asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Výstava Kengo Kuma - Woven

24.02.2017
Termín: 22.03.2017 - 19.04.2017
Miesto konania: design factory, Bratislava
Výstava, veľtrh

Výstava Kengo Kuma / Woven predstaví 15 Kumových nedávnych projektov na paneloch i modeloch s dôrazom na európsky kontinent.
Expozícia ukáže to, čo si svet na Kengo Kumovi najviac cení: citlivú prácu s tradičnými japonskými stavebnými materiálmi, ako aj s modernými technológiami, prívetivosť a ústretovosť k užívateľom. Inšpiráciu hľadá v charaktere a špecifikách miesta, v ktorom sa projekt realizuje a potláča tendenciu k násilnej dominancií stavby nad prirodzeným rázom okolia.

Ďalšie z JAGA GROUP