Centrála firmy Brucha G.m.b.H. v rakúskom meste Michelhausen.

BRUCHA SLOVAKIA: Sme vnímaní ako líder kvality

Partneri sekcie:

Férové partnerstvo s dodávateľmi, nulová tolerancia neetických praktík na stavebnom trhu, inovatívne výrobky s výraznou úsporou energií, šetrnosť vo vzťahu k životnému prostrediu, spoľahlivosť v spolupráci – to sú leitmotívy pri podnikaní rakúskej firmy Brucha GmbH, ktorá na Slovensku pôsobí prostredníctvom obchodného zastúpenia BRUCHA SLOVAKIA spol. s r. o. „Core business“ spočíva v opláštení sendvičovými izolačnými panelmi, ale výrobné portfólio je oveľa širšie. O firme a jej produktoch, ale aj pálčivých otázkach stavebného trhu na Slovensku sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti BRUCHA SLOVAKIA Mgr. Dušanom Göblom.

Firma BRUCHA G.m.b.H. so sídlom v rakúskej obci Michelhausen pôsobí na trhu už vyše 70 rokov. Aké široké je jej výrobné portfólio?
V segmente opláštenia sendvičovými tepelnoizolačnými panelmi vyrába firma Brucha všetky typy panelov. Komplexné výrobné portfólio obsahuje polyuretánové panely, panely s minerálnou vlnou a novinku, panely v drevnou vlnou. Vyrábame strešné, fasádne a stenové panely, ktoré sú určené do rôznych odvetví priemyslu, ako aj na verejné či komerčné stavby – či už do zlievarní, zdravotníctva, školstva, alebo potravinárstva.

Pre obchodný reťazec Lidl dodávate aj chladiace boxy. O čo konkrétne ide?
Popri výrobe sendvičových panelov vyrábame aj dvere, ako aj variabilné chladiace boxy, ktorých pridanou hodnotou je ich ľahká montáž a vysoká kvalita. Vyvinuli sme ich v spolupráci s našimi dodávateľskými partnermi a, samozrejme, so samotným Lidlom. Pre tento obchodný reťazec ich dodávame v rámci jeho expanzie do Spojených štátov.

Aký veľký je ročný objem výroby firmy a ktoré trhy sú pre ňu prioritné?
Ročne vyrábame okolo 4 mil. m2 sendvičových panelov, čo nás zaraďuje medzi najväčších hráčov na globálnom trhu. Samotná výroba prebieha v mestečku Michelhausen pri Tullne, ktoré je od Viedne vzdialené len asi 45 km. Dôležitými trhmi v Európe sú Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko a k nim pridružené štáty. Momentálne však expandujeme ďalej a dá sa povedať, že zásobujeme krajiny na všetkých kontinentoch sveta.

Eurospar v rakúskom meste Kufstein.
Eurospar v rakúskom meste Kufstein. |

Zostane výroba aj v budúcnosti len v Rakúsku?
Určite, a tým sa odlišujeme od európskej konkurencie. Každý náš produkt je vyrobený takpovediac na jednom dvore a to nechceme meniť. Stále kladieme maximálny dôraz na kvalitu výrobkov, ktoré sú permanentne kontrolované, vyhodnocované a hodnotenia aj archivované.

Expanzia predpokladá väčšie objemy. Sú stále zvládnuteľné iba z jedného výrobného centra?
Momentálne áno. Máme tri linky na polyuretán a jednu na minerálnu vlnu. V čase inštalácie patrili naše linky k najlepším na svete. Samozrejme, aj tieto linky stále inovujeme.

Čoraz silnejšou témou v spoločnosti sú zmeny globálnej klímy. Ako vaše výrobky znižujú záťaž životného prostredia?
Ochrana životného prostredia je alfa a omega našej filozofie. Inovatívne výrobky firmy Brucha výrazne znižujú energetickú náročnosť stavieb, a tým pozitívne vplývajú na životné prostredie. To vyplýva z kvality výrobkov, čo je u nás priorita číslo jeden.

Ako si dokážete udržať túto kvalitu aj počas dlhšieho časového obdobia a turbulencií trhu?
Pri dosahovaní úspechu staviame na férovom partnerstve s našimi dodávateľmi. Máme veľa zákazníkov, ale ešte viac partnerov. Kto raz s nami začne spolupracovať, tak pri nás zostáva. Partneri cítia v našej rodinnej firme silné zázemie a podporu.

