Náročný tunel v Štokholme razia slovenskí stavbári
Galéria(1)

Náročný tunel v Štokholme razia slovenskí stavbári

Po ukončení prác na prvej etape výstavby cestného spojenia  Norra Lanken, pokračujú stavebné práce v hlavnom meste Švédska razením viac ako 300 metrového diaľničného tunela Karoliner.  Raziace práce, ktoré zabezpečujú tunelári zo spoločnosti Skanska, začali v týchto dňoch a ich plánované ukončenie je v októbri 2008.

Norra Lanken je cestné spojenie národného významu (E20), prepája najdôležitejšie švédske morské prístavy (Vartahamnen a Frihamnen), ktoré predstavujú kľúčové body v oblasti prepravy tovaru a pasažierov do Fínska a Ruska. V Štokholme je veľká časť tejto trasy vedená v podzemí obytnej zóny, predovšetkým v širšom centre metropoly, aby bola minimálne o polovicu odľahčená pozemná doprava a nenarúšali sa parkové a environmentálne dôležité mestské zóny.

„Trasu razeného tunela Karoliner križuje jestvujúci diaľničný tunel Eugenia, kde budeme raziť len 3,5 metra pod jestvujúcou vozovkou. Pre zvládnutie tohto náročného úseku bolo nutné urobiť dočasné premostenie križovania v jestvujúcom tuneli Eugenia. Stavebné práce sú o to zložitejšie, že razenie prebieha popod nemocnicu Karolinska, kde je v priemere len 15 metrov homogénneho skalného nadložia“, opísal situáciu Anton Sumerák ml., projektový manažér zo spoločnosti Skanska.

Okrem razenia dvojpruhového diaľničného tunela Karoliner profilu 110 m2  je súčasťou projektu aj stavba ventilačného tunela dĺžky 160 metrov a únikových ciest celkovej dĺžky 60 metrov. Rozpojovanie horniny skalného masívu sa bude robiť vrtno-trhacími prácami, stabilitu výrubu bude zabezpečovať vrstva striekaného drátkobetónu a horninové kotvy. Dobu výstavby predlžuje tá skutočnosť, že práce sú vykonávané len počas dňa, keďže stavba sa nachádza v tesnej blízkosti obytných domov, ktoré sú chránené pred negatívnym vplyvom protihlukovou bariérou.   

Zdroj: SKANSKA SK