obnova fasady paneloveho domu
Galéria(4)

Obnova fasády panelového domu

Partneri sekcie:

Už niekoľko desiatok rokov je veľmi často diskutovanou témou revitalizácia panelových domov a sídlisk. Pod týmto pojmom si však množstvo stavebníkov, architektov a realizačných firiem často predstavuje iba zateplenie fasády, výmenu okien alebo rekonštrukciu bytových jadier.

a big image
obnova fasady paneloveho domu 7174 big image
b big image
 Zatiaľ čo v prípade bytových družstiev najčastejšie víťazí najlacnejšia ponuka na zateplenie fasády, na mnohých panelových domoch v mestskej časti Praha 3 sa realizovali vďaka rozhodnutiu investora architektonicky pozoruhodné rekonštrukcie. Jedným z príkladov úspešnej rekonštrukcie fasády je panelový dom na Sudoměřskej ulici na Žižkove. Investorom tejto úspešnej obnovy bola spoločnosť Investičná a rozvojová Praha 3, a. s., ktorá v spolupráci s architektonickým štúdiom A plus a realizačnou firmou ARCUS – Růžička, spol. s r. o., prikročila v roku 2011 k ambicióznej obnove 40-ročného panelového bytového domu.

Osadenie drevených okien do fasády
Rekonštrukcia sa realizovala počas plnej prevádzky, a to od augusta do decembra. Realizovalo sa zateplenie fasády vrátane výmeny otvorových výplní – okná v bytoch sa vymenili za nové drevené eurookná (obr. 1). Použitie drevených eurookien s rozšírenými profilmi (šírka 78 mm) predstavuje v prípade rekonštrukcie panelových domov nadštandardné riešenie. Nie celkom bežne používaným detailom je osadenie okien do líca fasády (teda viac smerom k vonkajšiemu lícu) (obr. 2). Ide síce o prácnejší variant, prináša však niektoré dôležité výhody. Medzi ne patrí lepšie vyriešenie tepelného mosta medzi zateplením fasády a okenným rámom, ale aj umiestnenie okna približne do stredu budúcej obvodovej steny, čo je praktické a výhodné z estetického hľadiska, ako aj hľadiska oslnenia a osvetlenia interiéru.


Obr. 2  Osadenie drevených okien na líce fasády
1 – zarovnanie nadpražia omietkou, 2 – rohová lišta, 3 – plechová Z-lišta, 4 – výstužná sieťka, 5 – parotesná fólia, 6 – tmelový uzáver okennej škáry PUR + PE povrazec + TPT, 7 – pôvodný betónový panel (lepiaca stierka, kotvená fasádna tepelná izolácia EPS, hrúbka 120 mm, stierkovacia AQ výstužná vrstva, penetračný náter, prefarbená silikátová omietka), 8 – kotviaca rozperka (standard ETICS), 9 – paropriepustná fólia, 10 – rohový profil so sieťovinou (standard ETICS), 11 – APU lišta (standard ETICS)

Napojenie plášťa zimnej záhrady na stropnú konštrukciu
Na zateplenie fasády bytového domu sa použil kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelnou izoláciou na báze polystyrénu s hrúbkou 120 mm, a to na 95 % plochy domu. Ostatných 5 % sa zateplilo minerálnymi doskami s kolmým vláknom s hrúbkou 120 mm. Po demontáži panelového zábradlia sa na okraj lodžií osadili zasklené hliníkové steny (obr. 3). Tým sa úplne zmenil vzhľad fasády celého bytového domu. Obyvateľom týchto bytov sa zároveň zvýšil komfort bývania, keďže získali ďalšiu miestnosť navyše. Súčasťou obnovy lodžií bola aj výmena dlažby. Tá v kombinácii s izolačným sklom osadeným v zasklených stenách prispieva k zvýšeniu tepelnej pohody a útulnosti nových priestorov zimnej záhrady. Na mieste pôvodných lodžií panelového bytového domu tak vznikli veľmi atraktívne zimné záhrady, ktorými sa rozšíril úžitkový priestor bytov. Po odrezaní keramických panelov zábradlia sa musela predsadená fasáda vyriešiť zo statického, tepelnotechnického a požiarneho hľadiska. Zároveň sa museli pohľadovo zjednotiť veľkoplošné okná zimných záhrad a bežné drevené okná bytov, a to nielen z hľadiska farebnosti, ale predovšetkým výšky, čo bolo pri známej rozmerovej nerovnosti panelových bytových domov pomerne zdĺhavé a náročné. Výsledkom precíznej práce je však fasáda, ktorá pripomína modernú novostavbu.


