image 74593 25 v2
Galéria(5)

Komplexnou obnovou bytového domu znížili celkovú spotrebu na menej ako tretinu

Hoci odborníci stále zdôrazňujú, že treba obnovu starších domov robiť komplexne, v praxi býva postup iný. Máme pre vás realizáciu, pri ktorej si dali vlastníci poradiť a ich bytový dom postavený v roku 1967 sa dostal po obnove na hranicu energetickej triedy A, čiže bude ročne potrebovať na prevádzku asi 63 kWh/m2 energie.

01SASDARS
02SASDARS
03SASDARS
04SASDARS
05SASDARS

Mnohí vlastníci bytov to poznajú z vlastných skúseností – keď sa bytový dom rozhodnú zatepľovať, ich očakávania sú veľké. Potom však príde na rad cenová ponuka a vynorí sa mnoho technických problémov, ktoré treba riešiť, a začnú sa robiť kompromisy. Výsledkom býva oklieštený projekt obnovy, ktorý nezabezpečí plánované úspory tepla a často ani neopraví konštrukčné chyby staršieho domu. Pracovná komisia bytového domu v Leviciach na ulici Na Lúkach sa nedala odradiť komplikáciami ani vyššou cenou a postupovala ako podľa čítanky. Dnes je výsledok jasný už zo snímok termovíznej kamery. Navyše, na porovnanie je na vedľajšej ulici rovnaký dom, ktorý urobil zateplenie systémom „len aby bolo“ a rozdiel medzi únikmi tepla je zo snímok jasný na prvý pohľad. V čom sa líšila obnova dôkladne zatepleného domu od tých ostatných?

Precízna príprava po spoločnej dohode

Prvým kľúčovým momentom úspešného projektu bolo to, že počas celého prípravného, schvaľovacieho a realizačného procesu bola komunita vlastníkov vo vysokej miere jednotná vrátane dôchodcov, ktorí často bývajú problémovou skupinou. Ako v mnohých prípadoch, aj tu boli vlastníci pôvodne presviedčaní len o nevyhnutnosti realizácie zateplenia obvodového plášťa. Strecha bola zateplená už skôr, asi pred šiestimi rokmi. Po oboznámení komisie s technickými, ekonomickými a kvalitatívnymi aspektmi obnovy ich domu vo vzťahu k cene sa vlastníci rozhodli držať sa svojej pôvodnej myšlienky na uskutočnenie kvalitatívne vyššej a rozsiahlejšej, aj keď o niečo „drahšej“ obnovy svojho domu a zamietli odporúčané lacné čiastkové zvyčajné riešenia. K výbornému výsledku pomohol aj dobre vypracovaný projekt obnovy, ktorý bol na dnešné pomery na veľmi slušnej technickej úrovni. Dôležitým bodom bol tiež časový harmonogram – vlastníci si vyhradili takmer rok na prípravu celej obnovy a nevykonávali ju „za pochodu“ a pod tlakom, ako sa to v mnohých prípadoch stáva. Navyše sa pred aplikovaním zateplenia vykonali vizuálne, zvukové a fyzické testy stavu brizolitovej omietky na rôznych miestach domu. Výsledky boli katastrofálne a bolo jasné, že odstránenie pôvodnej konštrukcie omietky je nevyhnutné. Vlastníci po celý čas využívali technické poradenstvo Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS). „Na Slovensku sa však stále nájdu ľudia, ktorí znevažujú a bagatelizujú význam technického poradenstva a činnosti stavebného dozoru. Tvrdia, že sú to zbytočne vyhodené „veľké“ peniaze. Takíto „poradcovia“ sa opierajú o deformovaný stavebný zákon a odporúčajú vlastníkom stavebný dozor vykonávaný zo strany zhotoviteľa zadarmo alebo za symbolickú cenu. Vlastníci majú potom pocit, že šikovne ušetrili 500 až 3 500 €, čo sa im však často neskôr vypomstí. Tiež sa ešte objavujú „odborníci“, ktorí podceňujú komplexný rozsah obnovy bytoviek jej zúžením len na zateplenie obvodových stien na spodnej hranici hrúbky tepelnej izolácie, bez dodatočnej kompletnej opravy hydroizolácie a tepelnej ochrany základových múrov suterénov,“ upozorňuje Ivan Pauer, prezident SASDARS.

