Pravidelná sieť otvorov

Odvlhčenie muriva injektážnym gélom (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Nedostatočnú zvislú či vodorovnú hydroizoláciu alebo takú izoláciu, ktorá je poškodená v dôsledku degradácie použitých fólií a izolačných vrstiev, možno nahradiť injektážnym gélom na báze prekrížených polymérov.

07 | Injektážne zariadenie

Injektážny gél na báze prekrížených polymérov sa naberie do nádoby injektážneho zariadenia.

Injektážne zariadenie
Injektážne zariadenie | Zdroj: Miro Pochyba

08 | Injektážna koncovka

Do špeciálnych injektážnych hmoždieniek/ ventilov sa vloží injektážna koncovka s manometrom pripojená na flexibilnú hadicu.

Injektážna koncovka
Injektážna koncovka | Zdroj: Miro Pochyba

09 | Aplikácia injektážneho gélu

Injektážny gél sa aplikuje cez špeciálnu injektážnu hmoždinku/ventil do muriva pod tlakom pomocou  injektážneho zariadenia. Do každého otvoru sa aplikuje približne 150 až 600 ml injektážnej substancie.

Aplikácia injektážneho gélu
Aplikácia injektážneho gélu | Zdroj: Miro Pochyba

10 | Odstránenie presahujúcich častí ventilov

Špeciálne injektážne hmoždinky/ventily sa po aplikácii injektážnej substancie ponechajú v murive. Presahujúce časti hmoždiniek/ventilov mimo úroveň muriva sa odstránia.

Odstránenie presahujúcich častí ventilov
Odstránenie presahujúcich častí
ventilov | Zdroj: Miro Pochyba
Tip: Aktívna bariéra Injektážna substancia je po vysušení tesniaca hmota, ktorá opäť reaguje pri akomkoľvek styku s vodou, aktivuje sa a tým zamedzí opätovnému prieniku vody do muriva. Kontrola muriva Kontrola sanovaného muriva sa realizuje niekoľko mesiacov po injektáži. Vhodné murivo Injektáž možno použiť na odvlhčenie muriva z tehál či kameňa.
Spracované z podkladov firmy AXALL