Odborný seminár Sanácia betónových konštrukcií

Základné informácie

Cieľom seminára je umožniť stretnutie širokej odbornej komunity z oblasti sanácie betónových a murovaných konštrukcií.

Na tomto odbornom a spoločenskom stretnutí informujú prednášatelia zo Slovenska a zahraničia o stave a príčinách porúch betónových a murovaných konštrukcií, nových technológiách a materiáloch, pripravovaných a realizovaných sanáciách.

Odborné sekcie:
Chyby a poruchy betónových a murovaných konštrukcií
Diagnostika a skúšanie betónových a murovaných konštrukcií
Materiály na sanáciu
Technologické postupy sanácie
Zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií