image 75024 25 v2
Galéria(16)

Hydroizolovanie terasy alebo balkóna

Partneri sekcie:

Ak je podklad terasy alebo balkóna nesprávne zrealizovaný (bez spádu), môže sa
na takýchto povrchoch zhromažďovať voda, ktorá bude prenikať do podkladu. Prenikaniu vody do podkladu možno zabrániť vhodným hydroizolačným systémom.

10 JUB AkrinolElastikAkrinolFlex lepidlo
09 JUB HidrozolElastik 3vrstva
08 JUB JubizolMriezkaHidrozolElastik 2vrstva
07 JUB HidrozolTesnPaskaDilat 2vrstva
06 JUB HidrozolTesnenieRoh 2vrstva
05 JUB HidrozolElastik 2vrstva
04 JUB HidrozolElastik 1vrstva.
03 JUB HidrozolElastik 1vrstva

Pri novo realizovaných balkónoch a terasách sa nanáša Hidrozol Superflex alebo Elastik priamo na cementový poter, resp. podľa potreby sa povrch pred nanesením hydroizolačnej hmoty egalizuje a spevní základným náterom Jukolprimer, zatiaľ čo pri rekonštrukcii ich možno vzhľadom na ich priľnavosť nanášať priamo na existujúcu dlažbu. Hidrozol Elastik sa vždy nanáša v troch vrstvách, hmota Hidrozol Superflex v minimálne dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa nanesie murárskym štetcom.

Druhá a tretia vrstva sa nanáša zvyčajne murárskym hladidlom z nehrdzavejúcej ocele, prípadne murárskym štetcom kolmo na predchádzajúcu vrstvu, ktorá musí byť suchá. Čas schnutia je za normálnych podmienok (t = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) 12 až 24 hodín. Hydroizolačná zmes Hidrozol Elastik sa pripraví vysypaním obsahu 18 kg vreca do vody (pri nanášaní murárskym štetcom: 330 až 380 ml/kg suchej zmesi; pri nanášaní murárskym hladidlom: 270 až 300 ml/kg suchej zmesi), všetko sa dobre premieša elektrickým miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Zmes sa nechá odležať 5 až 10 minút, aby napučala, a znova sa dobre premieša. Ak treba, pridá sa ešte trocha vody. Pri teplote +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 % je spracovateľnosť maltovej zmesi približne 1,5 hodiny. Hydroizolačná zmes Hidrozol Superflex sa pripraví nasledovne: komponent B sa dobre premieša a preleje do väčšej čistej nádoby. Obsah vreca – komponent A (20 kg) – sa postupne pridáva do komponentu B (7,5 kg) a pri nízkych otáčkach mieša tak, aby vznikla homogénna zmes bez hrudiek (pomer miešania A : B = 4 : 1,5 – hmotnostne). Zamiešaná zmes sa nechá 5 až 10 minút odležať, aby napučala, a znova sa premieša. Pripravená maltová zmes je použiteľná približne 1,5 hodiny (+ 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 65 %).

