Projektanti spoločnosti BVK PRO s.r.o. – statika stavieb

Odborníci na statiku stavieb: BVK-PRO, s. r. o.

Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. – statika stavieb pôsobí na trhu od roku 2017. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam firma poskytuje profesionálne služby v oblasti navrhovania stavieb, predovšetkým ich statiky. Ide hlavne o prefabrikované, železobetónové, oceľové, ďalej drevené, murované a geotechnické konštrukcie.

Vypracovávame:
• Statické výpočty a návrhy nosnej konštrukcie stavby
• Projektovú dokumentáciu pozemných a inžinierskych stavieb v oblasti statiky
• Statické posudky pre existujúce stavby
• Dynamické výpočty a posúdenia na seizmické zaťaženie
• Výrobnú dokumentáciu prefabrikovaných a monolitických železobetónových konštrukcií
• Výrobnú dokumentáciu oceľových a drevených konštrukcií

Okrem týchto činností riešime aj mnoho ďalších úloh podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov; individuálny prístup k zákazníkovi a takisto spokojnosť zo strany zákazníka, pokladáme za prioritu.

Projektový tím BVK PRO s.r.o.

Náš tím tvorí 20 skúsených odborníkov – autorizovaní statici, inžinieri a konštruktéri, ktorí si dokážu poradiť aj s najnáročnejšími úlohami v oblasti priemyselných, bytových a občianskych stavieb. Našu klientelu tvoria výrobné, technologické a obchodné firmy z domáceho a zahraničného trhu. Svojim klientom sa venujeme od počiatočnej konzultácie, cez návrh a optimalizáciu konštrukcie (BIM – 3D modelovanie) až po samotné vypracovanie projektovej dokumentácie. Naši zamestnanci poskytujú potrebné informácie aj v prípade rekonštrukcií a posúdení už existujúcich stavieb, ako aj pri plánovaní zásahov do nosných konštrukcií objektov.

Vďaka pozitívnym ohlasom zákazníkov a neustálemu záujmu o profesionálnu poradenskú činnosť v oblasti statiky stavieb, zaznamenávame nárast počtu objednávok. To umožňuje firme naďalej sa rozvíjať a modernizovať. Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. – statika stavieb momentálne pôsobí nielen na Slovensku, ale i v Čechách a v Maďarsku.

Ing. Ádám Varga
konateľ spoločnosti BVK-PRO, s.r.o.
www.bvk-pro.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti BVK-PRO, s.r.o.