/ Biznis /

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie hydroizolácie balkónovej konštrukcie

iStock 1247171756

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie hydroizolácie balkónovej konštrukcie je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb ­CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2021/I.

Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter.

Súpis je kombináciou konkrétnych položiek PCI a smerných položiek bez komerčných popisov, ktorých číselný kód sa končí písmenom S. Kódy položiek, ktoré boli vykalkulované a v databáze sa nenachádzajú (771991100-R) alebo boli upravené na úrovni rozboru, sú doplnené písmenom R.

V databáze je k dispozícii široký rad položiek na ocenenie systémov PCI Pecitherm® Klasik a PCI Pecitherm® MultiPlus. Na vyhotovenie predkladaného súpisu prác sa použili primárne tieto položky. Práce pre podlahy z dlaždíc sú v databáze spracované len v smernej rovine. Na dosiahnutie adresného ocenenia sme v rozboroch týchto položiek zamenili všeobecný materiál za konkrétne výrobky PCI, menovite PCI Pericol® Fluid, PCI Nanofug® Premium a PCI Elritan® 140.

Všetky uvedené produkty sa v databáze nachádzajú v cenníku materiálov. Následne sme z kódu týchto prác vymazali písmeno S, keďže položky na úrovni rozboru obsahujú komerčný materiál.

Súpis potrebných položiek sa môže líšiť od konkrétneho riešenia na stavbe. V oceňovanom prípade sme zvolili možnosť bez tepelnej izolácie. Pri prácach, ktoré sú definované napríklad hrúbkou (opravná malta, poter) alebo výškou objektu (presun hmôt), sú v databáze k dispozícii viaceré varianty položiek. Kladenie keramickej dlažby je takisto možné oceniť rôznymi položkami.

Okrem základného a v súpise použitého variantu sú k dispozícii položky ukladania dlažby diagonálne, prípadne v obmedzenom priestore, ktorý je definovaný napríklad priestorom užším ako 900 mm.

Pri zapisovaní položiek do rozpočtu je potrebné preveriť správnosť ich použitia
prečítaním poznámky, prípadne kontrolou rozboru. Napríklad položky balkónových profilov PCI Pecitherm®
Klasik (priamy, rohový) obsahujú okrem samotného profilu a kotvenia aj izolačný pás PCI Pecitape® Butyl a penetračný náter PCI Gisogrund PGM. Ak je to potrebné, položky upravíme.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia.

Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.

Č.Kód položkyPopisMJMnožstvo celkomCena jednotková
123456
HSVPráce a dodávky HSV
6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
1625250512Systém PCI Pecitherm – rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapidm20,00017,190
2625250517Systém PCI Pecitherm – špeciálny tesniaci pás PCI Pecitape Objektm0,0002,742
3632001051.SZhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierkym20,0000,516
##082110000200.SVoda pitná pre priemysel a službym30,0001,100
##585520003200Spojovací mostík na cementovej báze PCI Pericem Grund, na poterykg0,0000,987
6632450058Cementový poter PCI Pericem EBF Special, triedy CT-C30-F5, hr. 40 mmm20,00029,375
7632451601Ochranný antikorózny náter na výstuž PCI Nanocret AP hr. 1 mmm20,0006,807
8632451614Sanácia betónovej konštrukcie opravnou maltou PCI Polycret K 40 hr. 30 mmm20,00040,422
9Ostatné konštrukcie a práce – búranie
9953946211-RSystém PCI Pecitherm Klasik – priamy balkónový profil (hliníkový)m0,00020,173
###953946212-RSystém PCI Pecitherm Klasik – vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)ks0,00014,621
###953946221-RSystém PCI Pecitherm Klasik – spojka balkónového profilu (hliníková)ks0,0003,204
###953996222Systém PCI – krytka balkónového profilu (PVC)ks0,0003,116
###953996231Výplňový profil (povrazec) PCI DIN-Polyband 08 polyetylénovým0,0001,544
99Presun hmôt HSV
###999281111.SPresun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 mt0,00034,468
PSVPráce a dodávky PSV
771Podlahy z dlaždíc
###771415004-RMontáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného veľ. 300 × 80 mmm0,0002,917
##597640006300.SSokel keramický, l × v × hr 298 × 80 × 9 mmks0,0002,625
###771576109-RMontáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 × 300 mmm20,00016,101
##597740001910.SDlaždice keramické, l × v × hr 298 × 298 × 9 mm, gresové neglazovaném20,00019,052
###771991100-RVýplň škáry trvalo pružným polyuretánovým tmelom šírky do 20 mmm0,0007,470
###998771103.SPresun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 mt0,00022,106

Zdroj: PR článok KROS a.s.