most pre pesich cez vltavu v ceskych budejoviciach
Galéria(17)

Most pre peších cez Vltavu v Českých Budejoviciach

V júni 2006 bola otvorená lávka pre peších cez rieku Vltavu v Českých Budejoviciach, ktorú tvorí jednostranný sklonený oblúk. Most je súčasťou cyklistickej cesty postavenej na ľavom brehu Vltavy v úseku Litvínovický most – záhradky Litvínovická. Lávka spája novšie cyklistické cesty s cestami situovanými na pravom brehu. Nadväzuje na ulicu E. Pittera, ktorú spája s novým obytným komplexom nachádzajúcim sa na ľavom brehu.

vltava 24 big image
vltava 13 big image
vltava 14 big image
vltava 02 big image
vltava 23 big image
vltava 22 big image
vltava 21 big image
vltava 16 big image
Výsledné architektonické a konštrukčné riešenie vyšlo z mnohých variantov, v ktorých sa porovnávali konštrukcie tvorené vzperovým rámom a plochým oblúkovým rámom s konštrukciami oblúkovými, zavesenými a visutými. Vybraná oblúková konštrukcia konštrukčne a architektonicky nadväzuje na existujúce Budejovické oblúkové mosty. Konštrukciu tvorí úsporný systém, ktorý prenáša oblúkovú silu ťahovou únosnosťou oceľobetónovej mostovky. Nosná konštrukcia je ľahká a transparentná, všetky konštrukčné prvky majú čistý jednoduchý tvar a ich rozmery zodpovedajú ľudskému meradlu. Napriek tomu, že vytvára výraznú dominantu, neprehlušuje krásnu vltavskú krajinu, ale dopĺňa ju.

S ohľadom na malú šírku konštrukcie bolo možné situovať oblúk len na jednej strane mostovky a tak dať konštrukcii jednoduchý a čistý ráz. Konštrukcia tak získava nielen zaujímavý nesymetrický tvar, ale – oproti konštrukciám s nosným prvkom situovaným po oboch stranách – otvára pohľad z lávky.

Téma mesiaca február: MOSTY

most,oceľová konštrukcia

Konštrukčné riešenie
Konštrukciu lávky tvorí sklonený oblúk votknutý do oceľobetónovej mostovky. Sklonenie oblúka a hmotnosť mostovky sú navrhnuté tak, aby sa od stáleho zaťaženia konštrukcia nekrútila. Rozpätie oblúka je 53,200 m, vzopätie 8 000 m. Oblúk tvorí oceľová rúra priemeru 355,6 mm; mostovku tvoria dve okrajové oceľové rúry priemeru 508 a 355,6 mm, ktoré sú navzájom spojené rovinnou priehradou. Diagonály priehrady majú I-prierez. Oceľové rúry a horné pásnice diagonál sú spriahnuté s mostovkou z vysokopevnostného betónu. Torzná pevnosť mostovky je tak daná nielen pevnosťou oboch rúr, ale celým systémom tvoreným rúrami spojenými spodnými pásnicami diagonál a betónovou mostovkovou doskou.

Závesy situované po troch metroch sú tvorené I-profilmi premennej výšky. I-profily sú spojené s oblúkom a rúrou mostovky len v pásniciach, stojina je pri rúrach odľahčená eliptickým otvorom. Na spodnom povrchu oblúka a hornej časti silnejšej okrajovej rúry mostovky sú navarené [ profily, v ktorých sú umiestnené káble osvetlenia lávky. V mieste napojenia oblúka na krajnú rúru prechádzajú tieto profily do eliptického nábehu, ktorý je odľahčený kruhovým otvorom.

most,oceľová konštrukcia
most,oceľová konštrukcia

Oceľová konštrukcia je votknutá do nábehu krajných opier založených na vŕtaných pilótach. Vytvára sa tak integrovaný systém bez ložisiek a dilatačných záverov vyžadujúcich minimálnu údržbu. Zábradlie tvoria sklonené stĺpiky s výplňou z ťahokovu. Stĺpiky sú situované v mieste závesov a uprostred medzi nimi. Osvetlenie lávky sa nachádza pri závesoch, a to pri oblúku aj rúre mostovky.

Oceľová konštrukcia bola vyrobená a zmontovaná na montážnych podperách na jeseň 2005. Po zvarení jednotlivých dielov sa oceľová konštrukcia uložila na krajné opory a montážne podpery v rieke sa odstránili. S ohľadom na vtedajšiu dlhú zimu sa betonáž spriahnutej dosky realizovala až v apríli nasledujúceho roka. Potom nasledovala montáž zábradlia a osvetlenia.

Investorom stavby je Štatutárne mesto České Budejovice. Architektonické a konštrukčné riešenie mosta vyvinula firma Stráský, Hustý a Partneři, Brno, ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch. Most realizovala firma JHP Praha.

most,oceľová konštrukcia most,oceľová konštrukcia
most,oceľová konštrukcia most,oceľová konštrukcia
most,oceľová konštrukcia most,oceľová konštrukcia
most,oceľová konštrukcia

TEXT: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
FOTO: Stráský, Hustý a Partneři, s. r. o.