Partneri sekcie:

Cestná konferencia Q-2008 Kvalita a štrukturálne fondy

V dňoch 15. až 16. 5. 2008 sa v konferenčnej sieni Millenium hotela Holiday Inn v Žiline uskutoční 10. ročník medzinárodnej cestnej konferencie Q-2008 Kvalita a štrukturálne fondy. Pre jubilejný 10. ročník sú charakteristické aktuálne témy ako kvalita v dopravnom staviteľstve, plánovanie, financovanie, realizácia, rekonštrukcia, opravy a údržba dopravných stavieb, využitie nových poznatkov vo výskume […]

V dňoch 15. až 16. 5. 2008 sa v konferenčnej sieni Millenium hotela Holiday Inn v Žiline uskutoční 10. ročník medzinárodnej cestnej konferencie Q-2008 Kvalita a štrukturálne fondy. Pre jubilejný 10. ročník sú charakteristické aktuálne témy ako kvalita v dopravnom staviteľstve, plánovanie, financovanie, realizácia, rekonštrukcia, opravy a údržba dopravných stavieb, využitie nových poznatkov vo výskume a vývoji v praxi, inžinierske vzdelávanie najmä dištančnou metódou a využitie štrukturálnych fondov.

Viac info na www.q2008.uniza.sk.

KategórieDoprava