prívodnom kanáli. Nad hlavou voda, stiesnené priestory, problematický prístup i doprava materiálu,“ vymenúva Ing. Liška.

„Každý pobyt v Gabčíkove ma fascinuje a dúfam, že mi tieto pocity – v pozitívnom zmysle slova – vydržia až do úspešného konca zákazky. Veľmi si vážim príležitosť, ktorú som dostal, a prajem celému tímu veľa úspechov, tak pri príprave v priebehu nasledujúcich mesiacov, ako aj pri realizácii, ktorú by sme mali ukončiť začiatkom roka 2022,“ dodáva.

Kontakt: www.metrostav.cz