Partneri sekcie:

Utesnenie pripojovacej škáry komprimačnou páskou

image 82886 25 v2

Správne zabudovanie okna do otvoru je najdôležitejším a zároveň aj najviac podceňovaným úkonom v celom procese realizácie otvorových výplní. Požiadavky na návrh pripojovacej škáry, požiadavky na realizáciu a použitie vhodných materiálov, ako sú tesniace pásky, fólie a plniace materiály, upravuje STN 73 3134: 2014: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. V súlade s touto normou musia […]

Správne zabudovanie okna do otvoru je najdôležitejším a zároveň aj najviac podceňovaným úkonom v celom procese realizácie otvorových výplní. Požiadavky na návrh pripojovacej škáry, požiadavky na realizáciu a použitie vhodných materiálov, ako sú tesniace pásky, fólie a plniace materiály, upravuje STN 73 3134: 2014: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. V súlade s touto normou musia byť okná alebo dvere v otvore upevnené mechanickými prostriedkami. Peny, lepidlá a podobné materiály nie sú na pripevňovanie povolené. Pri výbere upevňovacích prostriedkov je potrebné vziať do úvahy možnosť dilatácie materiálov vplyvom vlhkosti a teploty. Pôsobenie síl vyvolané dilatáciou stavebnej konštrukcie sa nesmie prenášať na okná alebo dvere. Styky a spoje sa musia zo strany exteriéru utesniť účinnými tesniacimi materiálmi s požadovanou životnosťou a musia sa prekryť materiálmi odolnými proti vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým zmenám. Kombinácia tesniacich vrstiev a ich usporiadanie v škáre musí umožňovať odvetranie (difúziu vodných pár) do exteriéru.

Jedným zo spôsobov, ako správne utesniť pripojovaciu škáru, je použitie komprimačnej tesniacej pásky. Multifunkčná páska na utesnenie škár nahrádza tri utesňovacie výrobky. Pred montážou okna sa nalepí na tri strany okna, ktoré sa osadí do otvoru v stene. Parapetná časť okna sa utesní okennými fóliami a jednokomponentovou penou. Montáž okna sa vykoná bežným spôsobom. Na fixáciu okien do otvorov sa použijú prechodné kotviace prvky, ktoré musia prechádzať cez rám otvorovej výplne. Po expanzii pásky sa škára okna utesní. Vhodný rozmer pásky sa určí v súlade s tabuľkou výrobcu po zistení hĺbky stavebného dielu a šírky škáry. Otvor v stene sa očistí od hrubých nečistôt a zvyškov malty. V mieste utesňovania škáry treba murivo zarovnať maltou, najmä ak ide o murovacie tvarovky typu P + D. Rám okna je potrebné očistiť vhodným čističom. Po rozbalení komprimačnej pásky sa odreže jej nadmerne skomprimovaný začiatok. Páska sa následne nalepí na očistený rám a okno sa osadí do otvoru. Pri malých škárach sa odporúča pásku navlhčiť. Časť so svetlosivou farbou musí smerovať do vnútra miestnosti.

01 | Zameranie otvoru
Pred výberom komprimačnej pásky sa zmeria veľkosť pripojovacej škáry (priestor medzi rámom okna a ostením).

02 | Výber komprimačnej pásky
Po zistení hĺbky stavebného dielu, šírky škáry a posúdení typu stavby sa zvolí vhodný rozmer pásky.

03 | Odstrihnutie začiatku pásky
Po rozbalení komprimačnej pásky sa odreže alebo odstrihne jej nadmerne skomprimovaný začiatok.

04 | Očistenie rámu
Rám okna sa očistí vhodným čističom od prachu a nečistôt.

05 | Pozor na kotvenie
Ak sa plánuje kotvenie okna kotviacimi plechmi, musia sa nainštalovať ešte pred prilepením komprimačnej pásky.

06 | Nalepenie pásky na rám
Samolepiacou stranou s vrstvou akrylového lepidla sa komprimačná páska nalepí na tri strany očisteného okenného rámu (hornú vodorovnú a zvislé).