Pred celoplošným nanesením prvej vrstvy elastickej hydroizolácie sa odporúča na voľné okraje izolovanej plochy osadiť rohové profily do lepiacej malty. Prvá vrstva sa celoplošne nanáša murárskym štetcom. Vykoná sa tzv. vtretie materiálu do betónového podkladu (pri Superflex sa môže vynechať). Pri balkónoch a tera­sách sa hydroizolácia nanáša na všetky horizontálne povrchy. Na vertikálne plochy sa nanáša na čelnú stranu a tiež na steny, ktoré sú v styku s balkónom, resp. terasou – minimálne 30 cm nad konečnú hornú kótu balkóna/terasy (nad úroveň pochôdznej vrstvy). Pri rekonštrukciách treba z fasády odstrániť existujúci obklad, podklad natrieť hydroizoláciou do najvyššej možnej výšky a obklad nahradiť novým. Na suchú prvú vrstvu sa pomocou murárskeho hladidla z nehrdzavejúcej ocele nanesie druhá vrstva Hidrozol Elastik alebo Hidrozol Superflex. Pred celoplošným nanesením druhej vrstvy sa odporúča v miestach styku podlahy a steny či v mieste dilatačnej škáry nalepiť elastické tesniace pásky. Tesniace pásky a rohové prvky sa aplikujú do vrstvy hydroizolačnej zmesi v hrúbke 1 mm. Na aplikáciu pások možno použiť murársku špachtľu. To iste platí, ak sa začína vonkajšími presahmi. Na rohoch objektu treba použiť vonkajšie alebo vnútorné rohové prvky. Spoje pásky treba realizovať s presahom minimálne 10 cm. V mieste presahu sa nanesie vrstva elastickej hydroizolácie a pásky sa zlepia. Nalepené tesniace pásky sa následne prekryjú celoplošne vrstvou elastickej hydroizolácie. Po zaizolovaní pások sa na celú plochu nanesie druhá vrstva hydroizolácie. Celková hrúbka hydroizolačnej vrstvy musí byť 2 mm. Počas nanášania druhej vrstvy elastickej hydroizolácie sa zároveň kladie plastifi­kovaná sklotextilná mriežka (objemová hmotnosť min. 160 g/m2, oká približne 4 × 4 mm), ktorá sa musí uložiť do ešte čerstvej vrstvy hydroizolačnej zmesi. Pásy armovacej mriežky sa kladú vždy so vzájomným presahom minimálne 10 cm. Druhá vrstva elastickej hydro­izolácie musí mať takú hustotu, aby sa mohla jednoducho naniesť zubovým hladidlom, umožňovala uloženie armovacej mriežky a aby bolo možné jej zarovnanie po správnom osadení mriežky. Armovacia mriežka musí byť úplne prekrytá hydroizoláciou.

Po vyschnutí druhej vrstvy sa nanesie hladidlom z nehrdzavejúcej ocele konečná tretia vyrovnávacia vrstva, ktorá môže mať maximálne hrúbku 1 mm. Celková hrúbka hydroizolačnej vrstvy nesmie byť menšia ako 3 mm a väčšia ako 5 mm. Takto pripravený hydroizolovaný podklad treba v prípade pochôdznych plôch chrániť pred opotrebovaním a mechanickým poškodením vhodnou dlažbou (alebo iným obkladom), ktorý sa lepí priamo na podklad. Na lepenie dlažby treba použiť flexibilné lepidlo Akrinol Elastik alebo Akrinol Flex, ktoré sa nanesie zubovým murárskym hladidlom z nehrdzavejúcej ocele priamo na zaschnutú vrstvu elastickej hydroizolácie.

Dlaždice sa kladú na styk alebo na škáru, v druhom prípade sa do škár vkladajú primerane široké plastové dištančné krížiky. Veľmi nasiakavé dlaždice treba pred lepením namočiť do vody. Poloha dlaždíc sa môže upraviť maximálne do 10 minút po ich položení. Dlaždice a škáry treba po uložení a vytvrdnutí lepidla dobre očistiť od zvyškov stvrdnutého lepidla, prachu a iných nečistôt. Ak sa pri čistení škáry navlhčia vodou, treba počkať, kým celkom vyschnú. Následne možno dlažbu vyškárovať. Škárovacia malta Fugalux sa nanáša gumenou špachtľou, resp. gumeným hladidlom v diagonálnom smere (približne pod uhlom 45° na smer škár). Keď malta na povrchu obkladov zmení farbu, resp. keď je škárovacia malta na dotyk už tuhá (pri t = +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % po 5 až 10 minútach), obklad sa umyje vodou pomocou mäkkej hubky, utrie a preleští suchou handrou. Nakoniec sa utesnia dilatačné škáry silikónom Juboflex alebo tesniacim materiálom Juboflex MS. Povrch škáry sa očistí a oblepí samolepiacou ochrannou páskou. Tým sa zabráni zašpineniu podkladu. Do škáry sa vloží vhodný inertný materiál (penový polyetylén, polyuretán), aby tesniaci materiál nebol v kontakte s dnom škáry. Tesniaci materiál treba naniesť čo najrovnomernejšie a vyhladiť buď pomôckami na zahladenie, alebo prstom namočeným v mydlovej vode. Tesniaci materiál sa dá upravovať, kým je ešte čerstvý. Ochranné pásky treba odstrániť ihneď po aplikácii tesniaceho materiálu alebo predtým, ako začne tuhnúť.

