Partner sekcie:
  • Metrostav Slovakia

Začala sa kompletná obnova plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

Začiatok stavebných prác na modernizácii plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo sú na hranici životnosti. Spoločnosť Metrostav začala s ich kompletnou obnovou za plnej prevádzky vodného diela. Stavebné práce budú dokončené do roka 2022.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii.

Ide o prvú veľkú obnovu vodného diela od začiatku prevádzky, teda od roku 1992. „Cez plavebné komory sa od začiatku prevádzky preplavilo vyše 400 tisíc lodí a naplnené boli viac ako stotisíckrát, čo vplýva aj na prevádzku, ktorú ohrozujú priesaky. Súčasný stav je taký, že plavebné komory sú už na hranici životnosti,“ povedal Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. Kompletná inovácia je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti plavby na Dunaji.

Modernizovať sa bude za plnej prevádzky vodného diela. Ako prvá bude inovovaná pravá plavebná komora.
Modernizovať sa bude za plnej prevádzky vodného diela. Ako prvá bude inovovaná pravá plavebná komora. |

Postup prác

Modernizovať sa bude za plnej prevádzky, pričom ako prvá bude inovovaná pravá plavebná komora. V rámci projektu dôjde k výmene niekoľko stotonových horných a dolných vrát vrátane ich príslušenstva. „Výmena vrát, ktoré vážia viac ako tisíc ton, budú skutočnou výzvou. Mostovka, ktorá vedia nad dolnými vrátami oboch komôr bude komplikovať demontáž i montáž vrát,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Inovovať sa bude aj plniaci a prázdniaci systém či regulačné uzávery vtokov a výtokov, ktoré zabezpečujú uzatvorenie a otvorenie plniacich kanálov pre naplnenie a vypustenie plavebnej komory.

Bezpečnosť stavby sa zároveň zvýši stabilizáciou celého podložia plavebných komôr. Novinkou na Vodnom diele Gabčíkovo bude vyššia kontrola a riadenie lodnej dopravy prostredníctvom takzvaného expertného kontrolného systému.

Metrostav ako skúsený partner

Spoločnosť Metrostav, a. s., sa stala víťazom tendra na generálneho dodávateľa stavebných prác v medzinárodnom verejnom obstarávaní. Trojročný časový limit na ukončenie stavebných prác je podľa Radka Lišku splniteľný: „Dokončenie prác v horizonte troch rokov je realizovateľné, ak všetko bude dobre pripravené a s investorom budeme ťahať za jeden povraz. V tomto smere poskytuje výhodu veľkosť diela, vďaka čomu môžu práce prebiehať súbežne bez toho, aby sa profesie navzájom obmedzovali.“

Dôležité míľniky modernizácie

06/2019 udelenie stavebného povolenia
07/2019 začatie demontážnych prác na horných oceľových vrátach
12/2020 ukončenie stavebných prác na pravej plavebnej komore
01/2022 ukončenie stavebných prác na ľavej plavebnej komore

Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo je najrozsiahlejšia vodná stavba svojho druhu na území Slovenska. Pre krajinu má strategický význam, okrem protipovodňovej ochrany výrazne zvýšila plynulosť a bezpečnosť lodnej dopravy.

Počas 27-ročnej prevádzky sa plavebnými komorami vodného diela preplavilo viac ako 400 000 lodí, čo znamená v priemere 15 000 lodí ročne. Celkové náklady na modernizáciu plavebných komôr sú približne 150 miliónov eur, pričom Európska únia poskytla krytie vo výške takmer 123 miliónov eur.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Metrostav, a.s.