Partneri sekcie:

Stavbu obchvatu mesta posunuli na neurčito

Termín začatia stavby takmer šesťkilometrového severného obchvatu Banskej Bystrice, ktorý zaradili do PPP projektov sa posunul z konca roka 2007 na neurčito.

Stavebné práce odštartujú až po majetkovom vysporiadaní pozemkov a získaní stavebných povolení. V súčasnosti zároveň s vysporiadaním vyvlastňujú pôdu. Bezmála trojmiliardový obchvat predpokladajú dokončiť v roku 2011. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Iveta Fedorová informovala TASR, že verejné obstarávanie realizátora uvedenej stavby sa ešte neuskutočnilo.       
 
Nová cesta si vyžiada aj prekládku inžinierskych sietí. Severný obchvat vyrieši dopravné spojenie v meste pod Urpínom, ktoré v súčasnosti kapacitne nevyhovuje. Odkloní časť áut prechádzajúcich nábrežnou komunikáciou v centre, lebo práve táto cesta je jednou z najnehodovejších na Slovensku. Zároveň sa zlepší životné prostredie a zvýši sa bezpečnosť dopravy.

Zdroj: TASR

KategórieDoprava