Snažíme sa získať stabilné miesto na trhu (profil spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.
Galéria(3)

Snažíme sa získať stabilné miesto na trhu (profil spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Spoločnosť ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o., ktorej vlastníkom je rakúska firma Alpine Bau, bola založená v roku 2004. Jej prioritou je v súčasnosti rozvoj v oblasti inžinierskych stavieb. O začiatkoch činnosti a etablovaní na slovenskom trhu sme sa porozprávali s prokuristom spoločnosti Ing. Jurajom Pojezdálom.

Aká je štruktúra spoločnosti ALPINE SLOVAKIA?
ALPINE SLOVAKIA má tri divízie – inžinierske stavby, pozemné stavby a divíziu, resp. stredisko výroby obaľovaných zmesí. Divízia inžinierskych stavieb neustále vyvíja svoje aktivitity, zatiaľ čo pozemné stavby sú momentálne utlmené. Keďže hlavnou náplňou divízie pozemných stavieb boli developerské projekty a projekty financované zo súkromného sektora, príčinou jej útlmu je súčasný hospodársky vývoj. Táto divízia ukončila dve hlavné stavby – Tri veže v Bratislave a Polyfunkčný dom Kramáre. Obaľovaciu súpravu s teoretickým hodinovým výkonom 240 ton máme lokalizovanú v Senci a funguje druhý rok. Záväzkom spoločnosti je každoročné napĺňanie jej výrobného programu.

V súčasnosti vystupujete ako subdodávateľ na realizácii križovatky Stupava-juh na diaľnici D2. Ako postupujú stavebné práce?
Stavba je zaujímavá tým, že ide o referenčný úsek Národnej diaľničnej spoločnosti, na ktorom by sa mala prvýkrát na Slovensku realizovať na diaľnici betónová vozovka. Je to výhľadový úsek na severný obchvat Bratislavy a zmluvy sme podpísali s oboma členmi združenia – spoločnosťami Doprastav a Strabag. Náš výkon predstavuje 6 miliónov eur, no z pohľadu postupov prác a termínov je táto stavba problematická. Počas letného obdobia, kedy sa mali začať práce na zemnom telese a pokračovať vo výstavbe zakladania mostných objektov, bola výstavba prerušená zo strany projektanta. Na základe technického riešenia a skutočností, aké preukazovalo podložie na cestných komunikáciách, sa musela s autorským dozorom projektanta riešiť zmena zakladania. Združenie zatiaľ deklaruje ukončenie diela v novembri budúceho roka, no závisí to od toho, ako budú nasypané veľké násypy. Podložie v úseku okolo Stupavy je problematické, s vysokou hladinou spodnej vody, preto by sa mali násypy konsolidovať minimálne rok.

Ako túto stavbu vnímate v rámci vašich činností?

Je to stavba, ktorá predstavuje dôležitú časť výrobného programu divízie inžinierskych stavieb pre budúci rok. Vyplýva z toho aj činnosť strediska obaľovačky, keďže naša spoločnosť sa v prerozdelení pre oba subjekty združenia podieľa okrem výstavby šiestich mostných objektov aj na časti cestnej komunikácie bez betónovej vozovky.

Ste rozvíjajúca sa mladá stavebná firma. Kde všade by ste sa chceli presadiť?
Radi by sme vyvíjali činnosť aj v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Realizovali sme a momentálne dokončujeme výstavbu kanalizačnej siete Banskej Bystrice. Ukončená by mala byť koncom októbra tohto roka, no pôvodný termín bol júl 2008. Nie sú zatiaľ doriešené všetky problémy a požiadavky zhotoviteľa, napríklad oficiálne predĺženie lehoty výstavby.

Máte ambíciu pokračovať v tomto segmente?
Účasť v súťažiach s predmetom budovania kanalizácie určite nezavrhujem, ale uprednostnili by sme omnoho menší rozsah – kanalizácie obcí do zhruba 10 miliónov eur.

Jedným z  okruhov je aj realizácia železníc. Zaujímavou referenciou sa stala modernizácia železničnej stanice Brunovce. Povedzte nám o vašich plánoch v tejto oblasti.
Zúčastnili sme sa súťaže na modernizáciu železničného úseku Trenčianska Teplá – Beluša, kde sme boli členom združenia s tímom Bögl – Krýsl, Viamont, Strabag a Porr. Je to stavba veľkého rozsahu, ktorej memorandová cena bola 293 miliónov eur. Zmluva by sa mala podpísať ešte v tomto roku. Výstavba by mala trvať 54 mesiacov, počas ktorých by naša spoločnosť mala na nej prestavať asi 5 miliónov eur ročne.


Z toho vyplýva, že sa etablujete aj v Trenčianskom kraji.

Áno, je to jedna z našich vízií. Radi by sme tu vyvíjali aj inú činnosť, najmä v oblasti ciest. Trenčiansky kraj je pre nás výhodný aj z toho pohľadu, že sa môžeme oprieť o pomoc Alpine CZ, našej sesterskej spoločnosti v ČR, ktorá v blízkosti tohto kraja vlastní obaľovačku. Už predtým sme tu realizovali asfaltové práce a radi by sme v tomto kraji zostali. V súvislosti s výstavbou diaľnic sa chystá aj súťaž na železničný úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá. Bude to najväčší a najkomplikovanejší úsek z hľadiska finančného objemu i technického riešenia. Postaviť sa má nový železničný most, čo bude súvisieť so zmenou infraštruktúry mesta Trenčín. Okrem toho by Slovenská správa ciest rada v budúcnosti v tomto kraji postavila nový cestný most, takže príležitostí v Trenčianskom kraji je dostatok.

