image 74931 25 v2
Galéria(2)

Na čo si dať pozor pri výbere plastových okien?

Partneri sekcie:

Vyberáte okná? Nenechajte sa zmiasť obchodnými argumentmi, ktoré môžu zavádzať.

03Prehlad okien

Pozor na šesť najčastejšie zneužívaných tvrdení o plastových oknách.

Tvrdenie č. 1:
Viac komôr = lepšia izolácia
Vyšší počet komôr prináša lepšie tepelnoizolačné vlastnosti rámu, odolnosť proti povrchovej kondenzácii vody, ale aj tvarovú stálosť. Avšak počet komôr vyšší ako šesť už nemusí byť efektívny, keďže sa tepelnotechnické vlastnosti rámu zlepšia iba nepatrne. Progresívni výrobcovia už dnes volia iné cesty, ktoré vedú k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností okien – tepelné výstuže zo sklolaminátu, hliníkové doštičky v profile, väčšie zapustenie skla aj optimalizované umiestnenie výstuže. V takom prípade možno veľmi jednoducho dosiahnuť prísnejšie hodnoty, ako požaduje norma.

Tvrdenie č. 2:
Ug je totožné s Uw
Kľúčové sú tepelnoizolačné parametre celej okennej konštrukcie, t. j. otvorovej výplne skla aj rámu. Ide o hodnotu súčiniteľa prechodu tepla okennou konštrukciou, ktorý sa označuje ako Uw. V ponukách niektorých výrobcov sa môžete stretnúť s ponukou okien, kde sa ako dôkaz splnenia požiadaviek normy uvádza hodnota pre zasklenie Ug. Napriek tomu, že zasklenie tvorí najväčšiu časť okna, Ug nie je totožné s Uw.

Tvrdenie č. 3:
Dôležité sú len izolačné vlastnosti okna
Okno je súčasťou obálky domu. Preto treba k jeho výberu pristupovať komplexne. Z hľadiska energetickej bilancie okien je dôležité zvážiť, o aký typ domu ide (pasívny, nízkoenergetický a pod.), rozmery okien, vlastnosti rámov, skiel, orientáciu presklených plôch, tienenie a pod.

Tvrdenie č. 4:
Profily triedy A sú lepšie ako profily triedy B
Triedy profilov sú dané technickou normou a vypovedajú o sile vonkajších (pohľadových) stien profilov. Táto klasifikácia neurčuje kvalitu profilov a nemá vplyv na ich funkčné parametre. Žiaľ, veľa firiem stále marketingovo zneužíva triedy profilov. Pri moderných viackomorových systémoch totiž nie je zďaleka také dôležité, aká hrubá je len vonkajšia stena profilu, ale aj to, koľko a aké hrubé sú vnútorné priehradky profilu. Materiálu vnútri profilu je totiž oveľa viac ako na jeho vonkajších stenách. Dôkazom je aj to, že väčšina výrobcov svoje najnovšie produkty so stavebnou hĺbkou približne 80 a viac milimetrov vyrába už iba v triede B, pretože zväčšenie hrúbky vonkajšej steny profilu by nemalo na pevnosť zásadný vplyv a zbytočne by to profil predražovalo.

Tvrdenie č. 5:
Čím viac skiel, tým lepšie
Sklo zaberá najväčšiu plochu okna, jeho výber najvýznamnejšie ovplyvní celkové vlastnosti okna. Je vhodnejšie dvojsklo alebo trojsklo? Na trhu sa dokonca objavili už aj štvorsklá. Voľba zasklenia závisí od požiadaviek jeho užívateľa. Vo všeobecnosti platí, že nemá zmysel osadzovať trojsklá do lacných okien z profilov so stavebnou hĺbkou okolo 70 mm bez stredového tesnenia. Štíhle subtílne (70 mm a menej) profily od menej známych výrobcov s lacným kovaním môžu mať problém s únosnosťou trojskiel a môže dochádzať k ich deformácii atď. Rovnako sa neoplatí osadzovať obyčajným dvojsklom špičkové profily so stavebnou hĺbkou viac ako 80 mm. Odporúčame dať si vypracovať celkový projekt domu vrátane jeho energetickej koncepcie a podľa toho voliť charakteristiku zasklených plôch vrátane typu zasklenia. Výsledkom môže byť aj kombinácia viacerých typov zasklenia pre rôzne časti domu.

Tvrdenie č. 6:
Profily z recyklátu sú vždy nekvalitné
Informácia, že v recyklovaných okenných profiloch môže byť rozomletý akýkoľvek odpad vrátane plastových fliaš alebo komunálneho odpadu, je čistý nezmysel.

Treba rozlišovať druhy recyklovaného materiálu. Prvým z nich je tzv. regenerát – úplne čistý materiál, ktorým je odpad z výroby profilov PVC. Neznečistený sa ihneď znova melie a znovu používa. Pravidlá jeho používania sú dokonca stanovené zákonmi. Nemá absolútne žiadny vplyv na kvalitu PVC. Klasický recyklát sa už vyrába z odpadu z výroby okien alebo zo starých demontovaných okien. Tento materiál sa melie, čistí a bieli. Niektoré firmy tento materiál používajú iba na výrobu skrytých profilov, akými sú podkladové profily, základné telá parapetných dosiek a podobne. Niektoré firmy ho používajú aj na výrobu hlavných profilov rámov a krídel, z dôvodu nižšej ceny ako v prípade čistého PVC. V tomto prípade sa určite treba mať viac na pozore, ale v zásade to nemusí nevyhnutne znamenať, že okno vyrobené z tohto materiálu je menej kvalitné.

Text: Ondřej Fridrich
FOTO: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.