07 | Skrátenie pásky
Páska sa po nalepení skráti na požadovanú dĺžku nožom alebo iným ostrým nástrojom.

08 | Napojenie pásky v rohoch
V rohoch sa komprimačná páska napája natupo. Pásky sa nastrihnú tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy, vďaka ktorým budú na seba ľahko tlačiť.

09 | Správna orientácia pásky
Strana pásky so svetlosivým pásom musí smerovať vždy do vnútra miestnosti. Ide o interiérovú parotesnú časť.

10 | Osadenie okna
Okno s nalepenou komprimačnou páskou sa osadí do pripraveného otvoru – očisteného od hrubých nečistôt a malty. Vyrovná sa a podloží klinmi.

11 | Ukotvenie okna
Okno sa ukotví pomocou kotviacich plechov alebo turboskrutiek cez rám okna. V mieste kotviacich plechov sa musí páska narezať, aby sa vzniknuté škáry vyplnili, a prípadne utesniť lepiacim tmelom.

12 | Utesnenie škáry v mieste parapetu
Škára v mieste parapetu sa utesní zvonka aj zvnútra okennou fóliou. Priestor medzi fóliami sa následne vyplní jednokomponentovou penou.

Info o materiáli:

  • Komprimačná tesniaca páska – mäkčený penový polyuretán s otvorenými pórmi impregnovaný syntetickou živicou spomaľujúcou horenie, s impregnáciou a integrovanou páskou na vnútornej strane na zvýšenie tesnosti
  • UV stabilná, odolná proti poveternostným vplyvom

Čo budete potrebovať

  • Komprimačná páska Illbruck TP652 illmod Trio+, veľkosti: XS, S, M, L, X, na šírky škár 6 až 66 mm, hĺbka pásky od 58 mm s dĺžkou 9 m (rozmer XS), kotúč    od 32 €
  • Tesniaca fólia Illbruck ME500 TwinAktiv, rozmer (š. × d.): 50 mm × 300 m, 70 mm × 250 m, 100 mm × 150 m, 140 mm × 100 m, ks    od 42 €
  • Jednokomponentová PU pena
  • Čistiaci prostriedok na rám okna Perennator R40
  • Kotviace plechy
  • alebo Turboskrutky
  • Náradie a pomôcky: meter, nožnice, nôž, handrička, špachtľa, akumulátorový skrutkovač, kliny, vodováha, valček na fólie

Zaťaženie kotúčov v škatuli

Zvyšné kotúče komprimačnej pásky je potrebné zaťažiť, aby sa zabránilo expanzii ich objemu nabok.

Ochrana pásky proti chemikáliám

Páska nesmie prísť do styku s chemikáliami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá alebo agresívne látky.

Zasunutie pásky do škáry

Pri nedodržaní hĺbky zasunutia pásky do škáry (min. 5 mm) sa môže znížiť jej vodotesnosť.

Expanzia pásky

Rýchlosť expanzie pásky závisí od okolitej teploty. Pri nízkych alebo mínusových teplotách môže trvať úplné vyplnenie/utesnenie škáry až desiatky hodín. Na urýchlenie expanzie sa odporúča pásky skladovať v teple alebo ich po aplikácii nahriať teplým vzduchom. Nesmie sa však prekročiť ich teplotná odolnosť.

Správny rozmer komprimačnej pásky

Ak ide napríklad o škáru so šírkou 12 mm pri osádzaní okna do pasívneho domu, je potrebné zvoliť veľkosť pásky M, ktorá je určená na utesnenie škáry so šírkou 8 až 15 mm. Pri bežnej výstavbe by stačila páska veľkosti S, ktorá je určená na škáru s veľkosťou 6 až 12 mm. Pri okennom ráme so šírkou napríklad 84 mm je potrebné zvo­liť komprimačnú pásku s hĺbkou 83 mm. Vždy je potrebné vybrať pásku s hĺbkou čo najpodobnejšou hĺbke okenného rámu.

TEXT: spracované z podkladov Tremco Illbruck
FOTO: Tremco Illbruck

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.