Čo ostatné územie Slovenska?
Na slovenskom trhu sme krátko a cesta vedúca k presadeniu je veľmi tŕnistá, zdĺhavá a prináša množstvo rizík. Treba bojovať o odborné kapacity a kúsok stabilného stavebného trhu. Dokážeme ponúknuť dobré ceny a konkurovať v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom či Žilinskom kraji, ale Prešov a Košice sú pre nás hudba budúcnosti.

Ktorú stavbu pokladáte za svoju najlepšiu referenciu?
Myslím si, že najdôležitejšia referenčná stavba, ktorú sme spravili pre nášho strategického partnera Slovenskú správu ciest, bol severný obchvat Trnavy, I. etapa. V záručnej lehote tu zatiaľ nevznikli nijaké problémy. A zlým príkladom nie je ani rekonštrukcia železničnej stanice Brunovce v rámci programu modernizácie ŽSR na stavbe Piešťany – Nové Mesto nad Váhom.

Okrem spomínaných stavieb realizujete niektoré zákazky pre Národnú diaľničnú spoločnosť. O ktoré konkrétne ide?
Je to 700-metrová protihluková stena v Liptovskom Michale, ktorá sa bude odovzdávať tento rok v októbri, a rekonštrukcia zárubného múru na úseku Ivachnová – Važec. Radi by sme sa cez menšie zákazky etablovali priamo ako partner Národnej diaľničnej spoločnosti. Obe tieto zákazky sme pripravení zreali­zovať v požadovanej kvalite a termíne. Sú to stavby budované za existujúcej dopravy na diaľnici, takže tu vznikajú určité riziká spojené s blížiacou sa údržbou v zimnom období. Napríklad úsek Ivachnová – Važec sa tento rok kvôli zimnej údržbe musí prerušiť a pokračovať sa bude budúci rok. Zárubný múr sa bude obkladať novými železobetónovými prefabrikátmi, ide teda o sanáciu jeho povrchovej úpravy.

Čo plánujete v blízkej budúcnosti?
Hlavným zámerom pre budúci rok je dokončenie prác na stavbe pri Stupave a práca na spomínanom železničnom úseku. Tento rok by sme sa chceli zúčastniť výberu subdodávateľov pre výstavbu rýchlostnej cesty R1, i keď prvé kolo rozdeľovania už prebehlo. Z troch zákaziek, ktoré má vypísať SSC – severný obchvat Trnavy 3. etapa, obchvat Čadce a Galanty – by sme chceli získať minimálne jednu, aby sme naplnili minimálny objem budúcoročných stavebných prác.

Prezradíte nám, ako vyzerajú tieto plány v číslach?
Vrátane výkonov obaľovačky máme naplánovaný obrat 20 miliónov eur. V minulom roku, keď výkony ešte zabezpečovala aj divízia pozemných stavieb, to bolo približne 56,5 milióna eur (1,7 miliardy Sk), z toho takmer 30 miliónov eur (900 mil. Sk) zabezpečili stredisko obaľovačky a divízia inžinierskych stavieb. Na rapídny pokles celkového objemu prác tento rok vplývalo hlavne obmedzenie činnosti divízie pozemných stavieb.

Vplýva recesia stavebnej ekonomiky aj na výrobu asfaltovej zmesi?
Áno, naším hlavným zámerom je, aby obaľovacia súprava tvorila určitý ročný objem. Zatiaľ čo plán na tento rok bol 55 tisíc ton obaľovanej zmesi, momentálne čísla hovoria o 30 tisícoch ton. Ak chceme konkurovať v oblasti výroby a kladenia obaľovanej zmesi, je dôležité zlepšiť kvalitu kladenia asfaltov a hľadať alternatívne zdroje na výrobu asfaltových zmesí. Spoločnosť sa zaoberala aj myšlienkou kúpiť lom a dúfam, že niekedy v budúcnosti táto myšlienka nadobudne konkrétnu podobu. Dôležitými partnermi v oblasti výroby asfaltových zmesí sú pre nás Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť a starostovia obcí a miest v okruhu 100 km od obaľovačky.

Dokážete konkurovať v kvalite obaľovanej zmesi?
 Vo výrobe asfaltových zmesí a v jej kladení je vždy čo zlepšovať. Na základe objemov vyrobenej asfaltovej zmesi a vyhodnocovania jej kvality sa naša spoločnosť dostala s obaľovačkou na úroveň A. Túto certifikáciu a každoročnú priebežnú inšpekciu vykonáva spoločnosť VUIS CESTY.

Koľko má vaša spoločnosť zamestnancov?
Firma má asi 200 zamestnancov, z toho na divízii inžinierskych stavieb spolu so strediskom obaľovačky pracuje 111 ľudí. Máme štyroch vedúcich stredísk, ktorí majú rozdelenú prácu v jednotlivých krajoch Slovenska. Títo ľudia majú moju dôveru a relatívne voľnú ruku vo svojich rozhodnutiach. Sú základným kameňom, ktorý sa tu podarilo založiť a na ktorom staviame.

Čo je vašim prianím do budúcnosti?

Momentálne bojujeme o stabilné miesto na slovenskom stavebnom trhu. Chcel by som, aby ALPINE SLOVAKIA akceptovali ostatné firmy ako spoločnosť, ktorá vie za reálnu cenu zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a stanovenom termíne k spokojnosti zákazníka.

Rozhovor pripravila Magdaléna Lukáčová.
Foto: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.