gabionovy fasadny obklad zaujimava alternativa
Galéria(5)

Gabionový fasádny obklad – zaujímavá alternatíva

Partneri sekcie:

Architekti aj investori stále hľadajú nové spôsoby, ako budovy zatraktívniť použitím netradičných, neopozeraných materiálov a systémov. Jednou z možností, ako vyhovieť požiadavke na vysokú estetickú hodnotu fasády pri použití ekologicky čistých a prírodných materiálov a zároveň dosiahnuť takmer neobmedzenú životnosť,  je gabionový obklad fasády.

gabionovy fasadny obklad 7256 big image
primary school big image
fotka c big image
4 big image
Gabionový fasádny obklad je stavebný systém zvyčajne zložený z gabionových košov a spojovacieho materiálu, kamennej výplne a kotevných prvkov. Gabionové koše používané pri realizácii fasádnych obkladov sa vyrábajú buď z dvojzákrutovej oceľovej šesťhrannej siete (pletené gabiony), alebo zo zváraných panelov. Pletené gabiony dodávajú fasáde naturálnejší, menej uhladený vzhľad, zvárané panely pôsobia elegantnejšie. Obe alternatívy ponúkajú rovnaké funkčné vlastnosti, takže voľba medzi nimi býva zvyčajne záležitosťou vkusu či intuície.

Zásady navrhovania
Gabionový fasádny obklad musí byť posudzovaný ako stavebná konštrukcia, pri navrhovaní ktorej je bezpodmienečne nutné brať do úvahy statické hľadisko fasády, a predovšetkým podkladu, na ktorý bude fasádna konštrukcia upevnená, vhodné kotvy na uchytenie zadných panelov gabionových fasádnych košov, spojovací materiál – druh, množstvo a vhodný typ, tvar a frakciu kameňa.

Pre životnosť gabionového fasádneho obkladu sú okrem kvality samotného vyhotovenia dôležité dva faktory: povrchová úprava prvkov gabionových košov a druh kameňa. Pri použití zváraných panelov sa odporúča povrchová úprava Galmac (zinok + 5-percentná prímes hliníka a zmes špeciálnych kovov), pri pletených gabionoch je možné dosiahnuť vyššiu životnosť použitím povrchovej úpravy drôtu s poplastovaním (Galmac + PVC). Rovnakú pozornosť treba venovať povrchovej úprave spojovacích prvkov. Nie je jednoduché stanoviť jednoznačnú hranicu, pokiaľ si môže takýto obklad navrhnúť a zrealizovať domáci majster, preto je vhodné ponechať zodpovednosť za návrh na pleciach skúseného projektanta a realizáciu vyškolenej stavebnej firme s preukázateľnými referenciami.

Popri aplikáciách v inžinierskom a vodnom staviteľstve začínajú gabionové konštrukcie nachádzať uplatnenie aj v pozemnom staviteľstve. Kameň a oceľ, najtradičnejšie stavebné materiály, ponúkajú popri vynikajúcich úžitkových a estetických vlastnostiach skvelé možnosti, ako dať budove netradičný vzhľad. Prakticky nejestvujú žiadne obmedzenia týkajúce sa vhodnosti použitia drôto-kamenných prvkov na fasádach budov.

Výhody gabionovej fasády
Okrem toho, že budova s týmto typom fasádneho obkladu získa originálny neopozeraný vzhľad a je tvarovo a farebne stála, prináša aj ďalšie výhody. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou nielen proti požiaru, ale aj proti poveternostným vplyvom. Ďalším plusom je suchý proces výstavby, ktorý nepodlieha sezónnosti stavebných prác, a minimálna prašnosť (iba pri vŕtaní dier na kotvy). Ekologická realizácia prebieha bez vzniku primárneho (počas inštalácie fasády) či sekundárneho znečistenia (napr. pri umývaní pracovného náradia) okolia budovy, na ktorej sa realizuje gabionový fasádny obklad.

Materiál používaný na gabionové fasádne obklady je dobre dostupný, na sto percent recyklovateľný a jeho charakter umožňuje zakomponovať stavbu do prírodného prostredia aj do mestských aglomerácií. Architektom sa priam ponúka možnosť doplniť okolie budovy ďalšími prvkami rovnakého vzhľadu, či už ide o plot, terasy, alebo záhradný a parkový mobiliár. V neposlednom rade je výhodou, že takýto fasádny obklad je bezúdržbový a popínavým rastlinám poskytuje prirodzené prostredie bez rizika narušenia povrchovej štruktúry fasády. Gabionové fasádne obklady môžu byť zaujímavou alternatívou k riešeniam fasád tradične používaným v stavebníctve. 

TEXT: Ing. Igor Targoš,
Foto: MACCAFERRI
Autor je obchodno-technický manažér v spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s.r.o.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.