Montáž okien

Partneri sekcie:

Trh s oknami je na výslní. Počas dvoch rokov pandémie ľudia masívne investovali do prerábok bývania, pri ktorých je výmena okien častokrát nevyhnutná. Oknári sa teda nesťažujú. Zasiahlo ich síce zdražovanie aj obmedzenie dodávok, ale vyšší dopyt to kompenzuje.

Denisa Kureková -

Pri zateplení obvodového plášťa minerálnymi tepelnoizolačnými doskami sa odporúča použiť na začistenie okenného a dverného ostenia pod vrstvu omietky okenný a dverný začisťovací profil a rohový omietkový profil, ktoré sa vkladajú do vrstvy ľahkej minerálnej malty.

Pokojný spánok začína zdravým vetraním izieb. Každý rodič si to uvedomuje, ale v noci nezažmúri oči, keď myslí na to, ako jeho malé zlatíčka idú v noci za dobrodružstvom, keď nájdu otvorené okno.

Pri výmene starých okien za nové sa ako prvé zvesia okenné krídla. Rám okna sa dôkladne očistí od prípadnej špiny alebo prachu. Ostenie je potrebné oblepiť izolačnou páskou, ktorá má paropriepustnú a parozábranovú funkciu. Na trhu sú dostupné rôzne druhy pások, buď ide o univerzálne pásky určené do interiéru aj exteriéru, alebo o pásky určené len do interiéru a len exteriéru. Obidve pásky sú samolepiace, takže manipulácia s nimi je veľmi jednoduchá.

Pri montáži okien do novostavby, kde je kvalita stavebnej pripravenosti ostenia vysoká, je najlepšou voľbou na utesnenie pripojovacej škáry medzi oknom a ostením impregnovaná komprimačná páska. Iná situácia nastáva pri rekonštrukciách, kde stav ostenia po odstránení pôvodného okna nemusí byť úplne vhodný na použitie kompiračných pások.

Pri výmene otvorových výplní, ako sú okná a dvere, je nevyhnutná na zabezpečenie ich bezchybnej funkčnosti kvalitná montáž. Preto by sa vlastníci bytov a nebytových priestorov mali rozhodnúť pre firmu, ktorej bola udelená licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií.

Protipožiarne či tepelné vlastnosti ostenia a nadpražia otvorových výplní možno pri zatepľovaní zvýšiť použitím prefabrikovaného nadpražia alebo ostenia. Prefabrikované protipožiarne nadpražie s jadrom z rezolovej peny nahrádza tradičné pásy z minerálnej vlny.

Správne zabudovanie okna do otvoru je najdôležitejším a zároveň aj najviac podceňovaným úkonom v celom procese realizácie otvorových výplní. Požiadavky na návrh pripojovacej škáry, požiadavky na realizáciu a použitie vhodných materiálov, ako sú […]

Pri príprave a zameraní okna treba myslieť dopredu na riešenie tzv. pripojovacej škáry, čo je priestor medzi rámom okna a ostením. Odporúča sa ponechať medzeru so šírkou približne 10 až 25 mm. To vytvára dostatok priestoru na izolačnú penu alebo pásku a taktiež na dilatáciu okna (rozpínanie spôsobené zmenou teplôt). Plastové okno v bielej farbe sa rozpína približne o 2 mm/1 m dĺžky (alebo výšky), pri farebných profiloch sú to až 3 mm.

O najčastejších chybách, ktorých sa montážne firmy dopúšťajú pri montáži okien, sme sa zhovárali s Ing. Pavlom Panáčkom, PhD., tajomníkom združenia SLOVENERGOokno, a Ing. Ondřejom Fridrichom, marketingovým manažérom spoločnosti Inoutic. Páni nám zároveň prezradili, na čo by si mal investor dávať pozor.

Materiálom vhodným na úpravu ostení okien a dverí po ich montáži je hladená sadrová omietka. Nevyhovujúce podklady je pred jej aplikáciou potrebné upraviť, napríklad oklepať, spevniť penetráciou alebo odmastiť.

Pri výbere okien venujeme pozornosť množstvu čísel ako je Ug, Uf, Uw, počet komôr a podobne. Za polovicu úspechu však zodpovedá práve správne navrhnutá a dobre zrealizovaná montáž.

Každý výrobca je povinný preukázať zhodu výrobkov, ktoré uvádza na slovenský stavebný trh, s platnými právnymi a technickým predpismi. Na okná a dvere sa vzťahujú požiadavky STN EN 14351-1+A1: 2010.