Partneri sekcie:

Mimovládky: Novela verejného obstarávania otvára dvere korupcii

Zuzana Petkova
Zdroj: SITA

Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu tvrdia, že novela má dve výrazné riziká, no niektoré známe problémy verejného obstarávania vôbec nereflektuje, hoci za posledný rok vznikli tri rôzne návrhy.

Novela zákona o verejnom obstarávaní zahŕňa okrem pozitívnych zmien, ktoré môžu zrýchliť verejné obstarávanie a zvýšiť transparentnosť procesov, aj viaceré body, ktoré môžu, naopak, zvýšiť riziko korupčného a klientelistického správania pri nákupoch štátu a samosprávy. Občianske združenie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu o tom informovali v liste poslancov Národnej rady SR, ktorí prerokujú návrh novely verejného obstarávania v druhom čítaní na septembrovej schôdzi.

Novela podľa oboch organizácií má dve výrazné riziká, ale aj viaceré ďalšie, no niektoré známe problémy verejného obstarávania vôbec nereflektuje, hoci za posledný rok vznikli tri rôzne návrhy.

„Za výrazne rizikovú považujeme zmenu, podľa ktorej nebude možné podať námietky pri všetkých podlimitných zákazkách. Pri podlimitných zákazkách a stavebných zákazkách od hodnoty jedného milióna eur do 5 350 000 eur budú mať rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) len deklaratórny účinok, čo znamená, že sa ÚVO zbavuje možnosti zrušiť nezákonné úkony alebo celé nezákonné verejné obstarávanie,“ upozornili Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu.

Kritické sú stavebné práce

Vnímajú to ako problematické, najmä pokiaľ ide o stavebné práce, kde je aktuálne podlimitná hodnota zákazky definovaná predpokladanou hodnotou zákazky od 180-tisíc eur do 5,35 miliónov eur bez DPH. Podľa návrhu má byť možnosť podať námietku úplne vylúčená u zákaziek na tovary a služby v hodnote od 300-tisíc eur do jedného milióna eur bez DPH.

Od roku 2020 bolo zverejnených 2 152 zákaziek na stavebné práce v limite od 180-tisíc eur bez DPH. Z celkového počtu je podlimitných 1 568 zákaziek, teda po úprave nebude možné podávať námietky skoro v 63 % prípadov a len v 37 % budú mať firmy možnosť ochrany svojich práv cez revízne postupy.

„O podlimitné zákazky majú záujem najmä malé a stredné firmy, chýbajúce obranné mechanizmy môžu mať pre ne závažné následky. Navrhujeme preto, aby sa táto zmena vypustila, alebo upravila tak, aby bolo možné podať námietku,“ uviedli autori listu. Za možné riešenie zrýchlenia procesov verejného obstarávania považujú jednoinštančnosť rozhodovania pri tomto okruhu zákaziek.

Nový elektronický nástroj

Obe inštitúcie vidia výrazné riziká a nedostatky aj v plánovanom zavedení nového elektronického nástroja. Jednotná elektronická platforma by mala byť postavená na dvoch existujúcich riešeniach – Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) a Informačnom systéme Elektronického verejného obstarávania (EVO).

„Za hlavný problém považujeme, že nebola zo strany navrhovateľa vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti. Ide o bežne používaný postup pri IT zámeroch a investíciách vo verejnej správe, ktorého cieľom je navrhnúť a vybrať vhodnú technickú alternatívu realizácie IT riešenia,“ uviedli Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu.

Systém EKS nie je vo vlastníctve štátu, majetkové práva vlastní existujúci súkromný dodávateľ riešenia aj keď náklady spojené s EKS sú doteraz vyše 20 mil. eur. Podľa organizácií za takto definovaných majetkových a licenčných podmienok ďalší rozvoj môže realizovať iba súčasný dodávateľ, v podstate nie je možná hospodárska súťaž.

SITA