image 93650 25 v1

Odporúčania pre prácu so sivým polystyrénom

Partneri sekcie:

Sivý polystyrén prináša výhody nielen investorom, ale aj realizátorom stavieb. Tepelnoizolačné vlastnosti tohto materiálu sú vynikajúce. Úspora hrúbky pri použití sivého polystyrénu oproti iným tepelnoizolačným materiálom je obzvlášť efektívna pri výstavbe nízkoenergetických, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie.

Úsporou hrúbky izolantu vo vonkajšom kontaktom tepelno-izolačnom systéme (ETICS) sa ušetrí nielen na objeme izolantu, ale i na pomocných materiáloch, akými sú kratšie kotevné prvky, užšie klampiarske prvky, či zakladacie lišty.

Práca s týmto mimoriadne ľahkým materiálom je čistá a rýchla. Možno ho presne narezať pomocou rezačky s odporovým drôtom. Práca s ním je bezpečná a príjemná. Netreba používať ochranné prostriedky, ako sú ochranný odev, okuliare, rukavice a pod. Výrobcovia napriek tomu upozorňujú na dodržiavanie niekoľkých zásad.

Odporúčania pri aplikácii sivého polystyrénu pri priamom pôsobení silného slnečného žiarenia a vonkajších vysokých teplôt v ETICS:
– dosky EPS je potrebné chrániť pred priamym slnečným žiarením,
– pri lepení dosiek na fasádu je potrebné ako ochranu pred priamym slnečným žiarením zavesiť pred lešenie zakrývaciu sieť, ktorá môže byť odstránená až po nanesení základnej (armovacej) vrstvy. Pri nedodržaní tejto požiadavky môže dôjsť vzniku deformácií a dilatačných medzier medzi doskami,
– na lepenie možno použiť lepidlá schválené výrobcom zatepľovacieho systému na lepenie sivých dosiek EPS,
– pre fasádne systémy so sivým polystyrénom je potrebné používať certifikované systémy ETICS a tie komponenty a postupy, ktoré sú uvedené v pokynoch výrobcu.

Mnoho testov v praxi ukazuje, že pri odborne správnom zaobchádzaní sa ani v horúcich letných dňoch s oblohou bez mrakov a extrémne vysokými teplotami vzduchu sa u izolačných dosiek zo sivého EPS nevyskytujú žiadne problémy.

O správnej aplikácii sivého polystyrénu sa realizačné firmy môžu poradiť na www.epssr.sk