Hrebienok Resort II.

Hrebienok Resort II

Pod hrebeňmi Vysokých Tatier v Starom Smokovci vyrástol nový apartmánový hotel ponúkajúci svojim hosťom nadštandardné služby. Hlavnou výhodou je bezprostredná blízkosť lyžiarskych stredísk, ako aj turistického raja, čo ho predurčuje na celoročné využitie.

Architektonický návrh vychádzal z potreby vizuálne rozbiť veľký objem stavby na menšie prepojené celky. Z tohto dôvodu bol vypustený stred hmoty južnej fasády a na základnej dvojpodlažnej podstave boli vytvorené dva pozdĺžne bloky orientované severo-južne, prepojené nižším spojovacím traktom na severnej strane.

Átrium sa výhľadom otvára do doliny. Pozdĺžne bloky sú na severnej a južnej strane akcentované štítovými fasádami so symetrickou kompozíciou výraznejších tvaroslovných prvkov, napr. aj kamenných obkladov. Na fasádach hrá prím drevo, kamenný obklad, veľké plochy okien a striedma farebnosť.

Mesto Vysoké Tatry
Stav Dokončené
Investícia 12, 5 mil. eur
Developer Hrebienok Resort
Rok začiatku 2017
Rok dokončenia 2019
Súvisiace
Súvisiace