image 82829 25 v1
Galéria(8)

Prestížny projekt spolieha na špičkovú izoláciu

Partneri sekcie:

Kvalitu izoláciu z rezolové peny Kingspan Kooltherm ocenili aj projektanti veľkého bytového projektu v obľúbenej rezidenčnej časti Bratislavy. Perla Ružinova je developerom klasifikovaný ako prestížny projekt, ktorý si dal za cieľ plnohodnotne splniť súčasné najvyššie požiadavky na kvalitu bývania z hľadiska hygienických noriem v kombinácii s maximálnou pohodou užívateľa.

z14 051 KINGSPAN Katalog Kooltherm K5 CZ s4 03
z14 051 KINGSPAN Katalog Kooltherm K5 CZ s3 01
DSC0254
DSC0273
DSC0309
DSC0339
DSC0351

Zároveň však, v prípade záujmov prenajímateľov komerčných priestorov v objekte, aj oprávnených požiadaviek na čo najefektívnejšie prevádzku, teda v základe optimalizáciu nákladov vynaložených na bezchybnú funkčnosť takýchto priestorov.

Novostavba, korú bude po dokončení druhej etapy tvoriť 5 samostatných veží, je situovaná v širšom centre Bratislavy, na rozhraní atraktívnej mestskej časti Ružinova a Starého Prievozu. Celkovo vzniká v rámci projektu viac ako 300 bytov aj 2000 m2 nákupných plôch.

Cesta k najlepšiemu riešeniu

Aj keď sa požiadavky na komfort obyvateľov bytov a efektívnu prevádzku retailových priestorov môžu na prvý pohľad javiť ako mierne protichodné, či v mnohých ohľadoch si priamo odporujúce, pri použití moderných stavebných prvkov v kombinácii s odborným dohľadom fundovaných architektov, projektantov a realizačných firiem je preukázateľne možné je nielen skĺbiť, ale dať vyššie uvedeným heslám reálny tvar vo vzájomnej kooperácii a ideálne i vzácnu harmóniu.

Materiál budúcnosti

V prípade tepelných izolantov poskytli, vzhľadom k svojim vysoko nadštandardným mechanicko-fyzikálnym vlastnostiam, optimálne riešenie pri modelovaní tepelnotechnických nárokov stavby práve sofistikované tepelnoizolačné produkty spoločnosti Kingspan Izolácie. Pri realizácii Perly Ružinova boli konkrétne použité materiály prémiového produktového radu Kingspan Kooltherm a to v situáciách stavebne najnáročnejších, teda pri riešení stavebných detailov. Práve tu sa požiadavky architektov, projektantov a noriem stretávajú s reálnymi protikladmi, teda nedostatkom priestoru, financií a požiadavkami na estetiku konečného diela.

Nízka hrúbka – veľké úspory

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska dosahuje vynikajúce hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ už od 0,020 W / m . K. Dôležitým parametrom pri rozhodovaní investora boli aj medzinárodné renomé kvalitného európskeho výrobcu, špičkový servis a jednoduchá montáž izolácie. Rozhodujúcim faktorom ale boli práve tepelnoizolačné vlastnosti – vďaka parametru koeficientu tepelnej vodivosti potvrdzujúcemu nadštandardné účinnosť dosiek bolo možné všetky vyššie uvedené požiadavky splniť už pri navrhovanej hrúbke izolantu 20-50 mm!

Efektivita aj estetika

Nespornou výhodou tohto riešenia je nielen estetická kvalita fasády (odpadá efekt „zapustených okien“), ale aj ľahšie vykonávanie zateplenia: vďaka použitie tenkej vrstvy izolácie stačí pre jej montáž menšie dĺžky kotiev. Pri použití bežných izolantov v snahe zlepšiť parametre budovy o hodnoty stanovené normou a projektom – napríklad minerálnej vlny, by bolo nutné aplikovať ich pri riešení detailov (ostenie, nadpražie, parapety) v hrúbke až 80 mm. Takáto hrúbka izolantov by celú realizáciu technicky sťažila a výsledný dojem dokončenej fasády by navyše nespĺňal vyššie uvedené estetické parametre budovy.

Výrobky spoločnosti Kingspan Izolácie tieto problémy spoľahlivo riešia.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Kingspan a.s.