Rekonštrukcia fasády brizolitovou omietkou (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Omietku je potrebné nanášať na ucelenú plochu v jednom pracovnom zábere systémom „čerstvý do čerstvého“ a tým zabrániť viditeľnému napájaniu na ploche.

06 | Naplnenie omietačky (striekaná štuktúra)

Na nanesenie brizolitovej omietky so striekanou štruktúrou sa použije ručná omietačka (mlynček). Omietačka sa naplní čerstvou zmesou omietky.

06 | Naplnenie omietačky
06 | Naplnenie omietačky | Zdroj: Cemix

07 | Nanesenie omietky

Otáčaním kľuky omietačky sa zmes postupne aplikuje na podklad v predpísanej hrúbke 4 mm.

07 | Nanesenie omietky
07 | Nanesenie omietky | Zdroj: Cemix

08 | Povrchová úprava

Nanesená vrstva brizolitovej omietky sa ponechá bez ďalšej povrchovej úpravy, prípadne sa upraví systémovou penetráciou a fasádnym náterom.

08 | Povrchová úprava
08 | Povrchová úprava | Zdroj: Cemix
TEXT: spracované z podkladov firmy Cemix
FOTO: Cemix