asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

QUO VADIS tepelná ochrana budov

14.02.2017

Pozývame Vás na 19.medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017, ktorá sa uskutoční : 25. a 26. mája 2017 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, hotel Patria.

Tematické okruhy konferencie:
1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie
3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
4. Dobré príklady navrhovania a zhotovenia budov smerujúcich k budovám s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu.

Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský program.

Odborní garanti konferencie:
prof.Ing. Zuzana Sternová, PhD. riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o,.
Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI spol.s.r.o., Česká republika

Prihlášku, výzvu k prihláseniu referátu, partnerskej spolupráci a účasti na výstavke nájdete na www.zsvts.sk. Prípadne informácie poskytneme na e-mail: stav@zsvts.sk

Dôležité termíny:
20.1.2017 uzávierka predbežnej prihlášky pre vystúpenie, alebo účasť na konferencii
15.2.2017 oznámenie o akceptácii príspevku
15.4.2017 zaslanie úplného textu príspevku (max. 4 strany)

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP