Partneri sekcie:

Veľký prehľad vápenných omietok na pamiatkovú obnovu

Pri obnove pamiatkovo chránených budov je potrebné prihliadať na použitie stavebných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami pripomínajú pôvodne použité receptúry. Povoľovanie stavebných úprav pamiatkovo chránených budov spadá do kompetencie Pamiatkového úradu SR a jeho vecne príslušným správnym orgánom, ktorými sú krajské pamiatkové úrady.

Najlepšou cestou k zachovaniu a ochrane pamiatok je ich dlhodobé vhodné užívanie a udržiavanie takým spôsobom, ktorý sa zásadne nemení. Zmena využívania väčšinou totiž vyžaduje aj zmeny na pamiatke, ktoré často vedú k zanikaniu jej hodnôt.

Aj z tohto dôvodu sa ochrana pamiatok nemôže odohrávať bez významnej a uvedomelej spoluúčasti vlastníkov a samospráv. Všeobecne platí, že každá pamiatka, s ohľadom na jej vývoj a stav zachovania hodnôt, je jedinečná.

Z tohto dôvodu musí byť posudzovaná individuálne, rovnako ako každý plánovaný zámer a zásah do nej. Rovnako je potrebné zvoliť také materiály, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu a umožnia dosiahnuť pôvodný vzhľad budovy.

Výrobcovia stavebných materiálov ponúkajú rozličné materiály vhodné na tento účel. Či už ide o vápenné omietky alebo sanačné omietkové systémy. Vápenné omietky sú k dispozícii vo variante na ručné či strojové spracovanie a je ich možné aplikovať tak v interiéri, ako aj v exteriéri.

Omietka sa väčšinou nanáša vo viacerých vrstvách, až kým sa nedosiahne požadovaná hrúbka a rovnosť podkladu. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné dodržať predpísanú technologickú prestávku. Finálne povrchové stvárnenie omietky možno upraviť v súlade s historickou predlohou, napr. pomocou murárskej lyžice, kefy či hladidla.

Baumit NHL ručná omietka

Vlastnosti
Ručná omietka bez obsahu cementu so spojivom na báze prírodného hydraulického vápna (NHL, podľa EN 459-1). Obzvlášť vhodná na obnovu historických stavieb a pamiatkovo chránených budov. Vyznačuje sa predovšetkým vysokou paropriepustnosťou. Na použitie v interiéri aj exteriéri. Pri vytvrdzovaní nedochádza k tvorbe zmrašťovacích trhlín.

Spotreba
Približne 16 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 cm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
16,50 €/25 kg (nezáväzná odporúčaná cena)

Výrobca
Baumit

Baumit NHL ručná omietka
Baumit NHL ručná omietka |

JUBOSAN NHL Fill 120

Vlastnosti
Vapenná sanačná omietka s obsahom mimoriadne čistého prírodného hydraulického a čistého vápna NHL 3,5 s nízkym obsahom rozpustných solí a špeciálnych prísad. Vhodná na sanáciu omietok vnútorných a vonkajších stien, stropných povrchov na pamiatkovo chránených budovách, kde sa požaduje použitie klasických ekologických materiálov. Veľká elasticita, difúzna a kapilárna otvorenosť, vysoká prídržnosť na podklad, možnosť regulovania vlhkosti v priestore, zabraňuje zasoleniu na povrchu. Jednoduché ručné a strojné nanášanie.

Spotreba
Približne 14 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 cm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
13,20 €/25 kg

Výrobca
JUB

JUBOSAN NHL Fill 120
JUBOSAN NHL Fill 120 |

Histolith Trass-Kalkputz

Vlastnosti
Hydraulická vápenná omietka na vytvorenie jadrovej a vrchnej omietky na murive s obsahom prírodného vápna, trassu a minerálnych prísad. Vysoká priľnavosť k povrchu, vysoká paropriepustnosť a odolnosť proti mrazu. Na použitie v interiéri aj exteriéri. Vhodná na ručné aj strojové spracovanie.

Spotreba
Približne 14 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 cm)

Balenie
Papierové vrece, 30 kg

Orientačná cena
34,20 €/30 kg

Výrobca
Caparol

Histolith Trass Kalkputz
Histolith Trass Kalkputz |

Vápenná pamiatkarská omietka ručná (124)

Vlastnosti
Čisto vápenná jadrová omietka na omietanie predovšetkým historických stavieb. Obsahuje vápno a puzolánové spojivo, neobsahuje cement. Vhodná na omietanie všetkých klasických stavebných materiálov. Povrch možno upraviť hladidlom bez dodatočnej povrchovej úpravy štukovou omietkou (potrebné počítať s hrubším povrchom). Vhodná do interiéru aj exteriéru.

Spotreba
Približne 22 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1,5 cm)

Balenie
Papierové vrece, 40 kg

Orientačná cena
18,06 €/25 kg

Výrobca
Cemix

Vápenná pamiatkarská omietka ručná 124
Vápenná pamiatkarská omietka ručná 124 |

MAPE-ANTIQUE Intonaco NHL

Vlastnosti
Paropriepustná omietka na báze prirodného hydraulického vápna a eko-puzolánov na pôvodné murivo, vrátane stien historických budov a novostavieb. Vhodná na zhotovenie paropriepustnej omietky na kamennom, tehlovom, tufovom alebo zmiešanom murive bez známok vzlínajúcej kapilárnej vlhkosti, nových omietok alebo na opravy pôvodných vápenných a/alebo zoslabnutých omietok na kamennom, tehlovom, tufovom alebo zmiešanom murive na umelecky alebo historicky hodnotných budov spadajúcich pod ochranu pamiatkového úradu.

Spotreba
Približne 14,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1 cm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
19,86 €/25 kg

Výrobca
Mapei

MAPE ANTIQUE Intonaco NHL
MAPE ANTIQUE Intonaco NHL |

NHL-P vápenná omietka pre historické objekty

Vlastnosti
Vápenná jadrová omietka s obsahom NHL 5 prirodzeného hydraulického vápna na vnútorné a vonkajšie použitie. Omietka je vhodná na všetky druhy muriva, najmä na rôzne historické budovy. Minerálna, veľmi jednoduchá spracovateľnosť, použiteľná na reštaurovanie historických objektov, s obsahom textilných vlákien na obmedzenie vzniku tzv. zmrašťovacích trhlín, na požiadanie ju je možné vyrobiť v rôznych farebných odtieňoch, napr. primiešaním farebných pieskov alebo farebných pigmentov na báze oxidov železa. Dostupná v dvoch variantoch, t. j. vodoodpudzujúca alebo vodoneodpudzujúca úprava.

Spotreba
Približne 23 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 1,5 cm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
14,02 €/25 kg

Výrobca
quick-mix

NHL P vápenná omietka pre historické objekty
NHL P vápenná omietka pre historické objekty |
Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2019.

KategórieOmietky