aecterrain 1

Prepájame BIM nástroje na projektovanie pozemných a líniových stavieb

Stále viac projekčných firiem využíva moderné BIM nástroje na prípravu stavebných projektov od koncepčného návrhu cez konštrukcie, profesie a výpočty až po 3D vizualizácie a výkresovú dokumentáciu i odovzdanie BIM dát pre prevádzkovateľa stavby.

K najpoužívanejším softvérovým nástrojom pre BIM patria Autodesk Revit pre pozemné stavby a Autodesk Civil 3D pre líniové stavby a terénne úpravy, ktoré sú súčasťou projekčného setu AEC Collection.

Vďaka novým nástrojom bonusových nadstavieb firmy CAD Studio – Civil Tools a Revit Tools – možno teraz ľahšie vzájomne prepojiť BIM projekty infraštruktúry s pozemnými stavbami. Úpravy terénu a komunikácií navrhnuté v Civil 3D možno priamo preniesť do BIM projektu stavby v Revite funkcií Import povrchu. Tieto nové nástroje dopĺňajú na základe požiadaviek zákazníkov funkčnosť BIM aplikácií Autodesku o užitočné funkcie využívané v českej a slovenskej projekčnej praxi.

www.nazdi.cz/2019/09/prepojujeme-bim-pozemne-stavby-s-bim.html
www.cadstudio.cz/AECcollection