Partner sekcie:
  • METROSTAV

Práce na estakáde budovanej technológiou vysúvania nosnej konštrukcie na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka pokračujú podľa plánu

image 83021 25 v2

Estakáda budovaná v križovatke diaľnic D1 a D3, križujúca existujúcu diaľnicu, železničnú trať, areál PD a cestu I/18, pozostáva z dvoch súbežných mostov. Nosná konštrukcia oboch je rozdelená na dva dilatačné celky, pričom výstavba je kombináciou technológie postupného vysúvania nosnej konštrukcie (DC1) a technológie budovania na podpornej skruži (DC2).

Mostný objekt je vo výstavbe od septembra 2014. Nosná konštrukcia oboch mostov má byť hotová v máji 2017. Práce zatiaľ prebiehajú v súlade s harmonogramom, na ľavom moste sú takmer dokončené, na pravom moste začne v 25. kalendárnom týždni výsuv DC1 a DC2 je rozpracovaný cca. na 60%.

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 a po dobudovaní by mala výrazne odľahčiť dopravu na cestách I/18 a I/64 a zlepšiť tak životné podmienky v Dolnom Hričove a predovšetkým v Žiline.

KategórieDiaľnice