Biogas v holandskom meste Purmerend. Kombinácia sendvičových panelov s cortenovou oceľou.
Biogas v holandskom meste Purmerend. Kombinácia sendvičových panelov s cortenovou oceľou. |

Spomínali ste, že linky neustále inovujete. Aké sú najväčšie investície firmy v ostatnom období?
Počas uplynulého obdobia sa uskutočnili tri veľké investície. Pred tromi rokmi sa uviedla do prevádzky plnoautomatická ohýbacia linka s investičným objemom 4 milióny eur. Vo výške 2 mil. eur sa pohybuje investícia do robotickej linky na výrobu dverí, ktorej prevádzka sa v súčasnosti spúšťa, a treťou je výstavba ďalšej plnoautomatickej linky na chladiace boxy v objeme 5 mil. eur. Vývoj, štruktúru a skladbu tejto jedinečnej linky kreoval sám majiteľ firmy Josef Brucha s dodávateľskou firmou. Z toho je zrejmé, že najväčšie investície firmy idú najmä do automatizácie a zvýšenia izolačných a úžitkových vlastností našich prémiových výrobkov.

K takým patrí aj sklenený sendvičový panel GSP. Čím je táto novinka s názvom ICONIC SKIN taká výnimočná?
Vstúpili sme ním do segmentu špičkového dizajnu, ktorý si vyžiadal trh. Tento sendvičový panel už nevyzerá ako priemyselný produkt. Spĺňa tie najprísnejšie tepelnoizolačné vlastnosti určené moderným stavbám. Tento produkt je kombináciou izolačného materiálu a dizajnového prvku – skla. Je výrazným krokom dopredu z hľadiska dizajnu, ale aj samotnej materiálovej skladby.

Výrazným rysom vášho podnikania je striktné odmietanie lacnejších variantov. Prečo?
Sme tu najmä pre partnerov, ktorí vedia oceniť, že investícia do kvalitného izolačného materiálu pomáha šetriť životné prostredie na našej planéte. Máme implementované všetky riadiace i environmentálne systémy, ako sú FM, LQRA, BREEAM.

A dostali sme sa na Slovensko. Vy ste už takmer 20 rokov konateľom firmy Brucha Slovakia so sídlom v Košiciach. Ako ste rozbiehali svoje aktivity?
V roku 2001 sme štartovali z nuly. Postupne sme začali budovať náš trh, hľadali sme partnerov. Začali sme spolupracovať so skúšobnými ústavmi na Slovensku, ako aj s fakultami, ktoré sa svojou výučbou dotýkali našej oblasti. Z nuly sme sa prepracovali na lídra trhu, pričom okolo roku 2008 – 2009 sme boli najväčšia firma v danej brandži na Slovensku. Po kríze sme prehodnotili stratégiu a zamerali sme sa predovšetkým na spokojnosť konečného užívateľa. Aj za cenu toho, že sme trochu stratili podiel na trhu.

Vyplatila sa vám takáto stratégia?
Určite, lebo hoci nie sme najlacnejší, sme vnímaní ako líder kvality, ktorý určuje smer v tomto segmente. Ostatne, potvrdzujú to aj partneri, ktorí s nami spolupracujú. A neplatí to len pre výrobu produktu, ale aj pre náš servis, ktorý v takom rozsahu neponúka nikto na Slovensku.

Na objekte Eurospar bol použitý sklenený sendvičový panel GSP s názvom ICONIC SKIN.
Na objekte Eurospar bol použitý sklenený sendvičový panel GSP s názvom ICONIC SKIN. |

Už sme hovorili, že odmietate lacné varianty. Platí to aj o tendroch, kde vyhrávajú najlacnejšie ponuky?
Nie je to len o najlacnejšej ponuke, ale aj o podvádzaní klienta. Moja skúsenosť počas takmer 20 rokov na trhu potvrdzuje, že takto je to až pri 70 % stavieb. A to je šialené číslo. Tieto praktiky sa môžu dokonca klasifikovať ako trestná činnosť. Najvypuklejšie sa obchádzajú predpísané normy v statike. Veľmi nás mrzí, keď vidíme, že na stavbu sa dostane materiál, ktorý však nie je naplánovaný a naprojektovaný. Tu vidíme veľkú rezervu štátnych orgánov, ktoré sú vo svojej kontrolnej činnosti veľmi slabé.

