izolacia podobna termoske
Galéria(9)

Izolácia podobná termoske

Partneri sekcie:

Izolácia, ktorá funguje podobne ako termoska alebo termofľaša. Odrazovú plochu infračerveného žiarenia tvorí reflexný materiál (hliník alebo antikoro) a jedna alebo viac vzduchových medzier.

izolacia podobna termoske 7295 big image
02 big image
03 big image
04 big image
05 big image
06 big image
07 big image
08 big image
Prenikanie tepla je fyzikálny jav, ktorý je kombináciou troch procesov:

  • žiarenia,
  • vedenia,
  • prúdenia.

Štúdie však ukazujú, že tepelné straty spôsobené vedením a prúdením tepla tvoria iba 25 %všetkých strát. Hlavnú úlohu pritom zohráva infračervené žiarenie, ktoré spôsobuje straty vo výške minimálne 75 % v prípade, že priestor je bez dilatácie.

Tepelné straty možno výrazne znížiť týmito dvomi základnými opatreniami:

  • vytvorením prekážky pre infračervené žiarenie,
  • zabezpečením existencie priestoru s jednou alebo viacerými vzduchovými medzerami.

Pomocou týchto poznatkov bola vyvinutá a vyrobená izolácia, ktorej izolačná funkcia sa zakladá na princípe odrazu tepelného žiarenia. Vďaka hliníkom pokovovanej polyetylenovej fólii a špeciálne vyrobenej bublinkovej polyetylénovej fólii, pri presné daných fyzikálnych a chemických vlastnostiach (emisivita –0,03) dosahuje tento typ izolácie súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,0100 a 0,0118 (W/m . K) pri hrúbke 24 a 40 mm. Usporiadanie vrstiev (vzduch – hliník – vzduch) odráža 97 % infračerveného žiarenia. Izolácia zároveň slúži ako parozábrana. Je nenasiakavá a recyklovateľná. Nevýhodou je nižšia požiarna odolnosť. (Podľa EN 13501-1: Euroclass B – s1, d0 v kombinácii s 12 mm sadrokartónovou doskou).

Na dosiahnutie primeraných reflexných parametrov a zamedzenie vzniku kondenzátu je potrebné zabezpečiť minimálny vzdušný priestor (minimálne 10 mm). Ak sa používa tento typ izolácie v kombinácii s inými izoláciami, musí sa dodržať medzi vrstvami minimálna vzduchová medzera 10 mm. Spoje izolácie sa prelepujú špeciálnou páskou, aby vzduch, ktorý sa nachádza v izolácii ostal uzavretý. Na mieste ukončenia sa odporúča izoláciu zahnúť do vnútornej strany, upevniť a prelepiť páskou. Izolácia sa najlepšie upevňuje pneumatickým sponkovačom, alebo dlhými pozinkovanými klincami s veľkou hlavičkou (lepenkáče).

Na skracovanie izolácie sa používa ostrý nôž alebo veľké nožnice. Všetky otvory ktoré vznikli v izolácii montážou sa odporúča prelepiť páskou. Izoláciu možno využiť aj ako prídavnú izoláciu do podkrovia, pričom sa priestor medzi krokvami vyplní minerálnou vlnou a izolácia na báze hliníkovej fólie sa inštaluje z vnútornej (teplej) strany. Medzi tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny a izoláciou na báze hliníkovej fólie sa odporúča vytvoriť vzduchovú medzeru. Následne možno nainštalovať podhľad na báze sadrokartónu, ktorý sa kotví priamymi závesmi. V miestach kotvenia sa izolácia stlačí.

Príklady aplikácie izolácie na báze hliníkovej fólie vidieť na obrázkoch.

TEXT: JM carpentry, wad
Obrázky a foto: JM carpentry