image 78534 25 v1
Galéria(11)

Aplikácia hydroizolačnej stierky

Partneri sekcie:

Na hydroizolovanie konštrukcií v trvalom styku s vodou sa často používajú dvojzložkové stierky na báze cementu. V praxi sa uplatňujú dva druhy hydroizolačných stierok na báze cementu. Ide o takzvané tvrdé cementové stierky, ktoré sa používajú na hydroizoláciu vodojemov, záchytných nádrží, kanalizačných systémov, čističiek odpadových vôd a podobne, alebo o pružné stierky s vysokým obsahom syntetických živíc a polymérov.

04Sika 1
07Sika 1
03Sika 1
06Sika 1
02Sika 1
05Sika 1
01Sika 1
08Sika 1

Tie sa najčastejšie uplatňujú ako súčasť hydroizolačných systémov bazénov v kombinácii s povrchovou úpravou farebnými nátermi – na plochách, ktoré nie sú zaťažované častým používaním ani vystavované agresívnym chemickým vplyvom prostredia. Kvalitná pružná hydroizolačná stierka na báze cementu je schopná premostiť aj dodatočne vzniknuté mikrotrhliny v podklade, najmä ak je vystužená sieťovinou zo sklených vláken. Dilatačné škáry treba preklenúť pružným pogumovaným pásom alebo PVC pásom. Tie sa na podklad bežne lepia priamo pomocou hydroizolačnej stierky, ak sa však predpokladá väčší pohyb, odporúča sa pásy na podklad lepiť epoxidovým tmelom (Combiflex systém).

Príprava podkladu

Podklad musí byť nosný, bez prachu, nečistôt, uvoľnených a prachových častíc, bez mastnôt a cementového mlieka. Podklad sa musí upraviť vhodným mechanickým spôsobom – vysokotlakovým vodným lúčom, zdrsňovaním. Neodporúča sa používať vibračné čistiace metódy. Poškodený a nedostatočne nosný betón sa musí opraviť opravnou maltou. Podklad musí byť prirodzene suchý alebo vlhký. Pred aplikáciou sa nevlhčí, zároveň je potrebné zabrániť vzniku stojatej vody na ploche alebo kondenzácii na povrchu.

Miešanie hydroizolačnej stierky a aplikácia

Na miešanie malty je vhodné použiť nízkootáčkové miešadlo (500 ot./min.). Komponent A (tekutá zložka) treba pred miešaním pretriasť. Následne sa približne polovica komponentu A vyleje do miešacej nádoby a pomaly sa pridá komponent B (prášková zložka), zmes sa dôkladne premieša. Po dosiahnutí homogénnej konzistencie sa pridá zvyšok komponentu A a zmes sa opäť mieša minimálne počas 3 až 4 minút, až kým sa dosiahne homogénna konzistencia. Do zmesi nie je možné dodatočne pridávať vodu alebo iné prísady. Každé balenie sa musí zmiešať celé, aby v ňom boli zastúpené jednotlivé veľkosti zŕn. Prvá vrstva stierky sa na pripravený podklad nanesie zubovým hladidlom (rozmery zuba: 3 × 3 mm) v rovnomernej hrúbke. Materiál treba do podkladu pritlačiť. Po vytvrdnutí prvej vrstvy (približne 6 hodín pri +20 °C) sa nanesie druhá vrstva. Prvá vrstva musí byť úplne prekrytá.

Maximálna hrúbka každej vrstvy je 2 mm. Na ochranu proti vode musí byť konečná hrúbka hydroizolačnej stierky minimálne 4 mm. V silno zaťaženom prostredí sa stierka vystužuje špeciálnou tkaninou odolnou proti alkáliám (150 až 160 g/m2, hrúbka: 0,47 mm). Tkanina sa vkladá do stierky po aplikácii prvej vrstvy a následne sa úplne prekryje druhou vrstvou stierky. Škáry v podlahe alebo kritické miesta sa vystužia izolačnou tesniacou páskou, ktorá sa aplikuje do čerstvej prvej vrstvy stierky. Výstužná tkanina na hranách pásky (25 mm na každej strane) sa prekryje izolačnou stierkou. Presah pások musí byť minimálne 50 mm. Pásky možno lepiť alebo zvárať horúcovzdušnou pištoľou a prítlačným valčekom.

04 | Premiešanie zmesi
Na miešanie malty je vhodné použiť nízkootáčkové miešadlo (500 ot./min.). Zmes sa mieša, až kým sa dosiahne homogénna konzistencia.

