Energetický manažment – Webportál ista24

S novými technológiami diaľkových odpočtov od spoločnosti ista, ktoré dokážu odčítať a zobrazovať denné dáta z meracích prístrojov, môžete spotrebu energií regulovať efektívnejšie a jednoduchšie.

Technickým základom pre online monitoring je inštalácia zbernice dát, ktorá diaľkovo odčíta a analyzuje dôležité dáta z rádiových meracích prístrojov a cez online aplikáciu ich zobrazuje na internetom portáli www.ista24.sk.

Správca budovy má online prístup k denným odpočtom pre všetky aktivované objekty a byty/NP. Priebežný monitoring a hlásenie chýb včas odhalí neštandardné stavy a spotreby, ktoré môžu spôsobiť navýšenie nákladov na energie.

Prístup pre správcu a zástupcu spoločenstva vlastníkov bytov:

  • história denných odpočtov  z  meracích  prístrojov v budove;
  • grafické porovnania spotrieb bytových domov  a  jednotlivých bytov/NP;
  • informácie o úniku vody, spätných prietokoch  a nulových spotrebách na vodomeroch;
  • hromadné exporty dát pre ďalšie spracovanie(napr. rozpočítanie nákladov medzi konečných spotrebiteľov).

So smart riešením diaľkových odpočtov máte neustále prehľad o hospodárení s energiami v budovách vo vašej správe, zvyšujete ich energetickú efektívnosť, a tak aj chránite cenné zdroje a náklady.

Viac o portálových službách ista24 sa dozviete na www.ista.sk.

Zdroj: ista Slovakia, s.r.o.