Diaľničná brána do Vysokých Tatier otvorená

Diaľničný úsek D1 Važec – Mengusovce v útorok slávnostne odovzdal dodávateľ stavby Inžinierske stavby, a. s., člen skupiny COLAS do užívania motoristom - sčasti ešte v polovičnom profile. Do októbra 2008 bude 12,225 kilometra dlhý úsek odovzdaný kompletne v štyroch jazdných pruhoch. Už dnes však môžeme povedať, že severný ťah diaľnice D1 sa v podtatranskej oblasti výrazne predĺži.

Stavba nadväzujúca na úsek Hybe – Važec odštartovala ešte v roku 1998, hneď nato však bola vzhľadom na prehodnotený plán výstavby diaľnic pozastavená. Práce sa opäť intenzívnejšie rozbehli až v roku 2005. Aktuálna zmluvná cena stavby dosahuje 4,2 miliardy slovenských korún.

Členitý terén si na úseku vyžiadal postaviť 22 mostov, jeden podjazd, tri mimoúrovňové križovatky a dve protihlukové clony. Medzi unikátne stavebné riešenia sa zaradí predovšetkým 250 metrov dlhý podjazd pri obci Lučivná, na mieste, kde sa diaľnica kríži s biokoridorom využívaným divou zverou. V tomto podjazde Inžinierske stavby po prvýkrát   po dlhšej prestávke zabudovali tuhú cementobetónovú vozovku s využitím nového moderného finišéra.
Pri Lučivnej sa nachádza aj ďalší pre diaľnicu netypický objekt – lávka pre peších, od ktorej Inžinierske stavby vybudujú chodník k neďalekému detskému sanatóriu. Objekt má bezbariérové prístupy a vybudovali ho u nás málo vídanou technológiou – nemá opory a nie je predopnutý, má však na krajoch priťažovacie bloky, ktoré most akoby „ťahajú“ nahor.

Susedný úsek D1 Mengusovce – Jánovce, ktorý je v súčasnosti   vo výstavbe, časom sprístupní Vysoké Tatry po diaľnici aj z východnej strany. Kľúčovým momentom tejto stavby je 996 metrov dlhý, podtatranský tunel Bôrik, ktorý  sa v roku 2009 stane prvým dokončeným dvojrúrovým tunelom na diaľnici D1. Tunel v útorok slávnostne prerazila švajčiarska spoločnosť Marti Contractors Ltd., ktorá je členom realizačného konzorcia diaľnice vedeného Inžinierskymi stavbami, a. s.
                                                     
Konzorcium stavia najzápadnejšiu, 8 kilometrov dlhú časť úseku diaľnice D1 od Mengusoviec po okraj mesta Poprad. Stavba začala v apríli 2006, o niečo neskôr ako zvyšné dva úseky od Popradu po Jánovce. Razenie tunela slávnostne odštartovalo pred rokom v decembri. Dielo, ktoré je technicky „najtvrdším orieškom“ stavby, preklenie horský masív Bôrik a výrazne skráti čas jazdy zo Štrby do Svitu v porovnaní so súčasnou komunikáciou.

Tunel, s výnimkou krátkych priportálových úsekov, razili metódou NATM (nová rakúska tunelovacia metóda) za pomoci vrtno – trhacích prác a budú v ňom použité aj ďalšie moderné technológie.

Celá osemkilometrová časť v réžii konzorcia IS – Marti Contractors bude hotová v apríli 2009. Investorom je Národná diaľničná spoločnosť. Finančný objem kontraktu predstavuje vyše 3,3 miliardy korún (s DPH). Stavba je financovaná Kohéznym fondom EÚ, Európskou investičnou bankou a štátnym rozpočtom SR.

Časť úseku od Mengusoviec po Poprad zahŕňa 11 mostných objektov a jeho výraznou dominantou sa stane aj mimoúrovňová križovatka Poprad. Celý diaľničný úsek D1 od Mengusoviec až po Jánovce bude dlhý 25,85 kilometra.

Zdroj: Inžinierske stavby, a. s.

KategórieDoprava