03 | Pripevnenie profilu

Ako pripraviť dverné a okenné ostenie pre omietku

Pri zateplení obvodového plášťa minerálnymi tepelnoizolačnými doskami sa odporúča použiť na začistenie okenného a dverného ostenia pod vrstvu omietky okenný a dverný začisťovací profil a rohový omietkový profil, ktoré sa vkladajú do vrstvy ľahkej minerálnej …
image 100534 25 v1

Montáž eurookien (pracovný postup)

Pri výmene starých okien za nové sa ako prvé zvesia okenné krídla. Rám okna sa dôkladne očistí od prípadnej špiny alebo prachu. Ostenie je potrebné oblepiť izolačnou páskou, ktorá má paropriepustnú a parozábranovú funkciu. Na trhu …
image 91742 25 v1

Utesnenie pripojovacej škáry pri montáži okna

Pri montáži okien do novostavby, kde je kvalita stavebnej pripravenosti ostenia vysoká, je najlepšou voľbou na utesnenie pripojovacej škáry medzi oknom a ostením impregnovaná komprimačná páska. Iná situácia nastáva pri rekonštrukciách, kde stav ostenia po …
image 90032 25 v2

Čo garantuje licencia na zabudovanie okien?

Pri výmene otvorových výplní, ako sú okná a dvere, je nevyhnutná na zabezpečenie ich bezchybnej funkčnosti kvalitná montáž. Preto by sa vlastníci bytov a nebytových priestorov mali rozhodnúť pre firmu, ktorej bola udelená licencia na …
image 83043 25 v1

Prefabrikované ostenie a nadpražie

Protipožiarne či tepelné vlastnosti ostenia a nadpražia otvorových výplní možno pri zatepľovaní zvýšiť použitím prefabrikovaného nadpražia alebo ostenia. Prefabrikované protipožiarne nadpražie s jadrom z rezolovej peny nahrádza tradičné pásy z minerálnej vlny.
image 82886 25 v2

Utesnenie pripojovacej škáry komprimačnou páskou

Správne zabudovanie okna do otvoru je najdôležitejším a zároveň aj najviac podceňovaným úkonom v celom procese realizácie otvorových výplní. Požiadavky na návrh pripojovacej škáry, požiadavky na realizáciu a použitie vhodných materiálov, ako sú tesniace pásky, fólie a plniace materiály, …
image 82718 25 v1

Osadenie okna s plastovým profilom

Pri príprave a zameraní okna treba myslieť dopredu na riešenie tzv. pripojovacej škáry, čo je priestor medzi rámom okna a ostením. Odporúča sa ponechať medzeru so šírkou približne 10 až 25 mm. To vytvára dostatok priestoru na izolačnú …
image 75332 25 v1

Najčastejšie chyby pri montáži okien

O najčastejších chybách, ktorých sa montážne firmy dopúšťajú pri montáži okien, sme sa zhovárali s Ing. Pavlom Panáčkom, PhD., tajomníkom združenia SLOVENERGOokno, a Ing. Ondřejom Fridrichom, marketingovým manažérom spoločnosti Inoutic. Páni nám zároveň prezradili, na …
image 68779 25 v1

Úprava ostenia pri výmene okien

Materiálom vhodným na úpravu ostení okien a dverí po ich montáži je hladená sadrová omietka. Nevyhovujúce podklady je pred jej aplikáciou potrebné upraviť, napríklad oklepať, spevniť penetráciou alebo odmastiť.
skusenosti zo skusania otvorovych vyplni

Skúsenosti zo skúšania otvorových výplní

Každý výrobca je povinný preukázať zhodu výrobkov, ktoré uvádza na slovenský stavebný trh, s platnými právnymi a technickým predpismi. Na okná a dvere sa vzťahujú požiadavky STN EN 14351-1+A1: 2010.