Vodotesná ochrana terasy a balkóna (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pri terasách a balkónoch vystavených účinkom poveternostných vplyvov je potrebné zabezpečiť ich dostatočnú vodotesnú ochranu. Na tento účel sú vhodné dvojzložkové hydroizolácie na cementovej báze. Dostupné sú aj malty, ktoré je možné aplikovať aj na pôvodnú dlažbu pred uložením novej.

04 | Vyhladenie povrchu

Po vložení sklotextilnej mriežky sa povrch hydroizolačnej malty vyhladí hladkou stranou hladidla.

Vyhladenie povrchu
Vyhladenie povrchu | Zdroj: Mapei

05 | Druhá vrstva hydroizolácie

Po vytvrdnutí prvej vrstvy (približne 1 h) sa nanesie druhá vrstva hydroizolačnej malty. Hydroizolačná vrstva sa nechá dôkladne vyschnúť (3 až 16 h).

Druhá vrstva hydroizolácie
Druhá vrstva hydroizolácie | Zdroj: Mapei

06 | Lepenie dlažby

Čerstvá zmes cementového lepidla sa nanesie na podklad v tenkej vrstve hladkou stranou hladidla a následne v potrebnej hrúbke zubovým hladidlom (veľkosť zuba závisí od formátu dlažby). Zároveň sa lepidlo nanesie aj na rubovú stranu dlažby. Dlažba sa dostatočne pritlačí na podklad.

Lepenie dlažby
Lepenie dlažby | Zdroj: Mapei

07 | Škárovanie dlažby

Po dostatočnom vytvrdnutí lepidla (24 h) sa dlažba vyškáruje. Škárovacia malta sa nanesie gumenou stierkou tak, aby nevznikli priehlbiny alebo prázdne miesta. Zvyšky čerstvej malty sa odstránia diagonálnym pohybom stierky. Matné zvyšky malty na povrchu sa následne očistia vodou pomocou špongie.

Škárovanie dlažby
Škárovanie dlažby | Zdroj: Mapei
TEXT: spracované z podkladov firmy Mapei
FOTO: Mapei