Prednosti dosiek CETRIS

Vďaka svojim vysokým úžitkovým vlastnostiam (mrazuvzdornosť, odolnosť proti vlhkosti, nehorľavosť) sú cementotrieskové dosky CETRIS® vhodným materiálom na vytvorenie opláštenia steny z vonkajšej strany stavieb. Cementotriesková doska je už v základnom vyhotovení BASIC odolná proti hnilobe, plesni, drevokazným hubám a je paropriepustná.

Cementotriesková doska CETRIS® BASIC v najtenšom vyhotovení 8 mm prešla testami s vynikajúcimi výsledkami v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, š. p., skúšobňa Ostrava, a to metodikou podľa ČSN EN 12 467 Vláknocementové ploché dosky – Stanovenie nepriepustnosti pre vodu.

Na lícovú stranu vzorky dosky pôsobil vodný stĺpec s výškou 20 mm. Počas predpísaných 24 hodín neboli na rubovej strane pozorované kvapky vody ani stopy vlhkosti.

Zdroj: CIDEM Hranice

Vysoká trvanlivosť dosky CETRIS® BASIC a jej odolnosť proti pôsobeniu dažďa a vetra však neznamená, že je doska proti vode hermeticky trvalo nepriepustná a vzduchotesná.

Pre cementotrieskové dosky CETRIS® je prirodzené vplyvom zmeny vlhkosti prostredia meniť dĺžku a šírku – ide o štandardné správanie dosiek na báze dreva, ktoré však nijako neznižuje ich trvanlivosť.

Zdroj: CIDEM Hranice

Všetko o doskách CETRIS® nájdete na www.cetris.cz.

Zdroj: CIDEM Hranice, a.s.