vzdelávacia spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT v spolupráci so spoločnosťou DEHN s.r.o. a ILPC (International Lightning Protection Club) vás pozýva na celodenné odborné školenia v rámci podujatia DEHN AKADÉMIA ILPC Prednášajú: Jiří Kroupa (DEHN s.r.o., autor slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, člen TK 43 pri UNMS) Jan Hájek / septembrové termíny (DEHN s.r.o., odborník na problematiku ochrany pred […]

V súčasnej dobe začína takmer každá úvaha pripomenutím zložitých podmienok v každom odvetví hospodárstva. Ale pre cesty, ktoré „znamenajú život“, je potrebné mať program výstavby a starostlivosti o ne aj v týchto podmienkach. Konanie odborných podujatí a prezentovanie výsledkov technického rozvoja bolo ovplyvnené mnohými okolnosťami. Zásluhou odborných garantov a organizačného garanta sa uskutočnil aj v […]