Nové číslo časopisu Správa budov 3/2017

image 94955 25 v1

V súlade s platnou legislatívou musia byť všetci správcovia bytových domov do konca roka, teda do 31. 12. 2017 zapísaní do zoznamu správcov. 

Ak ste žiadosť na zápis do zoznamu ešte nepodali, poponýhľajte sa, aby vás ministerstvo stihlo včas zaregistrovať. Môže sa totiž stať, že z dôvodu neúplnej žiadosti alebo iných nedostatkov nemusíte zákonnú lehotu stihnúť. Spoločenstiev vlastníkvo bytov sa táto povinnosť netíka. Tie môžu ostať pokojné. O podmienkach na úspešné zápísanie do zoznamu sa dočítate v septembrovom čísle časopisu Správa budov. Okrem tejto aktuálnej témy sme sa venovali napr. aj téme optickej obnovy obvodového plášťa budovy alebo zhotovenia ETICS na ETICS.

Časopis Správa budov si môžete zakúpiť aj v JAGASTORE.sk

Komentáre