image 80250 25 v1
Galéria(6)

Optimalizácia krokového hluku podlahy

Partneri sekcie:

Ako možno optimalizovať krokový hluk a pochôdzny komfort podlahoviny pri minimálnej konštrukčnej hrúbke? Jedno z riešení predstavuje použitie izolačnej a stabilizujúcej podložky na báze polyesterového rúna a gélovej latexovej peny. Gélová latexová pena v spojení s mäkkými vrchnými podlahovinami vykazuje vysoké hodnoty tlmenia krokového hluku.

01Krokovyhluk UZ CZ Renoplan System13 01 160x105 120514  1
02Krokovyhluk UZ CZ Renoplan System13 02 160x105 120514
03Krokovyhluk UZ CZ Renoplan System13 03 160x105 120514
04Krokovyhluk UZ CZ Renoplan System13 04 160x105 120514
05Krokovyhluk UZ CZ Renoplan System13 05 160x105 120514

Jej použitím možno znížiť krokový hluk o 27 dB. Stabilizujúce vlastnosti peny prispejú zároveň k optimálnemu roznášaniu tlaku a rozmerovej stálosti podlahoviny. Slúži ako podklad na lepenie novej podlahoviny. Podložka sa kladie buď voľne, alebo sa lepí vhodným disperzným lepidlom na rozmerovo stále textilné a vpichované podlahoviny, ako aj na PVC/CV podlahoviny v pásoch. Vrchná podlahovina musí byť vhodná na použitie na elastické podložky.

Príprava podkladu

Podklad by mal byť pevný, rovný, bez trhlín, suchý, čistý a bez látok, ktoré by mohli obmedziť priľnavosť. Staré podlahoviny musia celoplošne pevne ležať a musia sa očistiť od ošetrovacích a separačných vrstiev. Škáry keramickej dlažby nesmú byť väčšie ako 1 mm. Pred kladením podložky je potrebné podklad povysávať.

01 | Položenie pásov podložky
Pásy izolačnej podložky sa položia pevnou stranou s polyesterovým rúnom smerom hore, paralelne so zamýšľaným smerom kladenia novej podlahoviny a ak je to potrebné, konce pásov sa zrežú. Presah švíkov, teda vzdialenosť medzi pozdĺžnym okrajom podložky a vrchnej podlahoviny musí byť najmenej 50 cm.

02 | Pozdĺžne spoje
Pozdĺžne spoje izolačnej podložky sa ponechajú nezrezané a podložia sa prúžkami papiera. Od všetkých dotknutých stavebných dielov je potrebné dodržať medzeru min. 3 mm. Vrchná podlahovina sa rozloží súbežne so smerom izolačnej podložky. Konce pásov podlahoviny sa zrežú nahrubo, pozdĺžne švíky presne.

03 | Nanesenie lepidla
Polovica pásov vrchnej podlahoviny sa preloží späť a vhodným zubovým hladidlom sa s ohľadom na štruktúru rubovej strany podlahoviny rovnomerne nanesie disperzné multifunkčné lepidlo.

04 | Nalepenie podlahoviny
Pre o niečo menšiu nasiakavosť izolačnej podložky sa musí prispôsobiť doba odvetrania lepidla (10 až 40 minút). Lepidlo sa nanesie len na plochu, na ktorú možno počas doby kladenia (20 až 50 minút) a pri dobrom zamokrení rubovej strany položiť podlahovinu. Preložená časť podlahoviny sa nalepí a postup sa opakuje.

05 | Pritlačenie podlahoviny
Položená podlahovina sa dôkladne vyhladí prítlačným korkom, prevalcuje sa a po 20 až 30 minútach sa ešte jedenkrát silno pritlačí.

Info o materiáli:

  • Elastická a stabilizujúca podložka na báze polyesterového rúna a gelovej latexovej peny na lepenie rozmerovo stabilných textilných a PVC/CV podlahovín v pásoch v interiéri; hrúbka 4 mm

Čo budete potrebovať

  • Izolačná podložka UZIN RR 183 Ebofloor, šírka: 2 m, dĺžka: 25 m, hrúbka: 4 mm, ks 870,72 €
  • Disperzné multifunkčné lepidlo UZIN Blue Wonder ÖkoLine, spotreba: 200 až 550 g/m2 (v závislosti od rubu podlahoviny) plastová nádoba, 2, 6 a 14 kg
  • alebo UZIN KE 2000 S, spotreba: 180 až 500 g/m2 (v závislosti od rubu podlahoviny), plastová nádoba, 2, 6 a 14 kg, 14 kg 95,26 €
  • Náradie: oceľová zubová stierka, odlamovací nôž, prítlačné hladidlo, valček

tip: Stoličky na kolieskach

Pri namáhaní kolieskovými stoličkami sa musí podložka celoplošne nalepiť. Pod kancelárske stoličky sa odporúča používať ochranné podložky.

tip: Podmienky na kladenie

Najlepšie spracovateľná pri teplote 18 až 25 °C, teplota podlahy nad 15 °C, relatívna vlhkosť vzduchu pod 75 %. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu skracujú čas kladenia, tuhnutie a schnutie použitých lepidiel.

TEXT: Ing. Martin Černek
FOTO: HA-UZ Market

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.