Projekt má ponúknuť dlhodobé a kvalitné riešenia pre spokojný život.
Galéria(6)

Atmosféra je pre byty priaznivá

V rodinných domoch pribúda najviac bytov, nájomné sú stále na chvoste, hoci samosprávy ich riešia.

Celkový počet dokončených bytov zlomil desaťročný rekord z roku 2009. V začatých bytoch ešte vedie rok 2008, keď ich bolo vyše 28-tisíc, kým v roku 2018 malo stavebné povolenia len 22-tisíc bytov.

Najviac bytov sa dokončuje v Bratislavskom kraji, v roku 2018 ich bolo bezmála 6-tisíc, aj keď medziročná dynamika ich rastu sa zvoľnila. V Trenčianskom kraji zostala dokonca záporná, lebo sa tam dokončilo o osem bytov menej, avšak vo všetkých ostatných krajoch bola dvojciferná.

Vývoj cien nehnuteľností
Podiel dokončených rodinných domov podľa krajov za rok 2018
Podiel dokončených bytov podľa krajov za rok 2018
Dončené byty podľa krajov v roku 2018
Dokončené rodinné domy podľa krajov v roku 2018

Najrýchlejšie v roku 2018 byty kolaudovali Žilinský a Banskobystrický kraj, v oboch medziročne pribudla bezmála štvrtina, no región pod vrchom Urpín zostal i tak na chvoste. To platilo aj pre rodinné domy. Tiež ich najviac kolaudujú v Bratislavskom kraji, v roku 2018 to bolo vyše 3-tisíc. Medziročne dynamiku rastu pribrzdili, a to aj v Prešovskom kraji, kým ostatné (bez Banskobystrického) zaznamenali dvojciferný nárast. Najväčšmi sa stavajú štvorizbové.

Dončené byty podľa krajov v roku 2018

V rodinných domoch sú vyše dve tretiny dokončených bytov, hoci v minulom roku rýchlejšie pribúdali v bytovkách. Vedú dvojizbové, v roku 2018 stúpol podiel troj- a viacizbových, na úkor jednoizbových a garsónok.

Kriticky klesol počet dokončených nájomných bytov, ktorý sa v roku 2018 zviezol už iba na 195. Padá od roku 2007, keď ich ešte bolo skolaudovaných vyše 3-tisíc. Záujem tieto byty pretrváva, a tak sa samosprávy, pre ktoré je organizácia výstavby či rekonštrukcie náročná, radšej rozhodujú pre kúpu.

Dokončené rodinné domy podľa krajov v roku 2018

S pomocou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie zo štátneho rozpočtu takto získa byty aj Lučenec, a to v internáte, ktorý zrekonštruovala banskoštiavnická firma SimKor. Nové stavajú v Kežmarku a v roku 201824 pribudlo v Santovke – v troch energeticky úsporných bytovkách, jednoizbové bezbariérové a trojizbové.

Priaznivý trend majú byty naďalej. V prvom štvrťroku 2019 bolo podľa údajov Štatistického úradu SR dokončených 4 356 bytov, medziročne viac o 0,2 %. Začala sa výstavba 4 129 bytov a tých, ktoré dostali stavebné povolenia, tak bolo medziročne viac o 8,2 %. Aktivitu dokumentujú aj stavebné práce zrealizované na výstavbe a opravách bytov. V prvom polroku mali predbežnú hodnotu vyše 655 miliónov €, medziročne vyššiu o 10 %, iné segmenty klesli.

Vývoj cien nehnuteľností

Trh s bývaním je v SR aj napriek signálom o jeho miernom ochladení v polovici roka 2019 stále pomerne aktívny, hovorí Národná banka Slovenska. Napriek spomaleniu očakáva ďalší rast priemernej ceny bývania, lebo dopyt pretrvá, no nepodarí sa ho naplno uspokojiť, keďže ponuka cenovo dostupných bytov je obmedzená.

Text: red
Podklady: nbs.sk, statistics.sk

ASB 2019 Almanach

TOP 352 stavebných firiem s úplným komentárom výsledkov nájdete v ASB Almanach stavebníctva 2018/2019.

  • Rast slovenskej ekonomiky vlani vrcholil. Čaká nás tento rok pokles?
  • TOP 1236 stavebných firiem na Slovensku v 9 rebríčkoch podľa segmentov
  • Nedostatok bytov a masívny dopyt. Dokedy?
  • Rast retailových úverov sa mierne spomalil.

Potrebujete informácie hneď? Kúpte si online publikáciu za zvýhodnenú cenu.