Partner sekcie:
  • Stavmat
  • SKSI

Debniace systémy použité na výstavbe objektov rýchlostnej cesty S10 v Rakúsku

image 68894 25 v1

Rýchlostná cesta S10 Mühlviertler Schnellstraße, ktorá je pokračovaním diaľnice A7 na sever smerom k českým hraniciam, je jedným z najvýznamnejších rakúskych cestných projektov. Výstavba rýchlostnej cesty prebieha momentálne na plné obrátky, pričom spoločnosť Doka sa podieľa na realizácii objektov v rámci stavebného úseku dlhého 22 km.

Rakúska spoločnosť ASFINAG investuje do realizácie tohto gigantického dopravného projektu približne 718 miliónov €. Rýchlostná cesta S10 sa buduje ako časť európskej cesty E55 – strategického napojenia centrálnej časti horného Rakúska na južné Čechy a región Baltského mora. Dlhoočakávaná komunikácia má okrem toho priniesť obyvateľstvu masívne odľahčenie dopravy a väčšiu bezpečnosť cestnej premávky. Na základe lokálnej topografie je pri zriadení S10 nevyhnutné premiestňovať zeminu a realizovať početné stavebné opatrenia na prekonávanie prírodných prekážok. Realizačné stavebné firmy realizujú 4 tunely, 4 podzemné komunikácie, 5 diaľničných pripojení, 7 nadjazdov, 17 mostov, 6 priechodov, jednu galériu a oporné múry s cieľom zarovnať terén na zhotovenie cesty S10 pre jej budúcich užívateľov.  Projekt takýchto rozmerov vyčnieva z radu bežných projektov a prináša veľa výziev. Jednou z nich bolo zrealizovať debnenie na ploche steny väčšej ako 13 000 m2. Oproti konvenčnej štandardnej metóde tu mohla Doka prostredníctvom inovatívneho debniaceho riešenia ušetriť približne 4 900 kotiev. To umožnilo výraznú úsporu pracovného času aj nákladov a urýchlilo priebeh výstavby.

Tunel Neumarkt – skombinoval sa tu modulárny podperný systém SL-1 s nosníkovým debnením Top 50 a nasadila sa výkonná hydraulika. © Helipix

Tunel Neumarkt

Realizačná firma skombinovala pri tunelovom debnení obidvoch rúr tunela Neumarkt modulárny podperný systém SL-1 s nosníkovým debnením Top 50 a nasadila výkonnú hydrauliku. Toto debniace riešenie ponúka pri stiesnených priestorových podmienkach potrebnú flexibilitu prostredníctvom variabilného usporiadania systémových nosníkov, vzpier a paždíkov.

Pri tunelovom objekte Pernau sa úspešne nasadilo tunelové debnenie DokaCC.

Podzemná komunikácia Pernau

Obe rúry podzemnej komunikácie Pernau majú dĺžku 270 m a okrúhly prierez. Pri tomto objekte sa úspešne nasadilo tunelové debnenie DokaCC. Tunelový debniaci systém sa koncipoval v úzkej spolupráci stavebných firiem, projektantov a spoločnosti Doka tak, že počas výstavby sa možno prispôsobiť komplexným, mierne zaobľujúcim sa tvarom stavebných objektov.

Podzemná komunikácia Walchshofen – steny s plochou 13 344 m² sa zadebnia pomocou veľkoplošného debnenia Top 50. Nasadenie uvoľňovacích matíc ušetrí oproti štandardnému riešeniu takmer 4 900 kotiev, čím značne zredukuje náklady a pracovný čas. © Helipix

Podzemná komunikácia Walchshofen

Steny s plochou 13 344 m2 sa zadebnia pomocou veľkoplošného debnenia Top 50. Nasadenie uvoľňovacích matíc, ktoré sú vhodné na bezproblémové riešenie ťahových síl kotiev až do 220 kN, ušetrí oproti štandardnému riešeniu takmer 4 900 kotiev, čím značne zredukuje náklady a pracovný čas.

Most cez údolie Feldaist – na výrobu základov nasadila realizačná firma výkonné rámové debnenie Framax Xlife. © Helipix

Most cez údolie Feldaist

Na výrobu základov nasadila realizačná firma výkonné rámové debnenie Framax Xlife. Až 60 m vysoké piliere mosta s dĺžkou 260 m vznikajú plynulo a bezpečne pomocou šplhacieho debnenia MF 240. Doka dodala na stavbu predmontované plošiny a debniace panely na zhotovenie pilierov a ich hlavíc. Realizačná firma sa tak mohla naplno sústrediť na iné stavebné činnosti.

Článok vznikol v spolupráci s firmou Doka.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

KategórieRýchlostné cesty