Energetický certifikát bytového domu v Leviciach na ulici Na Lúkach, kategória B, celková potreba energie 63 kWh/m2 za rok

Oprava konštrukcie pred zateplením

Z celého domu sa odstránila pôvodná nesúdržná a zvetraná brizolitová omietka. Po jej odstránení sa zistili ďalšie skryté závažné nedostatky: prázdne vzduchové medzery s hrúbkou 0,5 až 2 cm medzi plynosilikátovými tvárnicami na takmer 75 % plochy celého obvodového plášťa, ktoré sa museli vyplniť tepelnoizolačným materiálom na báze PUR. Takmer 10 % tvárnic sa rozpadlo a museli sa vymeniť za nové. Diagnostikoval sa stav železobetónovej konštrukcie, ktorá bola miestami narušená karbonatáciou, čiže rozkladom betónu a koróziou stužovacích armatúr, preto sa musela ošetriť sanačnými materiálmi. Na sokel sa po odstránení omietky aplikovala hydroizolačná impregnácia, tekutá hydroizolácia a napokon tepelná izolácia – extrudovaný polystyrén s hrúbkou 80 mm. Po obnažení základu sa zistilo poškodenie a objavili sa miesta, kde už chýbala hydroizolácia. Taktiež sa zistili chyby utesnenia a izolovania v mieste prienikov kanalizácie a plynovej prípojky cez základový múr, čím sa potvrdil pôvodný odhad projektanta a dozoru, že bude potrebné vykonať kompletnú opravu hydroizolácie základového múru proti zemnej vlhkosti. Po tomto zistení sa okolo celého základového múru domu realizovali výkop až do hĺbky 2 100 mm pod úroveň terénu, teda až na základovú škáru, doplnili sa a vymenili poškodené tehly. Na pôvodnú prímurovku sa následne aplikovala chemická impregnácia, tekutá hydroizolácia, na ktorú sa prilepil expandovaný polystyrén s hrúbkou 80 mm. Na záver sa naniesla hydroizolačná vrstva s geotextilnou ochranou a ochranou proti korienkom.

„Je veľmi pravdepodobné, že takéto poruchy sa vyskytujú na väčšine bytových domov postavených v 70. rokoch. Bez odstránenia poškodenej brizolitovej omietky, ktorá je veľmi zlým nosným podkladom, možno v nasledujúcich rokoch reálne očakávať vážne deštruktívne poškodenie pôvodnej omietky pôsobením niekoľkých desiatok kilogramov pridaného zateplenia vplyvom sústavného pôsobenia gravitačnej sily, ktorá sa veľmi často podceňuje,“ vystríha Ivan Pauer.

Bytový dom v Leviciach pred obnovou – má údajne energetickú kategóriu G/F. Povrchová teplota stien +3,3 °C

Termovízna snímka bytového domu v Leviciach na ulici Na Lúkach, zateplenie tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny s hrúbkou 12 cm. Na dome sa vykonala kompletná obnova vrátane obnovy zá­kladového pásu, zateplenia stropu suterénu, obvodových stien a strechy, výmeny pôvodných okien za okná rovnakej kvality a typu a vstupných dverí. Povrchová teplota stien: –0,4 °C.

Rovnaký bytový dom v Leviciach na vedľajšej ulici zateplený tepelnou izoláciou na báze polystyrénu s hrúbkou 10 cm. Zateplené sú len obvodové steny, strecha, sú vymenené vstupné dvere a okná (rôzne druhy a kvalita). Povrchová teplota stien: +1,6 °C. Za povšimnutie stoja úniky tepla okolo okien, predovšetkým v ich hornej časti, čo svedčí o chybnom zateplení okolo okien a vyššej priepustnosti tepla cez sklá a rámy okien. Tento dom sa nedostane do energetickej triedy, a to už len pre okná.

