image 66466 25 v1
Galéria(11)

Cordwood – staroveká technológia znovu v móde

Partneri sekcie:

V dnešnej dobe môžeme v oblasti výstavby rodinných domov sledovať vyšší záujem spoločnosti o ekologickú výstavbu. Ide hlavne o použitie prírodných, recyklovateľných, dostupných a zároveň lacných materiálov a technológií. S týmto trendom sa vracia do módy aj budovanie drevostavieb pomocou tzv. cordwood masonry (alebo stackwood/stackwall construction), čo je technológia výstavby múrov, ktorá ako hlavný materiál využíva drevené polená uložené kolmo k dĺžke steny do maltového lôžka.

Tony Wrench
Cordwood 19
Cordwood Lodge Ontario
Earthwood building shool
Richard Flatau
Richard Flatau1
Richard Flatau2
Rob Roy

Počiatky používania tejto technológie nie sú úplne známe, no v severnom Grécku a na Sibíri sa nachádzajú budovy vystavané obdobným postupom, pričom ich odhadovaný vek je približne 1 000 rokov.

Na vytvorenie stien sa využíva mäkké drevo s čo najmenšími objemovými zmenami pri pôsobení vlhkosti. Vhodné je napríklad: drevo z borovice, smrekovca, brezy, jelše alebo vŕby, pričom polená musia byť vysušené a zbavené kôry. Sušenie by malo prebiehať čo najpomalšie, aby nedošlo k popraskaniu dreva, ideálny čas je pol roka až rok. Touto úpravou sa výrazne zvýši životnosť.

Malta používaná na zafixovanie jednotlivých polien je najčastejšie zložená z piesku a vodou nasiaknutých pilín ako plniva, cementu a vápna ako spojiva. Vápno dodáva malte dôležitú priedušnosť, čím zabezpečí schopnosť zbaviť sa nadbytočnej vlhkosti. Pomery jednotlivých zložiek sa môžu meniť v závislosti od požadovaných vlastností.

Polená sa ukladajú do maltového lôžka kolmo na pozdĺžnu os steny, pričom sa v strede vynecháva medzera veľká asi ako 1/3 hrúbky steny. Do nej sa sype tepelná izolácia, ktorá môže byť z rôznych materiálov. Odporúča sa zmes drevených pilín, ktoré sú dostupné a ľahko sa s nimi manipuluje, a vápna, ktoré zabezpečuje odvod vlhkosti a zabraňuje tvoreniu plesní a hniloby.

Steny majú však len výplňovú funkciu. Nosná konštrukcia je vytvorená zo systému drevených stĺpov. Pri výstavbe treba dodržiavať viacero konštrukčných pravidiel, aby sa predišlo zníženiu kvality výplňovej steny, v horšom prípade poškodeniu nosnej konštrukcie. Najdôležitejšie sú dodržanie minimálnej výšky základu, minimálny presah strechy a zabránenie priamemu kontaktu polien medzi sebou.


Inšpirácia technológiou cordwoodu a využitie odpadového dreva (dizajn Piet Hein Eek)

Stavanie domov z drevených polien  so sebou prináša viacero výhod. Hlavný materiál – drevené polená – je ľahko dostupný, obnoviteľný a lacný. Možno ho narezať na rôzne dĺžky a tým upraviť hrúbku steny. Keďže steny sú dosť hrubé a v strede majú izolačnú vrstvu, poskytujú pomerne dobrý tepelný odpor a nepotrebujú žiadne povrchové úpravy. Samotná výstavba výplňových stien je nenáročná na odbornosť pracovníkov, takže stavať môže takmer každý a celkový výzor je príjemný. Ďalšou výhodou je priedušnosť stien, čo umožňuje zbavovať sa nadmernej vlhkosti v konštrukcii a regulovať relatívnu vlhkosť vzduchu v interiéri.


 
Cordwood má samozrejme aj svoje nevýhody. Pri nevhodne zvolenom type dreva alebo nedostatočnom vysušení môžu polená vysychaním praskať a oddeľovať sa od malty, čo zníži trvanlivosť steny. Pri absorbovaní vlhkosti môže drevo hniť alebo napúčať a tým vytvárať praskliny v malte. Preto treba stenu chrániť pred priamym stykom s vodou (dážď) dodržovaním konštrukčných zásad. Pri stavbe je tiež potrebné veľké množstvo malty, pretože tvorí asi 40 % plochy steny.

Napriek tomu, že cordwood je zatiaľ len technológiou používanou prevažne medzi fanúšikmi prírodného staviteľstva, vďaka očarujúcemu výslednému výzoru sa postupne vzbudzuje záujem širšej verejnosti.

Peter Rypák
Foto: Tony Wrench, Thomas Mayer, Rob Roy, Richard Flatau