Na mPVC fóliu sa ukladali jednotlivé vrstvy systému vegetačnej strechy.

Vegetačná strecha sa dá využiť aj na obnovu bytových domov

Pri novostavbách a verejných budovách majú stavebné firmy s využitím vegetačných striech už dostatok skúseností. Ako je to s ich využitím pri obnove starších panelových bytových domov?

Odborníci radia, že pri obnove strechy bytového domu je určite potrebné statické posúdenie jej aktuálneho stavu. Každá vegetačná strecha konštrukciu strechy zaťaží novým stálym zaťažením, preto je potrebné určiť, do akej miery ho stavba znesie.

V každom prípade netreba rátať s veľmi bujnou vegetáciou, keďže tá si vyžaduje aj dostatočnú hrúbku, a teda aj hmotnosť substrátu. Ideálne pre staršie budovy sú ľahšie vegetačné strechy s nenáročnou extenzívnou zeleňou, najlepšie so substrátom z ľahkej minerálnej vlny. Na trhu sú však dostupné riešenia s tepelnoizolačnými doskami na báze PIR/PUR alebo EPS.

Vegetačná strecha so substrátom z minerálnych vlákien patrí v súčasnosti medzi najľahšie ponúkané systémy vegetačných striech na trhu, ale aj v tomto prípade predstavuje dodatočné zaťaženie strešnej konštrukcie novým stálym zaťažením 80 kg/m2 v plne nasiaknutom stave.

Aké podmienky musí strecha domu spĺňať

Vegetačná extenzívna strecha so substrátom z minerálnych vlákien je svoji­mi vlastnosťami vhodná na akýkoľvek typ budovy, ktorý spĺňa základné technické predpoklady. Riešenia so substrátom zo zeminy musí individuálne posúdiť statik.

Základnými technickými predpokladmi je funkčná plochá strecha so sklonom do 10°, ukončená hydroizoláciou na báze mPVC fólie alebo modifikovaných asfaltových pásov, ktorej odvodnenie je zabezpečované strešnými vpustami na princípe gravitačného odvádzania vody.

Podmienkou je tiež atika po obvode strechy vysoká aspoň 150 mm. Doposiaľ na Slovensku nie je známe použitie extenzívnej vegetačnej strechy na obnovu panelového domu. Firmy však majú bohaté skúsenosti s ich použitím na komerčných rezidenčných novostavbách.

Strecha bytového domu Rudiny 2 Žilina
Strecha bytového domu Rudiny 2 Žilina |

Konkrétnym príkladom je komplex bytových domov Rudiny 2 v Žiline, kde sa uplatnil systém extenzívnej vegetačnej strechy Urbanscape. „Pre tento systém sme sa rozhodli pre jeho dlhodobú stálosť a okamžitú funkčnosť po uložení,“ zdôvodňuje výber Dominika Turzová, konateľka spoločnosti DOMT, spol. s r. o.

Na PO Rudiny II sme spolupracovali so spoločnosťou Anti Aqua, s. r. o., ktorá realizovala hydroizoláciu strechy. Práce na streche trvali aj s vykládkou materiálu, položením extenzívnej vegetačnej strechy, prehnojením, so štrkovaním po obvode dunajským štrkom frakcie 16/22  len dva pracovné dni.

Na streche sa použil systém pre extenzívnu zelenú strechu s hrúbkou minerálneho substrátu 40 mm. Pri tejto hrúbke minerálneho substrátu v plne nasiaknutom stave je zádržnosť vody až päť týždňov, čiže strecha je viac-menej bezúdržbová. Ďalšia údržba strechy je veľmi jednoduchá a nenáročná, keďže sme v pásme, kde je dostatok zrážok počas celého roka, netreba strechu polievať.

Jedine tak, ako odporúča aj výrobca, je potrebné strechu vždy na začiatku jari prehnojiť špeciálnym hnojivom, aby rastliny mali počas celého roka dostatok výživy na rast a raz ročne skontrolovať náletové byliny a tie vytrhať. Inak sa o strechu netreba starať a stačí si užívať jej funkčnosť,“ opisuje výhody vegetačnej strechy pre bytové domy Dominika Turzová.

Plochá strecha ukončená mPVC fóliou ktorá tvorí podklad pod systémom vegetačnej strechy na bytovom dome Rudiny 2.
Plochá strecha ukončená mPVC fóliou ktorá tvorí podklad pod systémom vegetačnej strechy na bytovom dome Rudiny 2. |

Pri plánovaní treba myslieť na životnosť

Finančná náročnosť vegetačnej strechy je oproti štandardnému ukončeniu plochej strechy kotvenej hydroizoláciou vyššia. Pri minerálnom substráte sa náklady zvyšujú približne o 50 € na 1 m2, treba rátať aj s cenou za stavebné práce súvisiace s aplikáciou vegetačnej strechy.

Pri otázke finančnej náročnosti je však potrebné hovoriť aj o priamych benefitoch pre užívateľov budovy. Medzi základné benefity určite patrí niekoľkonásobne vyššia životnosť hydroizolácie plochej strechy, keďže zelená strecha preberá všetky formy mechanického a klimatického namáhania.

Štandardná plochá strecha má životnosť približne 10 až 15 rokov. V praxi sa k týmto predpokladom často ploché strechy ani nepribližujú. Ak sa použije vegetačná strecha, životnosť plochej strechy môže byť až štvornásobne dlhšia. Náklady spojené s obstaraním vegetačnej strechy môže prevýšiť jedna kompletná obnova vegetačnej strechy.

Ďalšími benefitmi sú odpočet stočného, značne nižšie prehrievanie priestorov podlaží pod strechou, redukcia tepelných ostrovov v lokalite použitia a ďalší rad výhod spojených s ekológiou, ako sú čistenie ovzdušia, hospodárenie s dažďovou vodou, biodiverzita a pod.

Ako obyvatelia panelových domov často okrem recyklácie odpadu nemáme ako inak prispieť k trvalej udržateľnosti životného prostredia z hľadiska ekológie. Vegetačná strecha však predstavuje jeden zo spôsobov, ako nahradiť zeleň zničenú výstavbou.

Text: spracované v spolupráci s Kamilom Vincom, projektovým manažérom pre zelené strechy
Knauf Insulation, a Dominikou Turzovou, konateľkou spoločnosti DOMT, spol. s r. o.
Foto: DOMT, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2019.