Čo budete potrebovať

Rohový profil
Jubizol rohový AL profil s mriežkou
dĺžka 2,5 m, ks    1,24 €
Lepiaca malta
Jubizol lepiaca malta
spotreba 3,5 až 5 kg/m2, papierové vrece,
20 kg     11,88 €
Základný náter
Jukolprimer
spotreba 0,9 až 1,0 l/m2, plastové vedro, 5 l    24 €
Elastická hydroizolácia
Hidrozol Elastik
spotreba 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky),
papierové vrece, 18 kg     56,16 €
Tesniaca páska
Hidrozol tesniaca páska
12 cm × 50 m, balenie     75 €
Tesniace prvky
Hidrozol vonkajší rohový prvok
ks    3,78 €
Armovacia mriežka
Jubizol sklotextilná mriežka
objemová hmotnosť: 160 g/m2, 50 m2    45 €
Dlažba
Flexibilné lepidlo
Akrinol Elastik
spotreba 2 až 3 kg/m2, papierové vrece, 20 kg    12 €
alebo Akrinol Flex
spotreba 2 až 3 kg/m2, papierové vrece, 25 kg    15,60 €
Škárovacia malta
Fugalux
spotreba 0,5 až 1,0 kg/m2, 2 kg    od 5,40 €
Tesnenie dilatačnej škáry
Tesniaca polyetylénová šnúra
20 m    5 €
Tesniaci tmel
Juboflex MS
kartuša, 290 ml    8,40 €
alebo Juboflex Silikon
kartuša, 300 ml    7,50 €
Náradie a pomôcky
dvojmetrová vodováha alebo lata
a vodováha, brúska na betón,
vysokotlaková čistička, rezačka na dlažbu,
uhlová brúska, vedrá na miešanie,
elektrické miešadlo, murárska lyžica,
murársky štetec, špachtľa, špongia,
gumená stierka, gumené kladivo,
zubová a hladká stierka, odlamovací nožík,
dištančné krížiky, pištoľ na kartuše,
kolenačky, meter, ceruzka

10 | Flexibilné lepidlo pod dlažbu
Suchá zmes flexibilného lepidla Akrinol Elastik sa zmieša s vodou (5 l/20 kg) a mieša sa, kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek, ktorá sa nechá 10 min. odstáť, aby napučala, a znova sa premieša. Lepidlo sa nanáša na podklad zubovým hladidlom.

09 | Tretia vyrovnávacia vrstva
Po vyschnutí druhej vrstvy sa nanesie hladidlom z nehrdzavejúcej ocele konečná tretia vyrovnávacia vrstva, ktorá môže mať maximálne hrúbku 1 mm. Celková hrúbka vrstiev nesmie byť menšia ako 3 mm a väčšia ako 5 mm.

08 | Druhá vrstva hydroizolácie
V kolmom smere na zaschnutú prvú vrstvu elastickej hydroizolácie sa nanesie celoplošne zubovým hladidlom druhá vrstva. Celková hrúbka musí byť 2 mm. Počas nanášania druhej vrstvy hydroizolácie sa do čerstvej hmoty kladie armovacia mriežka. Pásy armovacej mriežky sa kladú so vzájomným presahom min. 10 cm.

07 | Utesnenie dilatačnej škáry
Maliarskou špachtľou sa okolo dilatačných škár (nie do nich) nanesie Hidrozol Elastik alebo Hidrozol Superflex v hrúbke 1 mm. Dilatačná škára sa prekryje tesniacou páskou. Na všetky rohové prvky a tesniace pásky sa nanesie vrstva elastickej hydroizolácie.

06 | Utesnenie styku steny a podlahy
V mieste styku steny a podlahy sa maliarskou špachtľou nanesie zmes Hidrozol Elastik alebo Hidrozol Superflex v hrúbke 1 mm, do ktorej sa vtlačí elastická tesniaca páska. Pásky a rohové prvky sa osadzujú so vzájomným presahom približne 10 cm.

