Einpark Offices v Btatislave-Petržalke

Poznáme výsledky trhu kancelárskych priestorov za štvrtý štvrťrok 2022

Podľa správy Bratislava Research Forum sa v štvrtom štvrťroku 2022 celková ponuka kancelárskych priestorov (officestock) v Bratislave predstavovala 1,97mil.m². 15% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 39% v A a 46% v B štandarde. V priebehu posledného štvrťroka 2022nepribudla do ponuky žiadna office budova.

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,66 mil. m2).

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 675,302 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o takmer 34 % celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 39 z 272 budov.

Z certifikovaného stocku má 60 % BREEAM, 5 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 35 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding má iba budova Twin City Tower, a v prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices.

Prenájom kancelárskych priestorov podľa typu transakcie (m2)
Prenájom kancelárskych priestorov podľa typu transakcie (m2) | Zdroj: Bratislava Research Forum

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (officetake-up)

Nájomné transakcie dosiahli v štvrtom štvrťroku 2022 výmeru 54 532 m2, čo predstavuje 41 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní však klesol objem prenajatých plôch o takmer 49%,čo deklaruje výrazné ochladenie trhu.

Najviac prírastkov tvorili prerokovania, v objeme 53 % a nové nájmy, v objeme 43 %. Expanzie boli na úrovni 4 %. Dominoval objem transakcií v sektore Profesionálnych služieb o veľkosti12 451 m2. Najväčšia uskutočnená transakcia bola v IT sektore s výmerou 6 700 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 11 transakcií s výmerou nad tisíc m2.

Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor profesionálnych služieb (22,83%), nasledoval verejný sektor (19,18 %) a IT sektor (18,47 %).

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov (podiel na celkovej výmere)
Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov (podiel na celkovej výmere) |

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala mierne zníženie na súčasných 11,21 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme na južnom nábreží (6,32 %), nasleduje centrum mesta (8,77 %) a vnútorné mesto (9,00 %). Na štvrtom mieste je CBD (12,70 %) a na poslednom okrajová časť mesta (14,97 %). Nájomné (prime rent)sa oproti minulému štvrťroku nemení a ostáva na úrovni 17 EUR/m2/mesiac

Významné transakcie za 4. štvrťrok 2022
Významné transakcie za 4. štvrťrok 2022 | Zdroj: Bratislava Research Forum
Zdroj informácií: Bratislava Research Forum