image 75172 25 v2
Galéria(13)

Montáž úžľabia strechy

Partneri sekcie:

Príprava strešnej plochy v úžľabí má určité pravidlá. Na kontralaty úžľabia, ktoré sú osadené približne 20 cm od osi úžľabia, sa natiahne samostatný pás poistnej hydroizolačnej fólie, ktorý bráni vniknutiu vody do konštrukcie. Fólia sa pripevní na kontralaty pomocou sponkovačky na drevo.

01Uzlabie Tondach
02Uzlabie Tondach
03Uzlabie Tondach
04Uzlabie Tondach
05Uzlabie Tondach
06Uzlabie Tondach
07Uzlabie Tondach
08Uzlabie Tondach

Následne sa pokračuje s ukladaním poistnej hydroizolačnej fólie na strešnú plochu. V mieste prekrytia sa poistné hydroizolačné fólie prelepia tesniacou páskou. Hydroizolačná fólia sa na spodnom konci úžľabia zreže do požadovaného tvaru. Na strešnú plochu sa osadia kontralaty, pod ktoré sa na podloženie nalepí tesniaca páska. Medzi kontralatami osadenými na strešnej ploche a úžľabovými kontralatami sa ponechá medzera približne 5 cm ako vetrací a odtokový žliabok.

Následne možno vyhotoviť latovanie. V mieste úžľabia je potrebné vytvoriť plné debnenie alebo zhustiť latovanie tak, aby tvorilo pevný podklad pre pás úžľabia. Tvar pásu úžľabia sa pred uložením upraví podľa potreby a osadí sa na pevný podklad tak, aby v oblasti odkvapu lícoval s odkvapovými škridlami. Pás úžľabia sa o strešné laty pripevňuje pomocou príchytiek a klincov. V žiadnom prípade sa nesmie klincom prepichnúť. Jednotlivé pásy musia byť dostatočne prekryté.

Info o materiáli: Hliníkový pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou, dĺžka × rozvinutá šírka: 2 000 × 500 mm

01 | Poistná hydroizolačná fólia
Na kontralaty úžľabia, ktoré sú osadené približne 20 cm od osi úžľabia, sa natiahne samostat­ný pás poistnej hydroizolačnej fólie, ktorý bráni vniknutiu vody do konštrukcie. Pomocou sponkovačky na drevo sa pripevní o kontralaty.

02 | Prelepenie poistnej hydroizolačnej fólie
Následne sa pokračuje s ukladaním poistnej hydroizolačnej fólie na strešnú plochu. V mieste prekrytia sa poistné hydroizolačné fólie prelepia páskou.

03 | Zrezanie poistnej hydroizolačnej fólie
Hydroizolačná fólia sa na spodnom konci úžľabia zreže do požadovaného tvaru pomocou ostrého nožíka.

04 | Kontralaty strešnej plochy
Osadia sa kontralaty, pod ktoré sa nalepí tesniaca páska na podloženie kontralát. Medzi kontralatami osadenými na strešnej ploche a úžľabovými kontralatami sa ponechá medzera približne 5 cm ako vetrací a odtokový žliabok.

05 | Zhustenie latovania v úžľabí
Podklad úžľabia musí byť úplne zadebnený alebo treba zhustiť latovanie tak, aby tvorilo pevný podklad pre pás úžľabia.

06 | Osadenie pásu úžľabia
Tvar pásu úžľabia sa pred uložením upraví podľa potreby a osadí sa na pevný podklad tak, aby v oblasti odkvapu lícoval s odkvapovými škridlami.

07 | Pripevnenie pásu
Pás úžľabia sa pripevní o strešné laty pomocou príchytiek a klincov. V žiadnom prípade sa nesmie klincom prepichnúť. Jednotlivé pásy musia byť dostatočne prekryté.

08 | Úprava pásu úžľabia
Po pripevnení sa upraví dĺžka pásu úžľabia pomocou nožníc na plech.

09 | Presah škridiel
Škridla by mala prekrývať pás úžľabia minimálne o 10 cm.

10 | Tesniaci pás pod rezané škridly
Na obidve strany úžľabia sa prilepí samolepiaci tesniaci pás, ktorý musí byť dostatočne prekrytý škridlou, aby nebol vystavený UV žiareniu. Tesniaci pás zabraňuje vniknutiu vody do konštrukcie.

11 | Prichytenie rezaných škridiel
Všetky škridly v úžľabí musia byť prichytené o laty. Malé zlomky škridiel sa prichytávajú špeciálnou príchytkou alebo drôtom, ktorý sa pripevní klincom o latu.

12 | Zrezanie škridiel
Po uložení škridiel v mieste úžľabia sa škridly zrežú okružnou pílou. Rez musí byť rovný a rovnobežný s osou úžľabia.

Po pripevnení sa upraví dĺžka pásu pomocou nožníc na plech. Škridla by mala presahovať pás úžľabia minimálne 10 cm. Na obidve strany úžľabia sa prilepí samolepiaci tesniaci pás, ktorý musí byť dostatočne prekrytý škridlou, aby nebol vystavený UV žiareniu. Tesniaci pás zabraňuje vniknutiu vody do konštrukcie. Všetky škridly v úžľabí musia byť prichytené o laty. Malé zlomky škridiel sa prichytávajú špeciálnou príchytkou alebo drôtom, ktorý sa pripevní klincom o latu. Ak sú pri danom modeli v ponuke polovičné škridly, je dobré ich použiť. Predíde sa tým veľmi malým zlomkom. Škridly v mieste úžľabia sa zrežú pomocou okružnej píly na požadovaný tvar. Rez musí byť rovný a rovnobežný s osou úžľabia.

Čo budeme potrebovať

Poistná hydroizolačná fólia
Tondach Tuning FOL-N
hmotnosť: približne 120 g/m², Sd = 0,046 m,
rozmery: 50 × 1,5 = 75 m², ks    162,90 €
Samolepiaca páska
Tondach Tescon č. 1
šírka: 60 mm, dĺžka: 30 m, ks    27,71 €
Tesniaca páska pod kontralaty
Tesniaca obojstranná lepiaca PU-páska
na podloženie kontralát, šírka: 60 mm, dĺžka: 30 m,
ks    23,93 €
Pás úžľabia
Tondach Tuning – úžľabie
pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou AL,
dĺžka × rozvinutá šírka: 2 000 × 500 mm,
farebnosť: červená, hnedá, čierna, ks    27,31 €
Tesnenie úžľabia
Tesniaci pás úžľabia
samolepiaci, šírka × dĺžka: 60 mm × 1 000 mm alebo 75 mm × 1 000 mm, farba: čierna, ks
(šírka 60 mm)    2,26 €
Príchytky na pás úžľabia
Príchytka rezanej škridly
Príchytka univerzálna (malých zlomkov) ks    1,52 €
Náradie
sponkovačka na drevo
ostrý nôž
akumulátorový skrutkovač
rozkladací meter
ceruzka
kladivo
nožnice na plech
šnurovačka
okružná elektrická píla

Šírka pásu úžľabia
V bežných klimatických podmienkach sa používa pás úžľabia s rozvinutou šírkou 500 mm. Šírka pásu závisí od dĺžky úžľabia, sklonu strechy a klimatických podmienok v danej oblasti. Čím je úžľabie dlhšie, tým by mal byť pás širší.

TEXT + FOTO: Tondach

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.