Uvediete konkrétny príklad zlej dodávky materiálu?
Uvediem aspoň nástupný portál do jedného veľkého nákupného centra, cez ktorý denne vstúpi niekoľko tisíc ľudí. Je tam dodaný materiál, ktorý tam nemá čo robiť, a ten, kto ho zaplatil, bol podvedený. Budem zvedavý, kto bude niesť zodpovednosť, keď sa niečo stane – napríklad pri silnom poryve vetra.

Táto neetická situácia však asi nie je len vo vašom segmente…
Žiaľ, nie, prechádza to celým stavebníctvom a veľmi ho ubíja. Keby boli napríklad materiály na cesty u nás dodané technologicky správne a v takej kvalite, ako v Rakúsku, tiež vydržia 10 rokov. U nás však máme zaplátané cesty už po dvoch rokoch. Niekde je teda chyba.

Dá sa proti tomu brániť?
Jediné, čo nám zostáva, je hlasno kričať, informovať a spájať sa s ostatnými firmami a našimi partnermi, ktorí majú rovnakú filozofiu ako naša firma. Je neprípustné, aby sa na slovenský trh dostávali materiály podradnej kvality, pri ktorých je deklarovaná napr. požiarna odolnosť 120 min. a pri skúške nevydržia ani 45 min. To je realita nášho trhu.

Nedá sa to kontrolovať?
Je zrejmé, že trh samokontrolu nezvládol a štát tu zlyhal.

Aké sú vaše ďalšie významné referencie?
K najväčším patrí automobilka Volkswagen v Devínskej Novej Vsi, kotol v MONDI Ružomberok, pozinkovacia linka v US Steel Košice.

Je pre vás dôležitá aj spolupráca s architektmi a projektantmi?
Určite, patria k našim kľúčovým partnerom. Ponúkame im poradenský servis a naše know-how.

A koncový zákazník?
Snažíme sa urobiť si obraz jeho potrieb. Od prvých myšlienok sa snažíme optimalizovať jeho víziu, aby samotná realizácia bola čo najkvalitnejšia. Toto je naša cesta k úspechu.

História na ceste k prémiovej značke
1948 – Josef Brucha (nar. 1908) zakladá spoločnosť BRUCHA ako výrobcu izolácie v Michelhausene v Dolnom Rakúsku.
1960 – začína sa výroba EPS (extrudovaný polystyrén).
1968 – zakladateľ odovzdáva spoločnosť, ktorá mala vtedy okolo 50 zamestnancov, svojim deťom Ingeborgovi Himmelovi a Josefovi Bruchovi (nar. 1943).
1975 – Ingeborg Himmel otvára obchod so stavebnými materiálmi vo Viedni a odchádza zo spoločnosti. Spoločnosť Brucha vedú Josef Brucha a jeho manželka Hermine, sústredenie sa na expanziu.
1978 – výroba prvých sendvičových panelov. Firma sa stáva špecialistom na výrobu a montáž veľkých chladiarenských a mraziarenských miestností.
1984 – prvé obchodné kontakty vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku. Export do Slovinska, Chorvátska, Maďarska a vtedajšieho Československa.
1994 – založenie západnej pobočky v Rakúsku v Nenzingu, vytvorenie obchodného tímu, ktorý pôsobí v celej krajine.
1998 – prvé nepretržité zariadenie s dvomi linkami. Spoločnosť má 320 zamestnancov.
2001 – expanzia do Nemecka a všetkých krajín strednej Európy. Založenie pobočky na Slovensku (Košice), v Chorvátsku a o rok neskôr aj v ČR.
2006 – začiatok predajných aktivít v Rumunsku.
2008 – prvé obchodné aktivity v Poľsku.
2011 – spoločnosť je lídrom na trhu v Rakúsku, vyrába a montuje panely a dvere chladiarenských skladov. Má vyše 600 zamestnancov. Vývoz predstavuje 50 % objemu výroby.
2015 – otvorenie ďalšej pobočky v Grosswilfersdorfe (Štajersko). Zriadenie centra pre zákazníka, stredisko podpory montáže a veľká predajňa.
2017 – uvedenie lisovacej a ohýbacej linky na výrobu príslušenstva na výstavbu chladiarenských skladov.
BRUCHA Logo
BRUCHA SLOVAKIA spol. s r. o.
mobil: 0907 932 457, e-mail: brucha@stonline.sk
Foto: Brucha G.m.b.H.
ZDROJ: PR článok spoločnosti BRUCHA SLOVAKIA spol. s r. o.