Program online kurzu: Prenos zmluvnej zákazky zo softvéru CENKROS 4 do KROS Platformy. Vytvorenie obdobia a jeho zdieľanie stavbyvedúcemu. Zadávanie výkonov + nahrávanie fotodokumentácie zo stavby. Zdieľanie súpisu prác investorovi so žiadosťou o jeho schválenie. Komentáre k čerpaným položkám. Odsúhlasovanie splátok investorom alebo ich vrátenie na dopracovanie. Zmeny v zmluvnej zákazke a proces schvaľovania dodatkov. Export a archivácia podkladov […]

Program online kurzu: Prenos zmluvnej zákazky zo softvéru CENKROS 4 do KROS Platformy. Vytvorenie obdobia a jeho zdieľanie stavbyvedúcemu. Zadávanie výkonov + nahrávanie fotodokumentácie zo stavby. Zdieľanie súpisu prác investorovi so žiadosťou o jeho schválenie. Komentáre k čerpaným položkám. Odsúhlasovanie splátok investorom alebo ich vrátenie na dopracovanie. Zmeny v zmluvnej zákazke a proces schvaľovania dodatkov. Export a archivácia podkladov […]

Popis kurzu: Kurz zameraný na tvorbu, úpravu rozpočtov a evidenciu súpisov prác počas realizácie Teória prepojená s praxou pre lepšie porozumenie problematiky rozpočtovania Tvorba výkazu výmer s využitím projektovej dokumentácie Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri výbere vhodných položiek, správnom výpočte ich množstva a dajú aj odpoveď […]

Program kurzu: Kurz je zameraný na tvorbu zadaní a výberových konaní Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri vyhodnocovaní cien či množstva a dajú aj odpoveď na to, čo je a čo nie je v cenách položiek započítané Pojmy ako prirážky, presuny, koeficienty množstva či malý rozsah […]

Popis kurzu: Kurz zameraný na tvorbu, úpravu rozpočtov a evidenciu súpisov prác počas realizácie Teória prepojená s praxou pre lepšie porozumenie problematiky rozpočtovania Tvorba výkazu výmer s využitím projektovej dokumentácie Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri výbere vhodných položiek, správnom výpočte ich množstva a dajú aj odpoveď […]

Popis online kurzu: Komplexné zaškolenie do kalkulácie nákladov stavby a predikcie zisku Aké náklady vstupujú do ceny stavebného diela a ako ich počítať Ako kalkulovať vlastné práce, ako subdodávky, réžie a zisk Kedy kalkulovať individuálne po položkách a kedy hromadne za celú zákazku Ako vytvoriť dopyt na cenu materiálov pre svojho dodávateľa/predajcu Ako oceniť zadanie […]

Popis kurzu: Kurz zameraný na tvorbu, úpravu rozpočtov a evidenciu súpisov prác počas realizácie Teória prepojená s praxou pre lepšie porozumenie problematiky rozpočtovania Tvorba výkazu výmer s využitím projektovej dokumentácie Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri výbere vhodných položiek, správnom výpočte ich množstva a dajú aj odpoveď […]

Program online kurzu: Prenos zmluvnej zákazky zo softvéru CENKROS 4 do KROS Platformy. Vytvorenie obdobia a jeho zdieľanie stavbyvedúcemu. Zadávanie výkonov + nahrávanie fotodokumentácie zo stavby. Zdieľanie súpisu prác investorovi so žiadosťou o jeho schválenie. Komentáre k čerpaným položkám. Odsúhlasovanie splátok investorom alebo ich vrátenie na dopracovanie. Zmeny v zmluvnej zákazke a proces schvaľovania dodatkov. Export a archivácia podkladov […]

Program online kurzu: Prenos zmluvnej zákazky zo softvéru CENKROS 4 do KROS Platformy. Vytvorenie obdobia a jeho zdieľanie stavbyvedúcemu. Zadávanie výkonov + nahrávanie fotodokumentácie zo stavby. Zdieľanie súpisu prác investorovi so žiadosťou o jeho schválenie. Komentáre k čerpaným položkám. Odsúhlasovanie splátok investorom alebo ich vrátenie na dopracovanie. Zmeny v zmluvnej zákazke a proces schvaľovania dodatkov. Export a archivácia podkladov […]

Program online kurzu: Kurz je zameraný na tvorbu zadaní a výberových konaní Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri vyhodnocovaní cien či množstva a dajú aj odpoveď na to, čo je a čo nie je v cenách položiek započítané Pojmy ako prirážky, presuny, koeficienty množstva či malý […]

Program online kurzu: Prenos zmluvnej zákazky zo softvéru CENKROS 4 do KROS Platformy. Vytvorenie obdobia a jeho zdieľanie stavbyvedúcemu. Zadávanie výkonov + nahrávanie fotodokumentácie zo stavby. Zdieľanie súpisu prác investorovi so žiadosťou o jeho schválenie. Komentáre k čerpaným položkám. Odsúhlasovanie splátok investorom alebo ich vrátenie na dopracovanie. Zmeny v zmluvnej zákazke a proces schvaľovania dodatkov. Export a archivácia podkladov […]

Popis online kurzu: Komplexné zaškolenie do kalkulácie nákladov stavby a predikcie zisku Aké náklady vstupujú do ceny stavebného diela a ako ich počítať Ako kalkulovať vlastné práce, ako subdodávky, réžie a zisk Kedy kalkulovať individuálne po položkách a kedy hromadne za celú zákazku Ako vytvoriť dopyt na cenu materiálov pre svojho dodávateľa/predajcu Ako oceniť zadanie […]

Popis online kurzu: Komplexné zaškolenie do kalkulácie nákladov stavby a predikcie zisku Aké náklady vstupujú do ceny stavebného diela a ako ich počítať Ako kalkulovať vlastné práce, ako subdodávky, réžie a zisk Kedy kalkulovať individuálne po položkách a kedy hromadne za celú zákazku Ako vytvoriť dopyt na cenu materiálov pre svojho dodávateľa/predajcu Ako oceniť zadanie […]

Program kurzu: Kurz je zameraný na tvorbu zadaní a výberových konaní Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri vyhodnocovaní cien či množstva a dajú aj odpoveď na to, čo je a čo nie je v cenách položiek započítané Pojmy ako prirážky, presuny, koeficienty množstva či malý rozsah […]