Aký softvér pre projektovanie?

Gotthardský tunel

Keď príde čas vybrať nový softvér pre 3D modelovanie, je ľahké nechať sa ohromiť množstvom možností a funkcií. Ktoré funkcie sú ale dôležité a čo je potrebné pre každodennú prácu?

1. Modeluje presne zložité geometrie

Stavby sú stále ambicióznejšie, o čom svedčia projekty, ako je most Tamina s kolosálnym rozpätím, Gotthardský úpätný tunel – najdlhší železniční tunel na svete, alebo tiahle betónové krivky vodnej elektrárne Kempten. Presné modelovanie takýchto zložitých geometrií je výzvou, ktorú váš budúci softvér musí prekonať.

Ak porovnáte rovnaký objekt nakreslený v dvoch rôznych softvéroch, budete mať často rôzne objemy, predovšetkým u zakrivených povrchov. Je to spôsobené tým, ako softvér modeluje objekty, pričom niekedy sa používajú metódy, u ktorých objekty vypadajú hladko, ale pri pohľadu zblízka sú mierne nepresné. Najpresnejšie modely budú poskytovať najpresnejšie informácie. Zvoľte teda softvér, ktorý Vám umožní ľahko vytvárať presné modely ako napr. Allplan Engineering.

Gotthardský tunel, Gähler und Partner AG
Gotthardský tunel, Gähler und Partner AG |

2. Rýchlo modeluje výstuže

Jednou z časovo najnáročnejších úloh, ktorú inžinieri pravidelne vykonávajú, je modelovanie a podrobné popisovanie výstuže betónu. Akonáhle je výstuž navrhnutá, je potreba spočítať jej množstvo a vytvoriť armovacie výkresy, čo často prebieha ručne v tabuľkovom procesore.

Ak vo svojom konštrukčnom programe strácate týždne na projektovanie betónové výstuže, môže vám pomôcť Allplan Engineering, ktorý toto vykonáva za zlomok času, v porovnaní s tým, čo by vyžadovalo použitie 2D metódy. Allplan Engineering ľahko a intuitívne modeluje a popisuje výstuž a potom vygeneruje potrebné množstvá a armovacie výkresy ako vedľajší produkt.

3. Ľahko definuje rezy

Či už navrhujete mosty, cesty, tunely alebo iné konštrukcie, ďalšou dôležitou funkciou je schopnosť ľahko vytvárať typické pozdĺžne alebo priečne rezy. Namiesto ručného kreslenia rezov by ich mal vedieť vytvoriť váš modelovací softvér. Pri výbere 3D modelovacieho programu vyberte ten, ktorý umožňuje voľne definovať rezy ako súčasť existujúcich objektov alebo z pozdĺžneho alebo priečneho vytýčenia. Napríklad softvér Allplan Engineering umožňuje vytvárať pozdĺžne rezy priamo z vytýčenia (pozdĺž trasy). Priečne rezy možno ľahko vytvoriť vytvorením pohľadu cez tvar, čo ušetrí čas v porovnaní s ručne vytváraným rezom.

Vodná elektráreň Kempten Konstruktionsgruppe Bauen AG
Vodná elektráreň Kempten Konstruktionsgruppe Bauen AG | Zdroj: Eva Bartussek

4. Umožňuje vizualizáciu

Málokto si dokáže predstaviť dokončenú stavbu iba na základe 2D výkresov. Aj keď sa to môže javiť ako maličkosť, možnosť vyskúšať si a preskúmať 3D budovu má praktické využitie.

U 3D BIM modelu je možné nezrovnalosti odhaliť oveľa ľahšie ako z 2D výkresov, či už sú medzi prvkami konštrukcie alebo k nim dochádza s okolitým zariadením staveniska. Projekty môžu byť konštruované tak, aby zohľadňovali dobu výstavby a výdavky počas stavby. Virtuálna prehliadka umožní vášmu investorovi vyskúšať si priestor ešte pred tým, ako bude postavaný.

5. Podporuje openBIM

Mnoho investorov teraz požaduje používanie BIMu. Je veľmi dôležité, mať možnosť zdieľať informácie s externými stranami bez straty dát.

S cieľom podporiť tento prístup bol vyvinutý openBIM. Princíp openBIM spočíva v tom, že umožňuje vymieňať si informácie medzi rôznymi výrobcami a medzi platformami, vďaka čomu môžete používať akékoľvek nástroje, a napriek tomu budete môcť zdieľať a pristupovať k týmto informáciám z iného softvéru. Rovnako ako by ste vytvorili PDF, aby ste odoslali výkres klientovi bez CAD nástroja, softvér kompatibilný s openBIM umožňuje vytvárať a čítať súbory od iných strán bez ďalších programov.

ALLPLAN je globálnym poskytovateľom otvorených riešení pre Building Information Modeling (BIM). Ponúka inovatívne nástroje orientované na požiadavky užívateľov pre plánovanie a výstavbu stavieb.

Viac informácií na www.allplan.com

www.allplan.com/cz/produkty/engineering-building/
www.allplan.com/cz/

ZDROJ: PR článok spoločnosti Allplan Slovensko s.r.o.