20181019 112042

MACCAFERRI je súčasťou výstavby diaľnice D3 Čadca,<BR>Bukov – Svrčinovec

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. bola vybraná ako hlavný dodávateľ a riešiteľ vystužených násypov, oporných a zárubných múrov, mostných opôr a krídiel geotechnických konštrukcií, ako aj stabilizácie zárezov a úprav podložia na úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Zhotoviteľom predmetného úseku diaľnice je združenie spoločností STRABAG s.r.o., PORR s.r.o. a HOCHTIEF CZ a.s.. Hlavným projektantom je spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Medzi hlavné použité konštrukčné systémy patria:

  • systémy vystuženej horninovej konštrukcie s drôtokamenným lícom – TerraMesh®
Pohľad na oporný múr Terramesh® max. výšky 5.0m obj. 283 13
Pohľad na oporný múr Terramesh® max. výšky 5.0m obj. 283 13 |
  • oporné múry zo systému vystuženej horninovej konštrukcie s betónovými lícnymi prefabrikovanými panelmi – systém MacRes®
Pohľad na oporný múr MacRes® v sklone 90°max. výšky 12.7m – obj. 281 18
Pohľad na oporný múr MacRes® v sklone 90°max. výšky 12.7m – obj. 281 18 |
  • oporné múry zo systému vystuženej horninovej konštrukcie s betónovým lícnymi
    tvarovkami – systém MacWall® maximálnej výšky 6,5 m,
  • obklady z drôtokamenných košov, resp. s betónových tvaroviek MacWall® maximálnej výšky 13,1 m,
  • stabilizácie zárezov prostredníctvom protieróznej výstužnej rohože MacMat® HS 30 a samozávrtacích klincov
  • sanácie podložia časti hlavného telesa 101-00 prostredníctvom výstužných geomreží MacGrid® EG
Zvýšenie únosnosti podložia násypu križovatky Podzávoz extrudovanými geomrežami MacGrid EG® a geotextíliou MacTex BN
Zvýšenie únosnosti podložia násypu križovatky Podzávoz extrudovanými geomrežami MacGrid EG® a geotextíliou MacTex BN |

Skúsenosti z už zrealizovaných a dokončených úsekov diaľnic, ako na Slovensku tak aj v zahraničí, ukazujú na narastajúci vývoj a rozmach používania vystužených horninových konštrukcií a geosyntetických materiálov pri budovaní dopravnej infraštruktúry.

Tieto konštrukcie, či už hovoríme o vystužených horninových konštrukciách s gabionovým lícom – tzv. Terramesh® System, lícom z betónových panelov – systém MacRES®, tvarovkami – systém MacWall® alebo rôznych typov geosyntetických materiálov – protierózne výstužné rohože MacMat® HS, alebo rôzny typy výstužných geomreží si našli svoje nezanedbateľné miesto a potvrdili opodstatnenie ich používania.

www.maccaferri.com/sk/