Partneri sekcie:
image 84255 25 v2

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

Navrhovaný úsek Ruskovce – Pravotice je súčasťou rýchlostnej cesty a medzinárodného európskeho ťahu E 572 v smere západ – východ, ktorý spája centrá dvoch susediacich samosprávnych krajov a z medzinárodného hľadiska zabezpečuje spojenie s Českou republikou. Úsek bude zároveň plniť …