Naozaj komplexná obnova

Zateplenie sa urobilo štandardne tepelnou izoláciou z minerálnej vlny v hrúbke 12 cm, na ktorú sa aplikovali štandardné vrstvy kvalitnej omietky, a minerálnou vlnou s hrúbkou 10 cm sa kompletne zateplil strop v celom suteréne. Vlastníci nepodcenili ani zateplenie balkónov. V celom dome sa vymenili okná, ventilačné komíny, osvetlenie spoločných priestorov, uzemnenie domu a elektrické rozvody v pivniciach. Postavili sa nové komíny, rekonštruovalo sa vstupné schodisko, podlahy v pivniciach a dodal sa nový elektronický vstupný a komunikačný systém. Odborníci potvrdzujú, že všetky tieto opatrenia majú veľký význam pre predĺženie pôvodnej projektovanej životnosti pri zachovaní uspokojivého stavu budovy, ale aj pre kvalitu bývania. „Správna obnova staršieho bytového domu má zahŕňať riešenie všetkých nedostatkov spôsobených vysokým vekom budovy.

Bytový dom v Leviciach po výmene starých okien za nové

Každý prvok konštrukcie môže spôsobovať tepelné mosty a následne poškodenie stavebnej konštrukcie domu, ktoré potom znepríjemňujú obyvateľom život. Dôležitý je preto výber vhodného tepelnoizolačného materiálu. Pokiaľ ide o tepelnú izoláciu, na trhu sú dostupné rozličné typy materiálov, no najčastejšie sa na zateplenie bytových domov využíva polystyrén alebo minerálna vlna. Pri použití minerálnej vlny získajú vlastníci pri navýšení investície v porovnaní s polystyrénom približne o 20 % komfortnejšiu teplotu interiéru, zdravé ovzdušie, zvukovú izoláciu a ochranu pred požiarom. Kvalitným zateplením si zaisťujeme nielen nižšie účty za energie, ale aj komfort bývania na celé desaťročia,“ pripomína Miroslav Zliechovec, produktový manažér Knauf Insulation Nová Baňa. Medzi vlastníkmi bytov a aj časťou správcov stále pretrváva názor, že obnova bytového domu sa vykonáva predovšetkým z dôvodu úspory tepelnej energie. „Je to obrovský omyl! Zateplenie a úspory nákladov na tepelnú energiu sú sekundárnym efektom. Cieľom každej obnovy musí byť predĺženie komplexnej technickej životnosti bytového domu, ktorý je zvyčajne po lehote svojej životnosti,“ dodáva Ivan Pauer, prezident SASDARS.

Položka – náklady

Cena celej obnovy aj s prácami, ktoré bolo treba dodatočne vykonať, bola 346 000 € s DPH (cena prác navyše bola približne 20 000 € s DPH). Pri ­rekonštrukcii z energetickej triedy F (199 až 237 kWh/m2 za rok) na triedu B (63 kWh/m2 za rok podľa certifikátu) ušetria obyvatelia tohto bytového domu 136 až 174 kWh/m2 ročne. Celková podlahová plocha domu je 3 013 m2, čo predstavuje celkovú spotrebu energie na úrovni 409 768 až 524 262 kWh ročne na celý dom (celková energia, teda elektrická (/svetlo/ aj plyn /teplo/). Celková spotreba sa teda znížila na menej ako 1/3.

Štyri dôležité momenty úspešnej obnovy
1.    Počas celého prípravného, schvaľovacieho a realizačného procesu bola komunita vlastníkov vo vysokej miere súdržná a jednotná vrátane dôchodcov.
2.    Projekt obnovy bol na dnešné pomery na veľmi slušnej technickej úrovni.
3.    Vlastníci si vyhradili takmer rok na prípravu celej obnovy a nevykonávali ju pod tlakom, že sa musí niečo rýchlo schváliť, ako sa to v mnohých prípadoch deje.
4.    Pred aplikovaním zateplenia sa vykonali vizuálne, zvukové a fyzické testy stavu brizolitovej omietky na rôznych miestach domu, čo viedlo k jej kompletnému odstráneniu.

Poznámka: Merania vo všetkých domoch sa vykonali v rozsahu jednej polhodiny, v rovnakej časti mesta, pri teplote vzduchu –1,5 °C.

TEXT | Ingrid Kantorová
FOTO | SASDARS

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.