07 | Prvá vrstva izolačnej stierky
Prvá vrstva stierky sa na pripravený podklad nanesie zubovým hladidlom (rozmery zuba: 3 × 3 mm) v rovnomernej hrúbke. Materiál treba do podkladu pritlačiť. Hrúbka vrstvy má byť 2 mm.

03 | Prášková zložka
Do tekutej zložky (komponent A) sa pomaly pridá prášková zložka (komponent B) a zmes sa dôkladne premieša.

06 | Ďalšie premiešanie zmesi
Zmes sa opäť mieša minimálne počas 3 až 4 minút, až kým sa dosiahne homogénna konzistencia. Do zmesi nie je možné dodatočne pridávať vodu alebo iné prísady.

02 | Tekutá zložka – prvá polovica
Pred vyliatím sa tekutá zložka (komponent A) v uzavretom kanistri premieša. Následne sa približne polovica komponentu A vyleje do pripravenej miešacej nádoby.

05 | Tekutá zložka – druhá polovica
Po dosiahnutí homogénnej konzistencie sa do zmesi pridá zvyšok tekutej zložky.

01 | Príprava podkladu
Podklad musí byť nosný, bez prachu, nečistôt, uvoľnených a prachových častíc, bez mastnôt a cementového mlieka. Podklad sa musí mechanicky očistiť. Pred aplikáciou izolačnej stierky sa nesmie vlhčiť.

08 | Izolačná tesniaca páska
Škáry v podlahe alebo kritické miesta sa vystužia izolačnou tesniacou páskou, ktorá sa aplikuje do čerstvej prvej vrstvy stierky. Presah pások musí byť minimálne 50 mm.

09 | Prekrytie hrán pásky
Výstužná tkanina na hranách pásky (10 mm na každej strane) sa pomocou hrubého štetca prekryje izolačnou stierkou.

10 | Druhá vrstva izolačnej stierky
Po vytvrdnutí prvej vrstvy izolačnej stierky (približne 6 hodín pri +20 °C) sa nanesie druhá vrstva. Prvá vrstva musí byť úplne prekrytá. Na ochranu proti tlakovej vode musí byť konečná hrúbka minimálne 4 mm. Čas zatuhnutia pred ďalšími úpravami je 48 hodín pri teplote +20 °C.

Info o materiáli:

  • » Rýchlotvrdnúca dvojkomponentová, vláknami vystužená malta s veľmi nízkym modulom pružnosti na báze cementu, modifikovaná špeciálnymi polymérmi odolnými proti alkáliám; obsahuje plnivo s jemnou zrnitosťou a prísady na ochranu proti vode a ochranu betónu vystavenému namáhaniu v ohybe

Čo budete potrebovať

  • Hydroizolačná stierka Sikalastic®-152, spotreba: približne 1,8 kg/m2 (hrúbka: 1 mm), vopred pripravené balenie (33 kg): komponent A (kvapalina) – plastový kanister, 8 kg; komponent B (prášok) – papierové vrece, 25 kg; 33 kg    78,50 €
  • Izolačná tesniaca páska Sika® SealTape-S, hrúbka pásky: 0,6 mm, šírka pásky: 70 mm/vrátane tkaniny 120 mm, dĺžka: 10 alebo 50 m, 10 m    21,60 €
  • Náradie a pomôcky: ochranné rukavice, kefa, štetka na očistenie povrchu, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo (500 ot./min.), oceľové zubové hladidlo (veľkosť zuba: 3 × 3 mm)

Pozor! Brúsenie hydroizolačnej stierky

Vrstvu hydroizolačnej stierky možno brúsiť až po úplnom zatuhnutí (približne po 48 hodinách pri teplote +20 °C), inak by sa mohla porušiť jej vodonepriepustnosť.

Lepenie obkladu

Na lepenie keramického obkladu a dlažby treba použiť vhodné cementové lepidlo (vysokoelastické lepidlo, trieda C2TE). Škáry v dlažbe sa musia vyplniť škárovacou maltou.

Izolačná tesniaca páska

Izolačná tesniaca páska Sika® SealTape-S je určená na tesnenie rohov, kútov a škár v mokrých priestoroch. Je vhodná na tesnenie stykov stien a podlahy po obvode miestností, ako sú kúpeľne, kuchyne a balkóny, na tesnenie proti priesaku okolo fasádnych prvkov, základov a bazénov, na tesnenie vertikálnych a horizontálnych dilatačných škár a konštrukčných škár v kútoch a okolo priestupov potrubí cez konštrukcie. Môže sa použiť aj na bitúmenové podklady. Používa sa v exteriéri aj v interiéri.

TEXT + FOTO: Sika

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.