Obr. 3  Napojenie plášťa zimnej záhrady na stropnú konštrukciu
1 – hliníkový rám OH/02 (napr. Shüco Royal), 2 – podkladový profil 30 × 3 mm, 3 – kotevný uholník L 50 × 75 × 8
– 150 mm, 4 – paropriepustná fólia široká 350 mm, napr. Fasatan, 5 – PUR, 6 – lepiaci tmel, 7 – silikónový tmel, 8 – parapetný pripojovací profil (standard ETICS), 9 – skrutka M10 5,6 – 2×, 10 – kotviaca rozperka do betónu dosky (standard ETICS), 11 – doska OSB, hrúbka 12 mm (lepiaca stierka, kotvená fasádna tepelná izolácia, minerálna vlna (EPS), hrúbka 120 mm, stierkovacia AQ výstužná vrstva, penetračný náter, prefarbená silikátová omietka), 12 – doska OSB, hrúbka 16 mm (do vlhkého prostredia), 13 – skrutka M10 5,6 – 2×, 14 – paropriepustná fólia, šírka 300 mm, napr. Fasatan, 15 – rohový profil (standard ETICS), 16 – APU lišta (standard ETICS), 17 – EDPM fólia, šírka 300 mm (Fasatyl, hrúbka 0,6 mm), 18 – priestor vyplnený tepelnou izoláciou, hrúbka 30 mm, 19 – doska OSB, hrúbka 16 mm (do vlhkého prostredia), 20 – EDPM fólia, šírka 300 mm (Fasatyl, hrúbka 0,6 mm), 21 – chemická kotva M10 Hilti Hit 150 = 130 mm – 2×, 22 – EDPM fólia, šírka 250 mm (Fasatyl, hrúbka 0,6 mm) nalepená na betón a rám okna,
23 – priestor vyplnený tepelnou izoláciou, hrúbka 30 mm, 24 – doska SDK, hrúbka 12,5 mm, 25 – hliníkový rám OH/02, napr. Shüco Royal

Riešenie detailov
V 70. rokoch minulého storočia bolo bežné, že posledné poschodia panelového bytového domu boli skosené a obložené FeAl obkladom. Súčasťou rekonštrukcie panelového bytového domu bolo aj domurovanie posledného poschodia. Tým sa odstránilo skosenie a FeAl obklad, ktoré sa nahradili murovanou konštrukciou so zavesenou zateplenou fasádou s obkladom na báze titánzinku. Tým sa zacho­val vzhľad bytového domu s ustupujúcim posledným poschodím, ktorý je typický pre žižkovskú lokalitu. Na želanie architekta sa na fasáde nenachádzajú sokle z mozaikovej omietky, ako je to na iných panelových bytových domoch. Fasáda je v tomto prípade potiahnutá od strechy až po chodník, čo si vyžadovalo dokonalú koordináciu všetkých postupných krokov. Vzhľadom na to, že sa omietka ťahala naraz, musel sa použiť kvalitný fasádny materiál. Preto sa aplikovala točená omietka so zrnitosťou 1,5 mm Baumit granopor top, ktorá je paropriepustná a vodoodpudivá. Oproti ležiaci panelový bytový dom, ktorý sa rekonštruoval už skôr, je s daným bytovým domom úplne totožný. Preto sa muselo dodržať zadanie mesta a na fasádu sa použila rovnaká farebná kombinácia. Okrem zateplenia fasády sa realizovalo aj zateplenie strešnej konštrukcie a výmena strechy. Súčasťou obnovy bolo aj vybudovanie plynovej blokovej kotolne v suteréne domu. Z tejto kotolne sa zásobujú teplom a teplou vodou štyri susedné budovy. Obnova panelového bytového domu prispela k zníženiu energetickej náročnosti a obyvatelia získali navyše nové zimné záhrady. Za podstatné možno považovať nielen to, že vďaka obnove sa zvýšila hodnota bytov, ale aj skutočnú obnovu uličnej zástavby.

TEXT: Mgr. Radim Karlach
FOTO: Baumit

Mgr. Radim Karlach je konzultantom spoločnosti Deee Communication, partnera spoločnosti Baumit, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.