05 | Utesnenie rohov
Po vyschnutí prvej vrstvy Hidrozol Elastik (12 až 24 hodín) sa utesnia miesta styku steny a podlahy, všetky rohy, priestupy a dilatačné škáry. Do vrstvy hydroizolácie s hrúbkou 1 mm sa pomocou maliarskej špachtle vtlačí rohový prvok z elastickej tesniacej pásky.

04 | Hydroizolovanie vertikálnych plôch
Pomocou murárskeho štetca sa nanesie elastická hydroizolácia aj na vertikálne plochy – priľahlé zvislé konštrukcie do výšky aspoň 30 cm nad budúcu nášľapnú vrstvu, čím sa vytvorí ochrana aj proti odstrekujúcej vode.

03 | Prvá vrstva hydroizolácie
Prvá vrstva elastickej hydroizolácie Hidrozol Elastik sa nanesie pomocou murárskeho štetca na horizontálnu plochu v hrúbke 1 až 2 mm. Vykoná sa tzv. vtretie materiálu do betónového podkladu.

02 | Rohové profily
Na voľné okraje izolovanej plochy (napr. styk čela balkóna a podlahy) sa do lepiacej malty Jubizol osadia rohové profily.

01 | Očistenie podkladu
Podklad musí byť tvrdý a čistý. Betónový poter sa obrúsi a očistí vysokotlakovým umytím. Pôvodná dlažba sa skontroluje, nesmie byť poškodená a musí pevne držať na podklade. Pred začatím prác sa musí očistiť a napenetrovať JUB Vezakrilprimerom.

11 | Kladenie dlažby
Dlažba sa kladie na zraz alebo na škáru. Do škár sa vkladajú plastové dištančné krížiky. Veľmi nasiakavé obklady treba pred kladením namočiť vo vode. Polohu dlažby možno po uložení do lepidla meniť maximálne do 10 minút.

12 | Vyčistenie škár
Dlaždice a škáry treba po uložení a vytvrdnutí lepidla dobre očistiť od zvyškov stvrdnutého lepidla, prachu a iných nečistôt. Ak sa pri čistení škáry navlhčia vodou, treba počkať, kým celkom vyschnú. Následne možno dlažbu vyškárovať.

13 | Škárovanie
Gumenou špachtľou, resp. gumeným hladidlom sa nanesie škárovacia malta Fugalux v diagonálnom smere (pod uhlom 45° na smer škár). Keď malta na povrchu obkladu zmení farbu, resp. keď je škárovacia malta na dotyk už tuhá (5 až 10 min.), obklad sa umyje mokrou hubkou, utrie a preleští suchou handrou.

14 | Vyplnenie dilatačnej škáry
Povrch škáry sa očistí a oblepí samolepiacou ochrannou páskou. Do škáry sa vloží vhodný inertný materiál (penový polyetylén, polyuretán), aby tesniaci materiál nebol v kontakte s dnom škáry. Min. šírka škáry je 6 mm, max. 20 mm.

15 | Utesnenie dilatačnej škáry
Kartuša sa na hornom konci pri uzávere odreže a na uzáver sa naskrutkuje aplikačný nadstavec, ktorý sa podľa šírky škáry šikmo zreže. Kartuša sa vloží do pištole. Tesniaci materiál Juboflex alebo Juboflex MS sa nanáša čo najrovnomer­nejšie. Zarovná sa pomôckami na zahladenie alebo prstom namočeným v mydlovej vode.

Info o materiáli:
» Hidrozol Elastik – priemyselne pripravená zmes na realizáciu elastickej hydroizolácie na vodotesnú ochranu vertikálnych a horizontálnych povrchov pred pôsobením zemnej vlhkosti a vody.
» Hidrozol Superflex – priemyselne pripravený dvojzložkový výrobok na realizáciu elastickej hydroizolačnej hmoty na vodotesnú ochranu vertikálnych a horizontálnych povrchov pred pôsobením zemnej vlhkosti a vody

TEXT + FOTO: JUB