Digitálna čierna diera v stavebníctve

"Stavebníctvo je po poľnohospodárstve druhým najmenej digitalizovaným odvetvím ekonomiky." McKinsey Global Institute

Napriek tomu, že spoločnosti stále častejšie používajú najmodernejšie technológie na uspokojenie dopytu po moderných a šetrných stavbách, len zriedkakedy samy tieto technológie využívajú na digitalizáciu správy majetku, vnútropodnikových procesov a zvyšujú tak svoju produktivitu a efektivitu.

Namiesto toho väčšina firiem spravuje svoj majetok pomocou papierovej evidencie či jednoduchých tabuliek. Takýto spôsob práce však bohužiaľ nemôže zaručiť transparentnosť, zodpovednosť a efektivitu procesov. Tým sa správa majetku vo firme môže stať závislá na jednom kľúčovom človeku – a ten je v prípade choroby, dovolenky alebo pri odchode z firmy veľmi ťažko nahraditeľný. Systémy založené na papierovej evidencii alebo evidencii v tabuľkách, môžu negatívne ovplyvniť nákladnosť a správu majetku – a to ako hmotného majetku, tak aj rôznych administratívnych procesov.

Neefektívna správa majetku a jeho hromadenie vedie k mrhaniu času zamestnancov a spoločnosti stojí nemalé peniaze. Ide o bežný a rozšírený problém – stavebné firmy strávia v priemere 90 hodín mesačne hľadaním vybavenia na stavbách a v skladoch.

Neúčelne vynaložené náklady na správu majetku môžu ohroziť nákladovosť firmy a znižovať tak zisk. Náklady a možné problémy sú u 65% stavebných firiem ešte výraznejšie, keďže musia udržiavať neustály prehľad nad školeniami, certifikátmi a termínmi revízií rôznych zariadení.

Tradičné offline systémy neumožňujú vidieť informácie o majetku v reálnom čase. Ak sú používané tradičné systémy, ktoré nie sú prepojené a vždy aktuálne, nie je možné udržať plnú kontrolu nad hmotným majetkom, ako sú stroje, autá a spotrebný materiál. Ak v ktoromkoľvek okamihu nie je možné zistiť, kde sa majetok spoločnosti nachádza, vystavuje sa rizikám a nákladom spojeným s prestojmi, zdvojenými nákupmi, stratami či krádežou majetku.

V čase, keď sa marže na zákazkách neustále znižujú, je takéto plytvanie v dôsledku neefektivity procesov neospravedlniteľné, no hlavne zbytočné. Podľa štúdie McKinsey dochádza v dnešnej dobe na veľkých stavebných projektoch až k 20% oneskoreniu a prekročeniu rozpočtu až o 80%. Je ale veľmi jednoduché dosiahnuť podstatné úspory a vyššiu efektivitu vďaka lepšej správe majetku a zefektívneniu interných procesov. Je potrebné si uvedomiť, že hoci nepriame náklady na správu majetku nie sú na prvý pohľad vždy viditeľné, môžu byť až päťkrát vyššie ako náklady priame. To platí nielen pre správu hmotného majetku, ale aj pre správu administratívnych položiek, ako je napríklad platnosť certifikátov, osvedčení a technických prehliadok.

Spoločnosť Hilti, ktorá má 75 ročné skúsenosti v oblasti poskytovania špičkových riešení pre stavebníctvo a energetiku, teraz prichádza s prepracovaným riešením celkovej produktivity a efektivity firiem – systém ON!Track. Kľúčovým aspektom je práve digitalizácia procesov a optimalizácia strojového parku – Fleet management. Špecializovaný tím sa zameriava na konzultácie v oblasti procesov, zlepšovania správy majetku a odkrytia šedej zóny v podobe nepriamych nákladov na strojový park.

Viac informácií získate tu.

Riešenia umožňujúce digitálnu správu majetku sú čím ďalej tým lacnejšie avšak ich implementácia nemusí byť jednoduchá. Jedine správna kalibrácia problémov, vypracovanie riešenia na mieru a kvalitne vykonaná implementácia zaručí, že sa investícia sama v krátkom čase zaplatí. Pomôže tým znížiť náklady na fyzický majetok, ušetriť neproduktívne strávený čas zamestnancov, predísť omeškaniam a eliminovať riziko pokút hroziacich pri porušení právnych predpisov.