Systém evidencie a kontroly zamestnancov

Zastaranému a ľahko zneužiteľnému manuálnemu zapisovaniu do dochádzky zrejme definitívne odzvonilo. Zamestnávateľom trh ponúka jednoduchšie a efektívnejšie prostriedky na získanie prehľadu o dochádzke a činnosti ich podriadených. V súčasnosti úlohu papiera, pera aj pozorovateľa preberá elektronický systém, ktorý vďaka automatizácii …

Fond prevádzky, údržby a opráv

Jedným z ukazovateľov kvalitnej správcovskej spoločnosti je prehľadné a uvážlivé použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. Dôvodom je najmä skutočnosť, že klient vníma hospodárenie s fondom ako hospodárenie s vlastnými prostriedkami. Treba dodať, že celkom pochopiteľne. Spokojnosť v tomto smere často …
Slovnaft je veľká výzva, ale aj záväzok

Slovnaft je veľká výzva, ale aj záväzok

Vzrastajúci konkurenčný boj spoločností na trhu a snaha udržať náklady pod kontrolou neustále vplýva na vzrastajúci význam správy budov. „A tá v budúcnosti ešte porastie,“ tvrdí Ing. Roman Tožička, riaditeľ divízie obchodných činností spoločnosti Hetech Services, a. s., …